logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Fakt, że tachograf lub karta zapisują w swojej pamięci nawet jeden rok. Obowiązek regularnych odczytów jest standaryzowany na gruncie prawa unijnego.

Musimy pamiętać, iż do obliczania terminu brane są pod uwagę tylko dni związane z pracą kierowcy, a ściślej ze stosowaniem Rozporządzenia 561/2006.  Jeżeli zatem kierowca przebywał 30 dni na zwolnieniu lekarskim lub urlopie, nie istnieje obowiązek sczytania karty lub tachografu.

Maksymalne terminy na pobieranie danych:

  • 28 dni z karty kierowcy,
  • 90 dni z tachografu.

Dodatkowo dane musimy zarchiwizować, gdy użyczamy samochód innemu podmiotowi, wycofujemy pojazd z floty lub przed wymianą/naprawą tachografu. Jeżeli kierowcy kończy się ważność karty, umowa o prace lub został zwolniony – także dokonujemy pobrania danych. Niewykonanie tych czynności w terminie to mandat w kwocie 500 zł za każdego kierowcę i za każdy tachograf. Śmiało można powiedzieć, że są to jedne z najczęściej nakładanych kar w Polsce. W Niemczech natomiast zdarzały się przypadki pobrania kaucji w wysokości 500 Euro.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl