logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Niemiecka Inspekcja BAG niesłusznie nałożyła karę 2000 euro za odbieranie odpoczynku 45-godzinnego w kabinie. Ekspert SRW wygrał sprawę.

Przeszło rok temu funkcjonariusze BAG przeprowadzili kontrolę polskiego przewoźnika. Inspektorzy przebywali na parkingu, na którym kierowca odbierał skrócony odpoczynek tygodniowy. Kiedy wypoczęty włączył silnik i ruszył  w dalszą drogę, natychmiast został zatrzymany i poddany kontroli jeszcze w tym samym miejscu. W wyniku przeprowadzonych czynności BAG stwierdziło, iż kierowca właśnie odbierał odpoczynek tygodniowy regularny 45-godzinny za co została pobrana kaucja 500 euro od kierowcy i 1500 euro od przewoźnika. W sumie 2000 euro.

Kierowca miał tak zaplanowany czas pracy, aby co dwa tygodnie przyjeżdżać do domu i odbierać pauzę 45-godzinną. Krótsze odpoczynki wykonywał zawsze w trasie. Niestety z przyczyn leżących po stronie załadowcy, kierowca musiał cały weekend spędzić na parkingu w Niemczech, gdzie mogło dojść automatycznie do wykorzystania regularnego odpoczynku w kabinie co jest niedozwolone. Kierowca zatem, po kilku godzinach został zobowiązany przez pracodawcę do wykonania przeglądu pojazdu, uzupełnienia płynów, sprawdzenia stanu ogumienia i połączeń elektrycznych. Ten okres został oznaczony na tachografie jako „inna praca” co jednocześnie przerwało odbieranie odpoczynku regularnego. Po wszystkich czynnościach, zakończeniu pracy, kierowca spędził na parkingu około 40-godzin po czym został skontrolowany. Inspektorzy BAG zakwestionowali tak odebrany odpoczynek, stwierdzając iż nie doszło do żadnej „innej pracy”, a całość miała na celu zafałszowanie danych i ukrycie faktu odbierania odpoczynku regularnego w kabinie. Po opłaceniu kaucji 2000 euro pojazd zwolniono. Ekspert SRW złożył stosowne wyjaśnienia jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania. Udowodnił, sięgając kilka tygodni wstecz, iż kierowca nie miał obowiązku odbioru odpoczynku regularnego. Ponadto przedstawił przekonujące argumenty uzasadniające zarejestrowanie przez kierowcę na tachografie „innej pracy”. Musimy bowiem pamiętać,  że zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006 oraz Dyrektywą 2002/15/WE „inna praca” to między innymi sprzątanie i konserwacja techniczna, praca zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów lub do wypełnienia ustawowych lub wykonawczych zobowiązań bezpośrednio związanych z trwającą operacją transportową, włącznie z nadzorowaniem załadunku i rozładunku, formalnościami administracyjnymi z policją, cłem, urzędnikami imigracyjnymi itd. Kierowca realizując takie czynności nie wykonywał odpoczynku, gdyż nie dysponował swobodnie swoim czasem. BAG w rozpatrywanej sprawie uwzględniło wszystkie wyjaśnienia, a kary za odpoczynek kierowcy w kabinie ostatecznie nie nałożono.

Przypominamy, że od dnia 20.12.2017r. w przestrzeni prawnej UE obowiązuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odbioru regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie kierowcy. Zgodnie z wyrokiem, odbiór 45-godzinnych odpoczynków w kabinie pojazdu jest zakazany w świetle przepisów rozporządzenia WE/561/2006, a państwa członkowskie mają obowiązek ustanowienia kar za to naruszenie. System karania we wszystkich krajach członkowskich ma być skuteczny, proporcjonalny, odstraszający i niedyskryminujący.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl