logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Przedsiębiorca, który osobiście wykonywał przewóz został poddany kontroli drogowej przez Inspekcję Transportu Drogowego. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono przekroczenie czasu pracy w porze nocnej. Z uwagi na fakt, że nie ma obowiązku posiadania w pojeździe regulaminu lub obwieszczenia zakładu pracy, Inspektorzy postanowili przesłuchać przedsiębiorcę celem ustalenia w jakich czterech godzinach rozliczana jest praca w nocy. Nasz Ekspert podważył dowód z przesłuchania, które może odbyć się tylko i wyłącznie jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Dowody przecież istniały – regulamin, obwieszczenie. Tym samym przesłuchanie stało się nieważne, a zapisane w regulaminie godziny nocne pozwoliły uniknąć kary.

 

Pora nocna:

Od września 2018r. kwestia nieprzestrzegania przepisów z zakresu pory nocnej została usankcjonowana w taryfikatorze ustawy o transporcie drogowym.

Zaznaczyć trzeba, że dyrektywą 2002/15/WE uregulowano zagadnienie pracy w nocy, a następnie ustawa o czasie pracy kierowców wdrożyła zapisy tej dyrektywy. Pamiętajmy, że "pora nocna" oznacza okres co najmniej czterech godzin, w rozumieniu prawa krajowego, między godziną 00.00 i godziną 07.00. Powinna ona zostać ustalona w regulaminie lub obwieszczeniu.

Luka w prawie. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym mandat przewidziany jest tylko na przewoźnika. Ale Inspekcja Transportu Drogowego może poddać kontroli w zakresie godzin nocnych tylko kierowców niezatrudnionych (np. posiadających umowę zlecenia) lub przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy. Oznacza to, że zatrudnieni kierowcy (posiadający umowę o prace) nie podlegają sprawdzeniu i tym samym przedsiębiorcy nie otrzymają za nich mandatów od ITD. Natomiast funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz inspektorzy PIP mogą poddać kontroli wszystkich kierowców bez względu na formę zatrudnienia i ukarać przedsiębiorców.

Kara:

  • przekroczenie czasu pracy o 1 godzinę (10-11 godzin pracy) – brak mandatu
  •  przekroczenie czasu pracy o 1 do 3 godzin (11-13 godzin pracy) – 50 zł mandatu
  •  przekroczenie czasu pracy powyżej 3 godzin (powyżej 13 godzin) – 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Zaznaczyć trzeba, że przepisy z zakresu pory nocnej są uregulowane na gruncie prawa polskiego, a nie międzynarodowego. Dyrektywa wskazuje, że pora nocna musi zostać wdrożona według prawa krajowego. Oznacza to, że kontrole przestrzegania tych przepisów mogą przeprowadzić tylko polskie służby kontrolne i to w ograniczonym zakresie przez ITD.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl