logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Przepisy RODO to nie tylko obowiązki związane z ochroną danych osobowych. Ustawa oraz unijne rozporządzenie dają nam uprawnienia do żądania od urzędów informacji na nasz temat. A zatem możemy dowiedzieć się czy Organ przetwarza nasze dane i w jakim celu.

Fakt, że tachograf lub karta zapisują w swojej pamięci nawet jeden rok. Obowiązek regularnych odczytów jest standaryzowany na gruncie prawa unijnego.

Musimy pamiętać, iż do obliczania terminu brane są pod uwagę tylko dni związane z pracą kierowcy, a ściślej ze stosowaniem Rozporządzenia 561/2006.  Jeżeli zatem kierowca przebywał 30 dni na zwolnieniu lekarskim lub urlopie, nie istnieje obowiązek sczytania karty lub tachografu.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl