logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

grafika 15

W ramach prowadzenia pełnej księgowości nasze Biuro Rachunkowe SRW oferuje:

 • Szczegółowe opracowanie indywidualnego planu kont, który umożliwia wyciągnięcie danych finansowych niezbędnych do zarządzania finansami firmy
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości, którą przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązanie posiadać zgodnie 
  z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych, prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych: ewidencja środków trwałych
  i ewidencja wyposażenia
 • Naliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • Ustalanie i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT, CIT oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.
 • Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-8
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w skład których wchodzą: 
  - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  - Dodatkowe informacje i objaśnienia
  - Bilans
  - Rzis
  - RPP
  - ZZWK
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań: bilans, rzis
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych zestawień należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług: terminowych, przeterminowanych, struktur wiekowych należności i zobowiązań

Księgi rachunkowe prowadzimy na licencjonowanym oraz cały czas aktualizowanym programie Enova.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl