logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

 • Akty prawne regulujące zagadnienia transportu:
  - ustawa o transporcie drogowym
  - ustawa o czasie pracy kierowców
  - Rozporządzenie WE/561/2006
  - Rozporządzenie WE/165/2014
  - inne
 • Czas jazdy, przerw i odpoczynków:
  - Rozporządzenie WE/561/2006 – omówienie przepisów regulujących czas pracy kierowców w całej UE oraz poza UE.
 • Stosowanie tachografów:
  - właściwa obsługa tachografów zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez unijne służby kontrolne.
 • Odstąpienie od przepisów czasu pracy:
  - w jakich sytuacjach kierowca może przekroczyć czas pracy oraz na jakich zasadach – art. 12 Rozporządzenia.
 • Uszkodzony tachograf – na jakich zasadach kontynuować przewóz.
 • Uszkodzenie/zagubienie karty kierowcy – na jakich zasadach kontynuować przewóz.
 • Wpisy manualne czy zaświadczenie (tzw. urlopówka):
  - kiedy mamy prawny obowiązek wystawić kierowcy zaświadczenie.
 • Odpowiedzialność kierowcy – taryfikator.
 • Odpowiedzialność przewoźnika i osoby zarządzającej transportem – taryfikator.
 • Teoria i praktyka – czyli jak wykonywać transport, aby nie otrzymać mandatu.
 • Kontrola drogowa/w przedsiębiorstwie – omówienie sposobu zachowania się.
 • Funkcja OUT – czyli kiedy możemy jeździć bez karty.
 • Rozpoczęcie i zakończenie dnia na tachografie, terminy na sczytywanie danych, blokada tachografu.
 • Godziny nocne.
 • Pytania.

rzetelna firma  fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl