logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

grafika 15

W ramach prowadzenia uproszczonej księgowości nasze Biuro Rachunkowe SRW oferuje:

  • Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych dla celów podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
  • Naliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
  • Ustalanie i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT
  • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.
  • Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT
  • Na prośbę klienta po rozliczeniu miesiąca/kwartału sporządzanie zestawienia danych o osiągniętych dochodach firmy
  • Sporządzenie zestawienia zapisów z PKPIR narastająco lub z podziałem na miesiące
  • Sporządzenie zestawienia amortyzacji za dowolne miesiące
  • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – PIT36, PIT36L

 

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl