logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Usługa jest prowadzona w oparciu o:

 • Dyrektywy unijne
 • Polskie ustawy o delegowaniu
 • Kodeks Pracy w przypadku świadczenia pracy w krajach poza Unią
 • Konwencję MLI

Oferujemy:

 • Audyt oraz sporządzenie dokumentacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie (umowy o pracę, aneksy do umów, świadectwa pracy) pod kątem:

  - polskiej klasyfikacji działalności (PKD)
  - polskiej dokumentacji pracowniczej na potrzeby kontroli
  - spełnienia wymogów umożliwiających delegowanie

 • Audyt zasad naliczania wynagrodzenia zgodnie z przepisami kraju przyjmującego
  - określenie przynależności przepisów obowiązujących na terenie kraju przyjmującego
  - określenie branży, do której będzie się odbywać delegowanie z uwzględnieniem środowiska, w którym działa dane przedsiębiorstwo
  - ustalenie miejsca rezydencji podatkowej

 • Zgłaszanie pracowników do wewnętrznych systemów rejestracji pracowników delegowanych

 • Przygotowywanie wymaganej dokumentacji pracowniczej dotyczącej delegowania
  - pomoc w uzyskaniu druku A1
  - ewidencja czasu pracy
  - obliczanie okresów delegowania wraz z kontrolą okresów wyjazdów pracowników

 • Aktualizacja danych w systemie kadrowo płacowym oraz wsparcie merytoryczne

 • Kompletowanie oświadczeń pracowników
  - numery kont bankowych
  - PIT2
  - oświadczenia dotyczące kosztów uzyskania przychodów

 • Rejestracja pracowników i zleceniobiorców oraz ich członków rodzin do ZUS
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie wynagrodzeń na terenie UE
 • Rozliczanie wynagrodzenia zgodnie z obecnie obowiązującą dyrektywą o delegowaniu pracowników oraz branżowymi przepisami kraju przyjmującego
 • Naliczanie listy płac uwzględniające wyrównanie wynagrodzenia do poziomu wymaganego w danym kraju przyjmującym z uwzględnieniem dodatków obowiązujących w danej branży na danym terenie oraz przygotowywanie pasków z wynagrodzeń
 • Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne wraz z obliczeniem podatku od wynagrodzeń opłacanego w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Przygotowanie deklaracji dla ZUS i US
 • Rejestracja, monitoring i rozliczanie limitów urlopowych i innych nieobecności
 • Naliczanie innych dodatków związanych z delegowaniem.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl