logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

grafika 16

Analiza wykresówek, danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych:

 • sprawdzenie poprawności wypełnienia danych na wykresówkach przez kierowcę (imię, nazwisko, miejscowość początkowa, miejscowość końcowa, data początkowa, data końcowa, numer rejestracyjny samochodu, stan licznika początkowy, stan licznika końcowy)
 • sprawdzenie poprawności rejestrowania zdarzeń dotyczących aktywności przez tachograf analogowy na wykresówkach
 • sprawdzenie poprawności rejestrowania zdarzeń dotyczących aktywności przez kierowcę poprzez operowanie selektorem tachografu
 • sprawdzenie zdarzeń prowadzenia samochodu bez właściwej karty kierowcy
 • wskazówki dotyczące możliwości naprawy zaistniałych błędów

Analiza naruszeń zgodnie z wymaganiami Inspekcji Transportu Drogowego:

 • wykazanie naruszeń rozporządzenia WE 561/2006 oraz Umowy AETR
 • wskazówki dotyczące możliwości zastosowania opisów

Ciągłość danych:

 • analiza wirtualnych przemieszczeń - dotyczy danych analogowych (zgodność miejscowości zakończenia z miejscowością rozpoczęcia na kolejnej wykresówce)
 • analiza kompletności dokumentacji stwierdzającej aktywność kierowcy
 • zestawienie zaświadczeń o działalności kierowcy (uzupełnienie danych zawartych na wykresówkach i karcie kierowcy)
 • wskazówki dotyczące możliwości naprawy zaistniałych błędów

Analiza czasu pracy kierowcy - zestawienie danych z wykresówek i karty kierowcy:

 • Kierowca zatrudniony w transporcie ciężkim w odróżnieniu od przedstawicieli innych grup zawodowych musi przestrzegać pewnych reguł w zakresie czasu jazdy, czasu pracy, przerw i odpoczynków. Za ich naruszenie nakładane są dotkliwe kary we wszystkich krajach europejskich. Najważniejsze jednak, że kierowcy w razie sporu z pracodawcą są w stanie co do minuty wskazać przepracowany czas – dysponują zapisami swojej pracy w postaci wykresówek i plików cyfrowych zarejestrowanych przez tachograf.
 • Warto więc analizować czas pracy kierowców w celu uniknięcia ewentualnych kar, ale i zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami kierowców.
 • Nasza analiza wskaże dokładnie ilość przepracowanych godzin z ich podziałem skutkującym koniecznością wypłaty wynagrodzenia i dodatków w różnej wysokości, ale też pozwoli Państwu stwierdzić ilość naruszeń popełnianych przez zatrudnionych pracowników.

Analiza czasu pracy pojazdu

Analiza czasu pracy pojazdu nie jest wymagana prawem. Jednak jej znaczenie trudno przecenić. To właśnie w jej trakcie wychodzą na jaw manipulacje dokonywane przez kierowców z użyciem magnesów, wyłączników i innych metod zakłócania pracy tachografu – co jest już prawem zakazane i karalne.

To także w trakcie analizy czasu pracy pojazdu, ujawniamy nazwiska innych kierowców, których karty z niewiadomych przyczyn znalazły się w tachografie zainstalowanym w Państwa pojeździe. Zdecydowanie lepiej wiedzieć o tym od nas, niż od kontrolujących, którzy wyciągną z takiego stanu rzeczy daleko idące konsekwencje. Wskażemy także Państwu wszelkie przypadki jazdy bez zalogowanej karty w tachografie, czy też wszelkie odległości przejechane bez założonej wykresówki. Polecamy zatem usługę analizy czasu pracy pojazdów, która daje całokształt wiedzy na temat tego, co się w firmie dzieje.

Ewidencja czasu pracy kierowcy zgodna z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy:

 • wyliczenie należnego wynagrodzenia z uwzględnieniem godzin nadliczbowych, nocnych, dyżurów 50% i 100%
 • wnioski i zaświadczenia o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny
 • wnioski urlopowe
 • wykroczenia według Państwowej Inspekcji Pracy

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl