logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

place

Usługa jest prowadzona w oparciu o:

 • dyrektywy unijne
 • polskie ustawy o delegowaniu
 • Kodeks Pracy w przypadku świadczenia pracy w krajach poza Unią
 • Konwencję MLI 

Oferujemy:

 • Weryfikację podmiotu pod kątem spełniania warunków umożliwiających delegowanie pracowników
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie wynagrodzeń, podatków i ZUS na terenie Polski
 • Wsparcie merytoryczne i kontrolę dokumentacji stosowanej dla pracownika delegowanego
 • Ustalenie zakładu podatkowego – gdzie należy płacić podatek od wynagrodzeń
 • Monitoring okresu pracy w państwie, do którego zostaje oddelegowany pracownik
 • Analizę zasady 183 dni do podatku dochodowego
 • Obliczanie podatku od wynagrodzeń opłacanego w Polsce
 • Ocenę czy podmiot spełnia kryteria do delegowania pracowników w zakresie przepisów o ubezpieczeniach społecznych
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS
 • Rozliczanie składek ZUS
 • Rozliczanie ulgi składkowej
 • Przygotowanie listy płac, deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz informacji na temat płatności składek ZUS i podatku od wynagrodzeń

rzetelna firma  fgz  medal

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl