logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Usługi płacowe:

 • Obliczanie wynagrodzenia dla każdego pracownika, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę oraz obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń
 • Przygotowywanie listy płac oraz pasków wypłat
 • Naliczanie obowiązkowych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji odnośnie składek pracowników Klienta
 • Przygotowywanie i przesyłanie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących bieżący stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, itp.)
 • Rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta oraz pracownika (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C)
 • Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia

Usługi kadrowe:

 • Sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy
 • Monitorowanie ważności szkoleń z zakresu BHP oraz badań medycyny pracy
 • Wystawianie skierowań na badania medycyny pracy (wstępne i okresowe)
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu

Pozostałe:

 • Przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji PFRON
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pisma komornicze

Rozliczanie pracowników delegowanych do pracy za granicę na terenie Europy

Usługa jest prowadzona w oparciu o:

 • dyrektywy unijne,
 • polskie ustawy o delegowaniu,
 • Kodeks Pracy w przypadku świadczenia pracy w krajach poza Unią,
 • Konwencję MLI 

Oferujemy:

 1. Weryfikację podmiotu pod kątem spełniania warunków umożliwiających delegowanie pracowników
 2. Kompleksowe doradztwo w zakresie wynagrodzeń, podatków i ZUS na terenie Polski
 3. Wsparcie merytoryczne i kontrolę dokumentacji stosowanej dla pracownika delegowanego
 4. Ustalenie zakładu podatkowego – gdzie należy płacić podatek od wynagrodzeń
 5. Monitoring okresu pracy w państwie, do którego zostaje oddelegowany pracownik
 6. Analizę zasady 183 dni do podatku dochodowego
 7. Obliczanie podatku od wynagrodzeń opłacanego w Polsce
 8. Ocenę czy podmiot spełnia kryteria do delegowania pracowników w zakresie przepisów o ubezpieczeniach społecznych
 9. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS
 10. Rozliczanie składek ZUS
 11. Rozliczanie ulgi składkowej
 12. Przygotowanie listy płac, deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz informacji na temat płatności składek ZUS i podatku od wynagrodzeń

 

Pełna obsługa kadrowo-płacowa.  Sprawdź

rzetelna firma  fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl