logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

grafika 15

W ramach prowadzenia uproszczonej księgowości nasze Biuro Rachunkowe SRW oferuje:

  • Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych dla celów podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
  • Naliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
  • Ustalanie i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT
  • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.
  • Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT
  • Na prośbę klienta po rozliczeniu miesiąca/kwartału sporządzanie zestawienia danych o osiągniętych dochodach firmy
  • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – PIT36, PIT36L

Rozliczając PKPiR pracujemy na licencjonowanym oraz cały czas aktualizowanym programie Enova.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl