logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

place

  • Obliczanie wynagrodzenia dla każdego pracownika, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę oraz obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń
  • Przygotowywanie listy płac oraz pasków wypłat
  • Naliczanie obowiązkowych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji odnośnie składek pracowników Klienta
  • Przygotowywanie i przesyłanie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących bieżący stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, itp.)
  • Rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności
  • Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl