logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Analiza wykresówek, danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych:

 • sprawdzenie poprawności wypełnienia danych na wykresówkach przez kierowcę (imię, nazwisko, miejscowość początkowa, miejscowość końcowa, data początkowa, data końcowa, numer rejestracyjny samochodu, stan licznika początkowy, stan licznika końcowy)
 • sprawdzenie poprawności rejestrowania zdarzeń dotyczących aktywności przez tachograf analogowy na wykresówkach
 • sprawdzenie poprawności rejestrowania zdarzeń dotyczących aktywności przez kierowcę poprzez operowanie selektorem tachografu
 • sprawdzenie zdarzeń prowadzenia samochodu bez właściwej karty kierowcy
 • wskazówki dotyczące możliwości naprawy zaistniałych błędów

Analiza naruszeń zgodnie z wymaganiami Inspekcji Transportu Drogowego:

 • wykazanie naruszeń rozporządzenia WE 561/2006 oraz Umowy AETR
 • wskazówki dotyczące możliwości zastosowania opisów

Ciągłość danych:

 • analiza wirtualnych przemieszczeń - dotyczy danych analogowych (zgodność miejscowości zakończenia z miejscowością rozpoczęcia na kolejnej wykresówce)
 • analiza kompletności dokumentacji stwierdzającej aktywność kierowcy
 • zestawienie zaświadczeń o działalności kierowcy (uzupełnienie danych zawartych na wykresówkach i karcie kierowcy)
 • wskazówki dotyczące możliwości naprawy zaistniałych błędów

Analiza czasu pracy kierowcy - zestawienie danych z wykresówek i karty kierowcy:

 • Kierowca zatrudniony w transporcie ciężkim w odróżnieniu od przedstawicieli innych grup zawodowych musi przestrzegać pewnych reguł w zakresie czasu jazdy, czasu pracy, przerw i odpoczynków. Za ich naruszenie nakładane są dotkliwe kary we wszystkich krajach europejskich. Najważniejsze jednak, że kierowcy w razie sporu z pracodawcą są w stanie co do minuty wskazać przepracowany czas – dysponują zapisami swojej pracy w postaci wykresówek i plików cyfrowych zarejestrowanych przez tachograf.
 • Warto więc analizować czas pracy kierowców w celu uniknięcia ewentualnych kar, ale i zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami kierowców.
 • Nasza analiza wskaże dokładnie ilość przepracowanych godzin z ich podziałem skutkującym koniecznością wypłaty wynagrodzenia i dodatków w różnej wysokości, ale też pozwoli Państwu stwierdzić ilość naruszeń popełnianych przez zatrudnionych pracowników.

Chętnie zajmiemy się analizą czasu pracy Państwa kierowców.

Analiza czasu pracy pojazdu

Analiza czasu pracy pojazdu nie jest wymagana prawem. Jednak jej znaczenie trudno przecenić. To właśnie w jej trakcie wychodzą na jaw manipulacje dokonywane przez kierowców z użyciem magnesów, wyłączników i innych metod zakłócania pracy tachografu – co jest już prawem zakazane i karalne.

To także w tracie analizy czasu pracy pojazdu, ujawniamy nazwiska innych kierowców, których karty z niewiadomych przyczyn znalazły się w tachografie zainstalowanym w Państwa pojeździe. Zdecydowanie lepiej wiedzieć o tym od nas, niż od kontrolujących, którzy wyciągną z takiego stanu rzeczy daleko idące konsekwencje. Wskażemy także Państwu wszelkie przypadki jazdy bez zalogowanej karty w tachografie, czy też wszelkie odległości przejechane bez założonej wykresówki. Polecamy zatem usługę analizy czasu pracy pojazdów, która daje całokształt wiedzy na temat tego, co się w firmie dzieje.

Audyt dokumentacji obowiązującej w firmie

Po zapoznaniu się z dokumentacją w Państwa firmie jesteśmy w stanie określić jej zgodność z obowiązującymi przepisami, zaproponować lepsze rozwiązania organizacyjne i prawne, które uwzględnią specyfikę danego przedsiębiorstwa i pozwolą na ograniczenie kosztów. Częstym przypadkiem w funkcjonujących firmach przewozowych jest istnienie dokumentacji oderwanej od realiów. Zdarzają się np. przypadki w których kierowca jest wynagradzany niezgodnie z przyjętymi w firmie zasadami, co jest wychwytywane dopiero podczas kontroli – i rodzi ogromne skutki finansowe. Takie sytuacje są do uniknięcia, pod jednym jednak warunkiem, że pozwolicie Państwo sobie pomóc. Zapraszamy do współpracy.

Stworzenie dokumentacji kadrowo - płacowej:

 • pomoc w doborze systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego, sposobu wynagradzania kierowców
 • stworzenie regulaminu pracy/obwieszczenia
 • przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych w dokumentacji kierowcy (np. umowa o pracę)

Ewidencja czasu pracy kierowcy zgodna z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy:

 • wyliczenie należnego wynagrodzenia z uwzględnieniem godzin nadliczbowych, nocnych, dyżurów 50% i 100%
 • wnioski i zaświadczenia o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny
 • wnioski urlopowe
 • wykroczenia według Państwowej Inspekcji Pracy

Szkolenie kierowców:

 • przestrzeganie norm czasu pracy
 • poprawna obsługa tachografów cyfrowych i analogowych

Odwołania od decyzji administracyjnych polskich i europejskich organów kontrolnych

Często zdarza się, że firmy, na które organ kontrolny nałożył kary, uważają je za niesłuszne. Przewoźnicy twierdzą, że nie przekroczyli przepisów lub że wina nie jest po ich stronie. Wskazują przyczynę naruszenia w niesprzyjających okolicznościach. Oczywiście – w takiej sytuacji można się odwołać od nałożonej sankcji, trzeba jednak zwrócić uwagę, aby nie pogorszyć swojej sytuacji prawnej. Najlepiej więc skorzystać z rad doświadczonych ekspertów, którzy zetknęli się w pracy z tysiącami odwołań. Doskonale wiedzą jak je napisać, jak zredagować sprzeciw bądź zażalenie. Nasi Doradcy pomogli już wielu firmom w problemach. Każda złotówka odzyskana dla naszych Klientów to także sukces firmy SRW.

Reprezentacja podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego

Dla większości Państwa kontrola w siedzibie prowadzonego przedsiębiorstwa to ogromny stres. Może ona bowiem pociągnąć za sobą bardzo groźne skutki finansowe, czy też doprowadzić do utraty uprawnień transportowych. Dla naszych ekspertów taka kontrola to codzienność. W przeszłości prowadzili Oni bowiem tego typu działania „po drugiej stronie” i dlatego dzisiaj są w stanie efektywnie doradzać, aby zmniejszyć straty naszych Klientów spowodowane kontrolą. Chętnie pomożemy przy tego typu kontrolach. 

Rozliczanie delegacji

Rozliczanie czasu pracy kierowcy w podróży służbowej kieruje się swoimi zasadami. Wynika to głównie z charakteru wykonywanej pracy. Niewypłacanie kierowcom wszystkich przysługujących składników wynagrodzenia, ryczałtów czy diet, doprowadziło do upadku niejedną firmę w naszym kraju. Z kolei zawyżenie wysokości diet, bądź ryczałtów może narazić przewoźnika na przykre konsekwencje ze strony administracji skarbowej czy ZUS. Uznają one bowiem nadpłaconą kwotę za dodatkowe wynagrodzenie, od którego nie odprowadzono składek i podatków.

Dokładne rozliczenie czasu pracy kierowców jest warunkiem koniecznym do zabezpieczenia firmy wykonującej przewozy przed przykrymi następstwami. Niepozostawiające wątpliwości określenie wysokości przysługujących diet i innych należności jest jednym z istotnych elementów dających naszym Klientom bezpieczeństwo finansowe i prawne.


Proponujemy przejęcie tych odpowiedzialnych czynności, które wykonamy za Państwa. 

 

rzetelna firma   fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies