logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

grafika 15

W ramach prowadzenia pełnej księgowości nasze Biuro Rachunkowe SRW oferuje:

 • Szczegółowe opracowanie indywidualnego planu kont, który umożliwia wyciągnięcie danych finansowych niezbędnych do zarządzania finansami firmy
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości, którą przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązanie posiadać zgodnie 
  z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych, prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych: ewidencja środków trwałych
  i ewidencja wyposażenia
 • Naliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • Ustalanie i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT, CIT oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.
 • Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-8
 • Sporządzenie zestawienia amortyzacji za dowolne miesiące
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w skład których wchodzą: 
  - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  - Dodatkowe informacje i objaśnienia
  - Bilans
  - Rzis
  - RPP
  - ZZWK
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań: bilans, rzis
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych zestawień należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług: terminowych, przeterminowanych, struktur wiekowych należności i zobowiązań

 

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl