logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Znajomość prawa czasu pracy przez kierowców i przedsiębiorców należy oceniać coraz wyżej. Przepisy unijne w zakresie odpoczynków kierowców są jednolite dla wszystkich krajów członkowskich, a uczestnicy przewozu posiadają co do zasady niezbędną wiedzę w tym zakresie. Niemniej w przestrzeni transportowej istnieją zagadnienia tak enigmatycznie sformułowane, że prowadzą często do nieprawidłowej interpretacji. Do takich należy zaliczyć przeprawę promową/kolejową i związane z nią odpoczynki kierowcy. Jeżeli wykonujemy przewozy do Norwegii, Szwecji lub Wielkiej Brytanii, korzystamy z możliwości podróży statkiem. Na takich samych zasadach będziemy realizować odpoczynek drogą kolejową przez Alpy.

Praca kierowcy jest specyficzna pod wieloma względami. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że kabina ciężarówki jest dla nich drugim domem. Kierowca międzynarodowy więcej spędza czasu w pojeździe. To w nim odpoczywa, przygotowuje jedzenie, śpi. A zatem wyposażenie powinno zapewniać pełen komfort. Producenci widząc problemy z tym związane, prześcigają się w tworzeniu ciężarówek już nie tylko jak najbardziej oszczędnych, ale także umożliwiających rzeczywisty odpoczynek dla kierowcy.

31 maja 2017r. Komisja Europejska ogłosiła pakiet inicjatyw legislacyjnych dotyczących transportu drogowego. Pakiet mobilności to bez wątpienia w ostatnim czasie jedno z ważniejszych zagadnień w obszarze transportu, a jego negatywne oddziaływanie na polską branżę zostało poruszane już wielokrotnie. W tym samym okresie polski ustawodawca przygotował zmiany w szeroko pojętym prawie transporotowym obejmującym między innymi prawo o ruchu drogowym, ustawę o transporcie drogowym i o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wśród gąszczu przepisów dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków należy wskazać także te, które uprawniają nas do legalnego przewozu bez ich stosowania. Takich wyjątków wbrew pozorom jest aż kilkadziesiąt. Są one jednakże na tyle specyficzne i specjalne, że w tradycyjnym modelu przewozu towarów często ich zastosowanie nie jest możliwe. Niemniej zdarza się, iż musimy dokonać przejazdu prywatnego, celem naprawy, a może świadczymy usługę pomocy drogowej. Wszystkie przypadki wyłączające stosowanie tachografów zostaną wskazane i opisane poniżej.

W dniu 3 września 2018r. weszły w życie znowelizowane przepisy nie tylko ustawy o transporcie, ale także prawa o ruchu drogowym. Do istotnych zmian miała także należeć kwestia odpowiedzialności załadowcy za przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej masy, nacisku osi lub wymiarów zewnętrznych. Zapisy ustawy wskazują jednakże, że nic w tej kwestii się nie zmieni.

Rozwiązanie problemu pożarów nagromadzonych odpadów, porzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub w miejscach gdzie taką działalność już zakończono, jest kwestią która w ostatnim czasie coraz częściej gościła w codziennych przekazach mediów. Zwłaszcza seria pożarów kolejnych składowisk wzbudziła zainteresowanie opinii publicznej. Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z zorganizowanymi grupami śmieciowymi działającymi w sposób przemyślany.

31 maja 2017r. Komisja Europejska ogłosiła pakiet inicjatyw legislacyjnych dotyczących transportu drogowego. Pakiet mobilności to bez wątpienia w ostatnim czasie jedno z ważniejszych zagadnień w obszarze transportu, a jego negatywne oddziaływanie na polską branżę zostało poruszane już wielokrotnie. W tym samym okresie polski ustawodawca przygotował zmiany w szeroko pojętym prawie transporotowym obejmującym między innymi prawo o ruchu drogowym, ustawę o transporcie drogowym i o przewozie towarów niebezpiecznych.

W prawidłowej organizacji przewozu towarów niebezpiecznych potrzebne jest zaangażowanie kilku podmiotów, a każdy z nich podlega innym rygorom prawnym. Coraz częściej w miejscach załadunku czy rozładunku dochodzi do kontroli przewozu przez wyznaczonych pracowników firmy. To co było znane z działalności niemieckich załadowców czy nadawców, zostało już po części przeniesione na grunt polskiej ogólnie pojętej gospodarki transportowej i logistycznej. Z czego wynika tak wnikliwe podejście i zaangażowanie poszczególnych uczestników przewozu, jakie obowiązki muszą oni wypełnić oraz co może grozić za ich niedochowanie? W niniejszym artykule odpowiemy na powyższe pytania.

Kto odpowiada za uchybienia podczas transportu drogowego ładunków ponadgabarytowych?

Organizacja przewozów drogowych nie jest działalnością tylko przewoźnika, a w skład całego procesu wchodzi kilka podmiotów. Każdy z nich musi dopełnić poszczególnych obowiązków, których celem jest prawidłowy i bezpieczny transport. Przewozy ładunków nienormatywnych wymagają zatem koordynacji i współpracy załadowcy, nadawcy, pilotów i firm transportowych. Transport ponadgabarytowy jest dozwolony pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia, a za ewentualne uchybienia może odpowiadać kilka podmiotów.

Prowadzenie kontroli w zakresie masy całkowitej, wymiarów i nacisków osi jest obecnie jednym z wiodących zadań Inspekcji Transportu Drogowego. Często kary nakładane są, jako konsekwencja tych kontroli tylko dlatego, że kierowca podpisał protokół bez wnoszenia do niego żadnych uwag, czy też zastrzeżeń. Co zatem może kierowca podczas kontroli, aby nie narazić firmy transportowej na straty z tytułu niezasłużonych kar?

Nadużycie czasu - jakie efekty daje rozliczanie czasu pracy kierowców przez specjalistyczne firmy.

pdfNadużycie czasu.pdf

Ewidencja to podstawa

Instytucją pozwalającą kontrolować przestrzeganie przez pracodawcę ciążącego na nim obowiązku w zakresie organizacji procesu pracy jest ewidencja czasu pracy, prowadzona w celu prawidłowego ustalania przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą. Artykuł 149 Kodeksu pracy nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy na wszystkich pracodawców niezależnie od rodzaju działalności oraz poziomu zatrudnienia. Faktem niepodlegającym dyskusji jest, że ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona dla wszystkich pracowników.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl