logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W ostatnich kilku miesiącach można zaobserwować dziwną praktykę niemieckich organów kontrolnych (przede wszystkim policji). Za brak blokady tachografu pobierane są kaucje od 100 do 300 Euro, a następnie wystawiane są kary. Skąd ten pomysł?

Od 25 maja 2018r. w przestrzeni prawnej zaczęło funkcjonować rozporządzenie regulujące ochronę danych osobowych. Kamery w przedsiębiorstwach, zabezpieczone dyski twarde, sejfy, obowiązkowe loginy i hasła na komputerach i pisemna procedura. W ten sposób najczęściej zaczęliśmy chronić informacje wrażliwe.

A co z tachografem? Przecież zawarte w nim dane cyfrowe nie dość, że wskazują na czas pracy kierowcy i jego prędkość to także mają w swojej pamięci informacje o danych personalnych kierowców oraz techników diagnostów. Dodatkowo częścią składową numeru karty kierowcy jest identyfikator PESEL. Istotne jest zatem, aby zabezpieczyć te dane i nie narazić się na zarzut niedbalstwa w tym zakresie. Zgodnie z Rozporządzeniem 165/2014 dotyczącym tachografów państwa członkowskie zapewniają, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się wyłącznie do celów kontroli. Właściciele pojazdów, przedsiębiorstwa transportowe oraz inne zainteresowane podmioty spełniają, w stosownych przypadkach, wymogi odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Aby zapewnić ochronę danych osobowych zawartych w pamięci urządzenia należy założyć „blokadę przedsiębiorstwa”. Funkcja ta umożliwia ograniczenie dostępu do danych, gdy urządzenie pracuje w trybie firmowym. W największym skrócie – za pomocą karty przedsiębiorstwa włączamy blokadę i nikt inny nie będzie w stanie odczytać zawartych w tachografie informacji. Jest to najprostszy sposób zabezpieczenia danych i jednocześnie odpowiadający wymaganiom stawianym przed RODO.

Właśnie ze względu na obowiązek ochrony danych osobowych w swoich decyzjach powołuje się niemieckie BAG. Nasz ekspert jednakże podważył te argumenty i uchronił przewoźnika przed nałożeniem kary. Niemniej prosimy o zakładanie blokad w tachografie, gdyż kontrole w tym zakresie cały czas są prowadzone.

Codziennie odbywają się tysiące kontroli drogowych, a w ich wyniku może dojść do nałożenia kary. Proponujemy Państwu prowadzenie postępowań odwoławczych, którymi zajmą się nasi prawnicy - byli Inspektorzy ITD i PIP. Przygotują oni także dokumentację i opracują strategię przy kontrolach w przedsiębiorstwie. Poniżej przedstawiamy Nasze przykładowe sukcesy.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl