logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Dzięki wsparciu eksperta oraz pracowników działu rozliczeń kierowców firmy SRW, nasz Klient uniknął dodatkowych kosztów związanych z sankcjami pokontrolnymi Inspektora Pracy PIP. Jak wiemy mogą one w najmniej korzystnej dla pracodawcy sytuacji wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W wyniku kontroli skargowej zwolniony pracownik domagał się od pracodawcy nienależnego mu wynagrodzenia oraz należności z tytułu podróży służbowych (wypłaconych przez pracodawcę).

Zespół SRW przedstawił w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednią dokumentację potwierdzającą zgodne z prawem pracy rozliczenie wynagrodzenia oraz delegacji dla zatrudnionych kierowców. Odpowiednia argumentacja przedstawiona przez pracowników SRW organom PIP pozwoliła na udowodnienie wypłacenia pracownikowi należnych mu środków.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl