logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

grafika 2

Dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia (frachtu)

 • windykacja przedsądowa roszczenia
 • ocena szansy pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
 • reprezentacja w negocjacjach z dłużnikiem
 • weryfikacja formalno - prawna dokumentacji związanej z dochodzonym roszczeniem
 • zastępstwo procesowe przed sądem

Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy i prawa transportowego

 • pomoc w zakresie merytorycznej interpretacji przepisów
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • przygotowywanie projektów pism i umów
 • opiniowanie projektów umów
 • opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, zarządzeń)

Przekształcenia/fuzje

 • pomoc w zakresie określenia docelowej formy organizacyjno - prawnej prowadzonej działalności
 • analiza skutków przekształcenia lub fuzji i ich wpływu na powiązania gospodarcze
 • przygotowanie dokumentów formalno - prawnych związanych z przekształceniem lub fuzją
 • zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym

Due dilligence prowadzonego przedsiębiorstwa

 • analiza formy prawnej w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza
 • analiza struktury zatrudnienia i dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia
 • weryfikacja aktów i regulacji wewnętrznych
 • weryfikacja umów gospodarczych zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • weryfikacja postępowań sądowych i innych spraw spornych

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl