Szkolenia w SRW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szkolenie kadry zarządzającej spedytorów oraz pracowników administracyjnych mających bezpośredni kontakt z przewoźnikami

Akty prawne regulujące zagadnienia transportu:

  • Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym
  • Ustawa o czasie pracy kierowców
  • Rozporządzenie WE/561/2006
  • Rozporządzenie WE/165/2014
  • Płace Minimalne i obowiązki z tym związane

 

Czas jazdy, przerw i odpoczynków:

  • Rozporządzenie WE/561/2006 – omówienie przepisów regulujących czas pracy kierowców w całej UE oraz poza UE

Skontaktuj się z nami