logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Zgodnie z Belgijską ustawą z dnia 11 grudnia 2016 roku: Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs wszyscy kierowcy wykonujący kabotaż oraz transport międzynarodowy na terytorium Królestwa Belgii, który jest realizowany przez przedsiębiorstwo z siedzibą w innym państwie członkowskim na zlecenie belgijskiego klienta lub przewoźnika, podlegają obowiązkowi wypłaty belgijskiego wynagrodzenia minimalnego.

Zgłoszenia dokonywane są za pomocą platformy elektronicznej LIMOSA, dostępnej na stronie: http://www.limosa.be/ Zgłoszenia należy dokonać na okresy, w których wykonywane są przewozy kabotażowe na terytorium Belgii.

Arkusz dokonanego zgłoszenia należy wydrukować i przekazać kierowcom do przechowywania w kabinie pojazdu.

Nie ma obowiązku wyznaczania reprezentanta posiadającego adres korespondencyjny na terytorium Belgii. Zaleca się jednak, aby „osoba łącznikowa” komunikowała się w języku urzędowym obowiązującym w Belgii (francuski, niderlandzki, niemiecki) lub co najmniej w języku angielskim.

Wynagrodzenie minimalne rozliczane jest zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego dla sektora transportowego obowiązującego w Belgii – Transport routier et la logistique pour compte de tiers: sous-secteur personel roulant. Wynosi ono od 10,596 euro/h do 11,6475 euro/h.

W kabinie pojazdu kierowca powinien posiadać:

  • wydrukowane zgłoszenie z portalu Limosa
  • druk A1.

W przypadku kontroli, dokumenty przedkładane Belgijskiej Inspekcji Pracy, powinny zostać przetłumaczone na jeden z tamtejszych języków urzędowych.

rzetelna firma  fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl