logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Pora nocna – uchroniliśmy przewoźnika przed karą za „porę nocną”

Przedsiębiorca, który osobiście wykonywał przewóz został poddany kontroli drogowej przez Inspekcję Transportu Drogowego. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono przekroczenie czasu pracy w porze nocnej. Z uwagi na fakt, że nie ma obowiązku posiadania w pojeździe regulaminu lub obwieszczenia zakładu pracy, Inspektorzy postanowili przesłuchać przedsiębiorcę celem ustalenia w jakich czterech godzinach rozliczana jest praca w nocy. Nasz Ekspert podważył dowód z przesłuchania, które może odbyć się tylko i wyłącznie jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Dowody przecież istniały – regulamin, obwieszczenie. Tym samym przesłuchanie stało się nieważne, a zapisane w regulaminie godziny nocne pozwoliły uniknąć kary.

image005

Pora nocna:

Od września 2018r. kwestia nieprzestrzegania przepisów z zakresu pory nocnej została usankcjonowana w taryfikatorze ustawy o transporcie drogowym.

Zaznaczyć trzeba, że dyrektywą 2002/15/WE uregulowano zagadnienie pracy w nocy, a następnie ustawa o czasie pracy kierowców wdrożyła zapisy tej dyrektywy. Pamiętajmy, że "pora nocna" oznacza okres co najmniej czterech godzin, w rozumieniu prawa krajowego, między godziną 00.00 i godziną 07.00. Powinna ona zostać ustalona w regulaminie lub obwieszczeniu.

Luka w prawie. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym mandat przewidziany jest tylko na przewoźnika. Ale Inspekcja Transportu Drogowego może poddać kontroli w zakresie godzin nocnych tylko kierowców niezatrudnionych (np. posiadających umowę zlecenia) lub przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy. Oznacza to, że zatrudnieni kierowcy (posiadający umowę o prace) nie podlegają sprawdzeniu i tym samym przedsiębiorcy nie otrzymają za nich mandatów od ITD. Natomiast funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz inspektorzy PIP mogą poddać kontroli wszystkich kierowców bez względu na formę zatrudnienia i ukarać przedsiębiorców.

Kara:

  • przekroczenie czasu pracy o 1 godzinę (10-11 godzin pracy) – brak mandatu
  •  przekroczenie czasu pracy o 1 do 3 godzin (11-13 godzin pracy) – 50 zł mandatu
  •  przekroczenie czasu pracy powyżej 3 godzin (powyżej 13 godzin) – 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Zaznaczyć trzeba, że przepisy z zakresu pory nocnej są uregulowane na gruncie prawa polskiego, a nie międzynarodowego. Dyrektywa wskazuje, że pora nocna musi zostać wdrożona według prawa krajowego. Oznacza to, że kontrole przestrzegania tych przepisów mogą przeprowadzić tylko polskie służby kontrolne i to w ograniczonym zakresie przez ITD.

 

Ponad 28.000 zł kary mniej dla polskiego przewoźnika.

Pomogliśmy Naszemu klientowi w znaczącym zmniejszeniu kary w Niemczach. Sprawa dotyczyła przewozów kabotażowych. Niestety zamiast dozwolonych trzech operacji przewoźnik wykonał ich aż osiem. Został zatrzymany do kontroli, a kara wyniosła 10.000 Euro (ok. 43.000 zł).

W wyniku sprzeciwu sporządzonego przez Naszego Eksperta nałożona kara została zmniejszona do 3450 Euro (ok.14.800 zł). Jest to aż o 28.000 zł mniej. 

Przypominamy, że po rozładunku możemy wykonać tylko trzy przewozy kabotażowe w terminie 7 dni. W przypadku wjazdu „na pusto” jest już tylko jedna operacja w przeciągu 3 dni.

Uchroniliśmy przewoźnika przed karą za RODO w Niemczech - brak blokady tachografu

W ostatnich kilku miesiącach można zaobserwować dziwną praktykę niemieckich organów kontrolnych (przede wszystkim policji). Za brak blokady tachografu pobierane są kaucje od 100 do 300 Euro, a następnie wystawiane są kary. Skąd ten pomysł?

Od 25 maja 2018r. w przestrzeni prawnej zaczęło funkcjonować rozporządzenie regulujące ochronę danych osobowych. Kamery w przedsiębiorstwach, zabezpieczone dyski twarde, sejfy, obowiązkowe loginy i hasła na komputerach i pisemna procedura. W ten sposób najczęściej zaczęliśmy chronić informacje wrażliwe.

A co z tachografem? Przecież zawarte w nim dane cyfrowe nie dość, że wskazują na czas pracy kierowcy i jego prędkość to także mają w swojej pamięci informacje o danych personalnych kierowców oraz techników diagnostów. Dodatkowo częścią składową numeru karty kierowcy jest identyfikator PESEL. Istotne jest zatem, aby zabezpieczyć te dane i nie narazić się na zarzut niedbalstwa w tym zakresie. Zgodnie z Rozporządzeniem 165/2014 dotyczącym tachografów państwa członkowskie zapewniają, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się wyłącznie do celów kontroli. Właściciele pojazdów, przedsiębiorstwa transportowe oraz inne zainteresowane podmioty spełniają, w stosownych przypadkach, wymogi odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Aby zapewnić ochronę danych osobowych zawartych w pamięci urządzenia należy założyć „blokadę przedsiębiorstwa”. Funkcja ta umożliwia ograniczenie dostępu do danych, gdy urządzenie pracuje w trybie firmowym. W największym skrócie – za pomocą karty przedsiębiorstwa włączamy blokadę i nikt inny nie będzie w stanie odczytać zawartych w tachografie informacji. Jest to najprostszy sposób zabezpieczenia danych i jednocześnie odpowiadający wymaganiom stawianym przed RODO.

Właśnie ze względu na obowiązek ochrony danych osobowych w swoich decyzjach powołuje się niemieckie BAG. Nasz ekspert jednakże podważył te argumenty i uchronił przewoźnika przed nałożeniem kary. Niemniej prosimy o zakładanie blokad w tachografie, gdyż kontrole w tym zakresie cały czas są prowadzone.

 

Codziennie odbywają się tysiące kontroli drogowych, a w ich wyniku może dojść do nałożenia kary. Proponujemy Państwu prowadzenie postępowań odwoławczych, którymi zajmą się nasi prawnicy - byli Inspektorzy ITD i PIP. Przygotują oni także dokumentację i opracują strategię przy kontrolach w przedsiębiorstwie. Poniżej przedstawiamy Nasze przykładowe sukcesy.

Kontrola w przedsiębiorstwie

W wyniku naszych działań Wojewódzki Sąd Administarcyjny w Białymstoku uchylił w całości karę nałożoną przez I i II Instancję ITD. Po kontroli w przedsiębiorstwie nałożono decyzją administracyjną karę, od której następnie złożono odwołanie, a ta została podtrzymana. Do tego etapu SRW nie uczestniczyło w postępowaniu, a przewoźnik zgłosił się do nas w ostatniej chwili. Podjęte działania i sporządzona przez Nas skarga do Sądu administracyjnego doprowadziła do uchylenia kary 11.550 zł w całości.

Kabotaż

Nasza interwencja, sporządzone wyjaśnienia i sprzeciw od decyzji niemieckiego BAG za naruszenia przepisów o kabotażu doprowadziły do zmniejszenia kary. Przewoźnik podczas kontroli wykonywał już czwarty przewóz za co nałożono sankcję w wymiarze 1.200 euro. Podjęte przez Nas działania poskutkowały zmniejszeniem jej do aż 500 euro.

Zarządzający

Po kontroli drogowej do osoby zarządzającej transportem ITD wysłało mandat. Za Naszą namową odmówiono jego przyjęcia, a sprawa została skierowana do Sądu. Ponownie sporządziliśmy wyjaśnienia, przedstawiliśmy argumenty, a Sąd zmniejszył karę z 2.000 zł do tylko 300 zł.

W innym przypadku, także po Naszej interwencji, Sąd zmniejszył karę z 3.000 zł do 1.000 zł.

Obsługa tachografu

Kontrola drogowa oraz stwierdzone podczas niej naruszenia spowodowały wszczęcie postępowania przez ITD na kwotę 2.500 zł. Nasi eksperci, po zapoznaniu się ze sprawą sporządzili wyjaśnienia co poskutkowało zmniejszeniem kary aż pięciokrotnie do 500 zł.

Brak licencji i tachografu

Kolejny raz Inspekcja i kolejna kara na 10.000 zł. Po złożonych przez SRW wyjaśnieniach i odwołaniu kara została zmniejszona do 3.000 zł.

Ważenie

Ważenie pojazdu: przekroczona masa całkowita oraz naciski osi doprowadziły do nałożenia kary w wymiarze 15.000 zł. Złożone wyjaśnienia i następnie odwołanie spowodowały zmniejszenie wymiaru aż o 13.000 zł. Końcowo przewoźnik po Naszej interwencji otrzymał tylko 2.000 zł.

Viatoll

Viatoll? Co do zasady za brak opłaty zawsze jest kara. Nasi eksperci w niektórych sytuacjach są w stanie obronić przewoźnika przed niesłuszną karą, a w jednej sytuacji doprowadzili nawet do wznowienia postępowania.

Prowadzimy postępowania odwoławcze od kar nakładanych przez polskie i zagraniczne służby kontrolne. Powiemy także szczerze czy jest możliwość uniknięcia kary.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl