logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

grafika 7

Płaca minimalna w Austrii

Płaca minimalna w Austrii

Od 01.01.2017r. w myśl nowelizacji ustawy o zapobieganiu dumpingowi płacowemu i socjalnemu, firmy transportowe wykonujące transport towarów oraz przewóz osób, nie tylko w kabotażu, ale także w ruchu dwustronnym z załadunkiem/rozładunkiem na terytorium Austrii, zostały objęte obowiązkiem wypłaty minimalnego austriackiego wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Płaca minimalna w Belgii

Płaca minimalna w Belgii

Zgodnie z Belgijską ustawą z dnia 11 grudnia 2016 roku: Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs wszyscy kierowcy wykonujący kabotaż oraz transport międzynarodowy na terytorium Królestwa Belgii, który jest realizowany przez przedsiębiorstwo z siedzibą w innym państwie członkowskim na zlecenie belgijskiego klienta lub przewoźnika, podlegają obowiązkowi wypłaty belgijskiego wynagrodzenia minimalnego.

Czytaj więcej

Płaca minimalna w Finlandii

Płaca minimalna w Finlandii

Zgodnie z Ustawą Act on Posting Workers nr 447/2016 od 01.09.2017r. w Finlandii został wprowadzony obowiązek wypłaty płacy minimalnej dla kierowców. Płaca minimalna w Finlandii obejmuje transport międzynarodowy i kabotaż. Wyjątkiem jest tranzyt, który jest wyłączony.

Czytaj więcej

Płaca minimalna we Francji (Loi Macron)

Płaca minimalna we Francji (Loi Macron)

1 lipca 2016r. Francja wprowadziła płacę minimalną dla pracowników. Firmy delegujące swoich pracowników celem wykonania pracy na terytorium Francji, muszą zapewnić swoim pracownikom minimalne wynagrodzenie.

Czytaj więcej

Płaca minimalna w Niemczech (MILoG)

Płaca minimalna w Niemczech (MILoG)

W dniu 1 stycznia 2015 roku w Niemczech weszła w życie ustawa o płacy minimalnej (MiLoG Mindeslohngesetz). Od dnia wejścia w życie ustawy, ustalona płaca minimalna przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym pracę w Niemczech. Regulacja ta obowiązuje nie tylko niemieckich pracodawców, ale także podmioty delegujące pracowników do pracy na terenie Niemiec.

Czytaj więcej

Płaca minimalna w Norwegii

Płaca minimalna w Norwegii

Zgodnie z przepisami norweskiej ustawy o środowisku pracy dot. delegowania pracowników (Arbeidsmiljølovens § 1-7), od 1 lipca 2015 roku polscy przewoźnicy muszą wypłacać kierowcom realizującym kabotaż i transport kombinowany na terenie Królestwa, norweską płacę minimalną wynoszącą 171,45 korony norweskiej (NOK) za godzinę. Płaca minimalna obejmuje pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony.

Czytaj więcej

Płaca minimalna we Włoszech

Płaca minimalna we Włoszech

W dniu 27 października 2016 roku, Włochy opublikowały dekret wykonawczy dekretu nr 136 z dnia 17 lipca 2016 roku, dotyczący płacy minimalnej delegowanych pracowników w ramach świadczenia usług.

Czytaj więcej

 

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl