logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

To już kolejny raz! Dzięki działaniom naszego Eksperta, firma transportowa utrzymała dobrą reputację.

Kilka miesięcy temu Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła kontrolę drogową pojazdu, a w jej wyniku wszczęła postępowanie administracyjnego wobec przewoźnika. Przedsiębiorstwo otrzymało karę finansową za naruszenie polegające na wykonywaniu przewozu pojazdem bez aktualnego badania okresowego. Po uprawomocnieniu się decyzji do firmy przyszło kolejne zawiadomienie dotyczące zbadania dobrej reputacji. Należało udowodnić, iż w przedsiębiorstwie wdrożono plan naprawczy, który skutecznie zapobiegnie powstawaniu naruszeń. Po sporządzeniu przez Eksperta szczegółowych wyjaśnień, dobra reputacja pozostała nienaruszona, a tym samym nie utracono licencji.

Kontrola ITD w przedsiębiorstwie wiąże się z przekazaniem bardzo wielu informacji związanych z ewidencją czasu pracy, plikami z tachografów czy uprawnieniami kierowców. Nasz Ekspert w ramach udzielonego pełnomocnictwa pomógł przed kontrolą w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, a także osobiście uczestniczył w samej kontroli. W skutek podjętych czynności za stwierdzone naruszenia została nałożona kara w wysokości zaledwie 550 zł.

Pamiętajmy, że wyniki kontroli mogą spowodować wszczęcie procedury oceny dobrej reputacji. Dlatego tak niezbędne jest systematyczne rozliczanie czasu pracy, wyłapywanie błędów i odpowiednie przygotowanie do kontroli.

Niemiecka Inspekcja BAG niesłusznie nałożyła karę 2000 euro za odbieranie odpoczynku 45-godzinnego w kabinie. Ekspert SRW wygrał sprawę.

Przeszło rok temu funkcjonariusze BAG przeprowadzili kontrolę polskiego przewoźnika. Inspektorzy przebywali na parkingu, na którym kierowca odbierał skrócony odpoczynek tygodniowy. Kiedy wypoczęty włączył silnik i ruszył  w dalszą drogę, natychmiast został zatrzymany i poddany kontroli jeszcze w tym samym miejscu. W wyniku przeprowadzonych czynności BAG stwierdziło, iż kierowca właśnie odbierał odpoczynek tygodniowy regularny 45-godzinny za co została pobrana kaucja 500 euro od kierowcy i 1500 euro od przewoźnika. W sumie 2000 euro.

Viatoll? Co do zasady za brak opłaty zawsze jest kara. Nasi eksperci w niektórych sytuacjach są w stanie obronić przewoźnika przed niesłuszną karą, a w jednej sytuacji doprowadzili nawet do wznowienia postępowania.

Prowadzimy postępowania odwoławcze od kar nakładanych przez polskie i zagraniczne służby kontrolne. Powiemy także szczerze czy jest możliwość uniknięcia kary.

Ważenie pojazdu: przekroczona masa całkowita oraz naciski osi doprowadziły do nałożenia kary w wymiarze 15.000 zł. Złożone wyjaśnienia i następnie odwołanie spowodowały zmniejszenie wymiaru aż o 13.000 zł. Końcowo przewoźnik po Naszej interwencji otrzymał tylko 2.000 zł.

Kolejny raz Inspekcja i kolejna kara na 10.000 zł. Po złożonych przez SRW wyjaśnieniach i odwołaniu kara została zmniejszona do 3.000 zł.

Kontrola drogowa oraz stwierdzone podczas niej naruszenia spowodowały wszczęcie postępowania przez ITD na kwotę 2.500 zł. Nasi eksperci, po zapoznaniu się ze sprawą sporządzili wyjaśnienia co poskutkowało zmniejszeniem kary aż pięciokrotnie do 500 zł.

Po kontroli drogowej do osoby zarządzającej transportem ITD wysłało mandat. Za Naszą namową odmówiono jego przyjęcia, a sprawa została skierowana do Sądu. Ponownie sporządziliśmy wyjaśnienia, przedstawiliśmy argumenty, a Sąd zmniejszył karę z 2.000 zł do tylko 300 zł.

W innym przypadku, także po Naszej interwencji, Sąd zmniejszył karę z 3.000 zł do 1.000 zł.

Nasza interwencja, sporządzone wyjaśnienia i sprzeciw od decyzji niemieckiego BAG za naruszenia przepisów o kabotażu doprowadziły do zmniejszenia kary. Przewoźnik podczas kontroli wykonywał już czwarty przewóz za co nałożono sankcję w wymiarze 1.200 euro. Podjęte przez Nas działania poskutkowały zmniejszeniem jej do aż 500 euro.

W wyniku naszych działań Wojewódzki Sąd Administarcyjny w Białymstoku uchylił w całości karę nałożoną przez I i II Instancję ITD. Po kontroli w przedsiębiorstwie nałożono decyzją administracyjną karę, od której następnie złożono odwołanie, a ta została podtrzymana. Do tego etapu SRW nie uczestniczyło w postępowaniu, a przewoźnik zgłosił się do nas w ostatniej chwili. Podjęte działania i sporządzona przez Nas skarga do Sądu administracyjnego doprowadziła do uchylenia kary 11.550 zł w całości.

W ostatnich kilku miesiącach można zaobserwować dziwną praktykę niemieckich organów kontrolnych (przede wszystkim policji). Za brak blokady tachografu pobierane są kaucje od 100 do 300 Euro, a następnie wystawiane są kary. Skąd ten pomysł?

Od 25 maja 2018r. w przestrzeni prawnej zaczęło funkcjonować rozporządzenie regulujące ochronę danych osobowych. Kamery w przedsiębiorstwach, zabezpieczone dyski twarde, sejfy, obowiązkowe loginy i hasła na komputerach i pisemna procedura. W ten sposób najczęściej zaczęliśmy chronić informacje wrażliwe.

Pomogliśmy Naszemu klientowi w znaczącym zmniejszeniu kary w Niemczach. Sprawa dotyczyła przewozów kabotażowych. Niestety zamiast dozwolonych trzech operacji przewoźnik wykonał ich aż osiem. Został zatrzymany do kontroli, a kara wyniosła 10.000 Euro (ok. 43.000 zł).

W wyniku sprzeciwu sporządzonego przez Naszego Eksperta nałożona kara została zmniejszona do 3450 Euro (ok.14.800 zł). Jest to aż o 28.000 zł mniej. 

Przypominamy, że po rozładunku możemy wykonać tylko trzy przewozy kabotażowe w terminie 7 dni. W przypadku wjazdu „na pusto” jest już tylko jedna operacja w przeciągu 3 dni.

rzetelna firma  fgz  medal

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl