logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy kompleksową obsługę w tym obszarze:

 • Audyt wstępny, który stanowi podstawę do podjęcia w przedsiębiorstwie działań umożliwiających spełnienie obowiązków wynikających z rozporządzenia. Składa się z:
  - zakresu regulacji obejmujących działalność zamawiającego, przewidzianych w rozporządzeniu,
  - listy zalecanych działań do wykonania w przedsiębiorstwie zamawiającego,
  - informacji o obowiązkach i propozycji sposobu ich realizacji,
  - rekomendacji działań rozwijających system ochrony danych osobowych,
  - informacji o wymaganej dokumentacji w przedsiębiorstwie,
  - wskazówek, na co przy danym profilu działalności należy zwrócić uwagę przy przetwarzaniu danych osobowych.

 • Wdrożenie, które umożliwia wsparcie zaleceń opracowanych na podstawie audytu wstępnego. Do zakresu zalicza się:
  - weryfikację lub opracowanie wymaganej dokumentacji,
  - konsultacje realizowanych projektów,
  - opiniowanie procesów,
  - weryfikację lub opracowanie polityk, procedur i instrukcji umożliwiających wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia,
  - analizę podstaw prawnych przetwarzania danych,
  - ocenę systemu ochrony danych osobowych.

 • Audyt końcowy, który jest realizowany w siedzibie Klienta. Na podstawie zgromadzonych informacji Klient otrzymuje raport określający stopień spełnienia wymogów rozporządzenia oraz dalsze zalecenia. Obejmuje:
  - kontrolę wdrożenia,
  - ocenę otoczenia,
  - weryfikację systemu ochrony danych osobowych,
  - audyt procesów najistotniejszych dla przetwarzania danych,
  - ocenę świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Przeprowadzamy również szkolenia, które są prowadzone przez Inspektora Danych Osobowych.

Szkolenie dla osób zarządzających i pracowników:

 • Wprowadzenie do Rozporządzenia
 • Dane osobowe oraz ich kategorie
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Przetwarzanie danych w związku z zatrudnieniem,
 • Przetwarzanie danych przy sprzedaży i promocji produktów i usług,
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane:
  - prawo dostępu do danych
  - prawo do usunięcia danych
  - prawo do sprostowania danych
  - prawo do przenoszenia danych
  - prawo do sprzeciwu
  - prawo do ograniczenia przetwarzania
  - prawo do odmowy podlegania automatycznym decyzjom
 • Obowiązki administratora danych:
  - obowiązek informacyjny
  - obowiązek projektowania systemów z uwzględnieniem ochrony danych
  - obowiązek wdrożenia dokumentacji
  - obowiązek wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych
  - obowiązek zgłoszenia naruszeń
 • Postępowanie z incydentami

Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa:

 • Wprowadzenie do Rozporządzenia
 • Dane osobowe oraz ich kategorie
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane:
  - prawo dostępu do danych
  - prawo do usunięcia danych
  - prawo do sprostowania danych
  - prawo do przenoszenia danych
 • - prawo do sprzeciwu
  - prawo do ograniczenia przetwarzania
  - prawo do odmowy podlegania automatycznym decyzjom
 • Obowiązki administratora danych:
  - obowiązek informacyjny
  - obowiązek projektowania systemów z uwzględnieniem ochrony danych
  - ocena skutków w zakresie ochrony danych
  - obowiązek wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych
  - zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
  - zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowanych oraz domyślna ochrona danych
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Podmioty przetwarzające a bezpieczeństwo przetwarzania
 • Profilowanie w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
 • Wyznaczenie inspektora ochrony danych
 • Sankcje dla przedsiębiorców

rzetelna firma  fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl