logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Notujemy coraz więcej kar za przekroczenia czasu jazdy lub skróceń odpoczynków o przysłowiowe minuty. Taką możliwość wprowadził nowy taryfikator, w którym zrezygnowano z tolerancji 15-minutowych. Ale z największym zdziwieniem spotkał się nasz Ekspert, gdy na przewoźnika nałożono karę za czyn, którego nie było. 

 

We wrześniu 2018r. wszedł w życie nowy taryfikator. Jeżeli popełniono naruszenie w sierpniu, a nie było go jeszcze w taryfikatorze, a kontroli dokonano po wejściu w życie nowego taryfikatora to kary nie można było nałożyć. Nie można było dać mandatu za coś co w sierpniu nie było wykroczeniem.

We wrześniu przeprowadzono kontrolę drogową i stwierdzono, iż w sierpniu kierowca zamiast zaznaczyć odpoczynek na tachografie to pomyłkowo zostawił go na „innej pracy” (młoteczki). W sierpniu nie było za to kary na przewoźnika. Ale mimo wszystko wszczęto postępowanie celem ukarania przedsiębiorcy. Można to jeszcze było wtedy uznać za zwykłą pomyłkę, skomplikowane przepisy itp. Ekspert oczywiście sporządził wyjaśnienia i wskazał wprost, że kary być nie powinno. Jakież było zdziwienie, gdy Wojewódzki Inspektor Transportu zmienił kwalifikację – zamiast oczywistej pomyłki w przełączeniu z „innej pracy” na odpoczynek uznał, że po prostu kierowca nie wykonał przerwy. Karę zwiększył przy tym kilkukrotnie. 

Zamiast umorzyć postępowanie to zwyczajnie dopasowano zdarzenie, aby jakąś karę nałożyć. Mandat na kierowcę wskazywał, że nieprawidłowo on przełączał selektorem aktywności. Opis w protokole także taki czyn przedstawiał, ale WITD stwierdziło, że to nie była pomyłka tylko skrócenie przerwy. Na przewoźnika wystawiono decyzję o nałożeniu kary. 

Złożone odwołanie spowodowało uchylenie decyzji i umorzenie postępowania. Kary ostatecznie nie nałożono.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl