logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Podczas kontroli ITD w przedsiębiorstwie przewoźnik, zgodnie z żądaniem, okazał pliki z kart dziesięciu kierowców oraz z dziesięciu tachografów. Samo przedsiębiorstwo posiadało trzydzieści ciężarówek i tylu samo kierowców, ale kontrola objęła tylko część zatrudnionych. Inspektorzy decyzją nałożyli karę za nieokazanie danych z pozostałych dwudziestu tachografów, chociaż takiego żądania nigdy nie wystosowali. Nasz Ekspert złożył odwołanie, a decyzja została uchylona. 

 

Argumentem, do którego przychylił się Główny Inspektor Transportu Drogowego jest fakt, iż po zmianie taryfikatora w 2018r. nie można swobodnie nakładać kar z tytułu nieokazania danych z tachografu. Otóż ewentualna kara, a zatem nieokazanie danych z konkretnego tachografu, powinna być przyporządkowana do konkretnego kierowcy. Jeżeli zatem poddano kontroli dziesięciu kierowców, można żądać danych z tych tachografów, których używali Ci kierowcy. 

Decyzja z karą w wysokości 20 tysięcy złotych została uchylona w całości.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl