logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Dzięki właściwej argumentacji przedstawionej inspektorowi przez eksperta SRW podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w siedzibie naszego Klienta na śląsku, udało się zmniejszyć karę administracyjną za naruszenia kierowców o kilka tysięcy złotych. Jednocześnie zespół SRW przedstawił inspektorowi pracy dokumentację kadrową, która nie wykazała żadnych uchybień w zakresie prawa pracy. Wszystkie dokumenty rozliczeniowe związane z wynagrodzeniem oraz należnościami z tytułu podróży służbowych, jak też rozliczenia z kierowcami zostały ocenione przez Państwową Inspekcję Pracy jako zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kolejny raz dzięki wsparciu eksperta oraz pracowników działu rozliczeniowego  SRW, nasz Klient otrzymał profesjonalne oraz merytoryczne wsparcie z zakresu prawa pracy, jak też uniknął dodatkowych kosztów związanych z sankcjami pokontrolnymi Inspektora pracy.

Dzięki wsparciu eksperta oraz pracowników działu rozliczeń kierowców firmy SRW, nasz Klient uniknął dodatkowych kosztów związanych z sankcjami pokontrolnymi Inspektora Pracy PIP. Jak wiemy mogą one w najmniej korzystnej dla pracodawcy sytuacji wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W wyniku kontroli skargowej zwolniony pracownik domagał się od pracodawcy nienależnego mu wynagrodzenia oraz należności z tytułu podróży służbowych (wypłaconych przez pracodawcę).

Zespół SRW przedstawił w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednią dokumentację potwierdzającą zgodne z prawem pracy rozliczenie wynagrodzenia oraz delegacji dla zatrudnionych kierowców. Odpowiednia argumentacja przedstawiona przez pracowników SRW organom PIP pozwoliła na udowodnienie wypłacenia pracownikowi należnych mu środków.

1300,00 zł zamiast 70500,00 zł. W trakcie kontroli drogowej samochodu naszego Klienta, niemieckie BAG stwierdziło, iż układ oczyszczania AdBlue nie działa prawidłowo. Potwierdził to także serwis, na który został skierowany pojazd. Awaria następnie została usunięta, a po kilku miesiącach przyszła decyzja wraz z naliczoną karą.

Podczas kontroli ITD w przedsiębiorstwie przewoźnik, zgodnie z żądaniem, okazał pliki z kart dziesięciu kierowców oraz z dziesięciu tachografów. Samo przedsiębiorstwo posiadało trzydzieści ciężarówek i tylu samo kierowców, ale kontrola objęła tylko część zatrudnionych. Inspektorzy decyzją nałożyli karę za nieokazanie danych z pozostałych dwudziestu tachografów, chociaż takiego żądania nigdy nie wystosowali. Nasz Ekspert złożył odwołanie, a decyzja została uchylona. 

Nasz Ekspert ds. ITD pomógł zmniejszyć karę o 5650,00 zł za naruszenie popełnione na terenie Niemiec.

Przepadek nielegalnie uzyskanej korzyści, bo o tym mowa, jest karą za popełnienie naruszenia polegającego albo na jeździe podczas zakazów ruchu (np. w niedzielę) albo przeciążeniu pojazdu. Ten drugi przypadek dotyczy przede wszystkim busów do 3,5 tony. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku nasz Ekspert już kilkukrotnie pomógł przewoźnikom zmniejszyć wymiar kary.

Kontrola ITD w przedsiębiorstwie wiąże się z przekazaniem bardzo wielu informacji związanych z ewidencją czasu pracy, uprawnieniami kierowców czy plików z tachografów. Nasz Ekspert w ramach udzielonego pełnomocnictwa pomógł przed kontrolą w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, a także osobiście uczestniczył w samej kontroli. Wskutek podjętych czynności za stwierdzone naruszenia, została nałożona kara tylko 300 zł.

Tym razem udało się uchronić przewoźnika przed niesłusznym nałożeniem kary 1500 zł za przejazd drogami płatnymi bez wymaganej opłaty VIATOLL. Musimy pamiętać, że po wykupie pojazdu z leasingu i zmianie numeru rejestracyjnego, należy wykonać między innymi kalibrację, zmianę danych do licencji, a także dokonać przerejestrowania Viaboxa. Tej ostatniej czynności przewoźnik nie dopełnił, a Inspekcja Transportu Drogowego próbowała nałożyć karę za brak wymaganych opłat. Interwencja Eksperta na szczęście doprowadziła do uwolnienia przedsiębiorcy od sankcji, a całość postępowania umorzono.

To już kolejny raz! Dzięki działaniom naszego Eksperta, firma transportowa utrzymała dobrą reputację.

Kilka miesięcy temu Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła kontrolę drogową pojazdu, a w jej wyniku wszczęła postępowanie administracyjnego wobec przewoźnika. Przedsiębiorstwo otrzymało karę finansową za naruszenie polegające na wykonywaniu przewozu pojazdem bez aktualnego badania okresowego. Po uprawomocnieniu się decyzji do firmy przyszło kolejne zawiadomienie dotyczące zbadania dobrej reputacji. Należało udowodnić, iż w przedsiębiorstwie wdrożono plan naprawczy, który skutecznie zapobiegnie powstawaniu naruszeń. Po sporządzeniu przez Eksperta szczegółowych wyjaśnień, dobra reputacja pozostała nienaruszona, a tym samym nie utracono licencji.

Kontrola ITD w przedsiębiorstwie wiąże się z przekazaniem bardzo wielu informacji związanych z ewidencją czasu pracy, plikami z tachografów czy uprawnieniami kierowców. Nasz Ekspert w ramach udzielonego pełnomocnictwa pomógł przed kontrolą w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, a także osobiście uczestniczył w samej kontroli. W skutek podjętych czynności za stwierdzone naruszenia została nałożona kara w wysokości zaledwie 550 zł.

Pamiętajmy, że wyniki kontroli mogą spowodować wszczęcie procedury oceny dobrej reputacji. Dlatego tak niezbędne jest systematyczne rozliczanie czasu pracy, wyłapywanie błędów i odpowiednie przygotowanie do kontroli.

Niemiecka Inspekcja BAG niesłusznie nałożyła karę 2000 euro za odbieranie odpoczynku 45-godzinnego w kabinie. Ekspert SRW wygrał sprawę.

Przeszło rok temu funkcjonariusze BAG przeprowadzili kontrolę polskiego przewoźnika. Inspektorzy przebywali na parkingu, na którym kierowca odbierał skrócony odpoczynek tygodniowy. Kiedy wypoczęty włączył silnik i ruszył  w dalszą drogę, natychmiast został zatrzymany i poddany kontroli jeszcze w tym samym miejscu. W wyniku przeprowadzonych czynności BAG stwierdziło, iż kierowca właśnie odbierał odpoczynek tygodniowy regularny 45-godzinny za co została pobrana kaucja 500 euro od kierowcy i 1500 euro od przewoźnika. W sumie 2000 euro.

Viatoll? Co do zasady za brak opłaty zawsze jest kara. Nasi eksperci w niektórych sytuacjach są w stanie obronić przewoźnika przed niesłuszną karą, a w jednej sytuacji doprowadzili nawet do wznowienia postępowania.

Prowadzimy postępowania odwoławcze od kar nakładanych przez polskie i zagraniczne służby kontrolne. Powiemy także szczerze czy jest możliwość uniknięcia kary.

Ważenie pojazdu: przekroczona masa całkowita oraz naciski osi doprowadziły do nałożenia kary w wymiarze 15.000 zł. Złożone wyjaśnienia i następnie odwołanie spowodowały zmniejszenie wymiaru aż o 13.000 zł. Końcowo przewoźnik po Naszej interwencji otrzymał tylko 2.000 zł.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl