logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Wdrożenie pakietu oszczędnościowego w przedsiębiorstwie często wiąże się z przeorganizowaniem pracy, zadań poszczególnych pracowników czy nawet działów. Można przede wszystkim, co też się dzieje najczęściej, ograniczać wydatki i w ten sposób powiększać finanse naszej firmy. Zamiast jazdy autostradami, prowadzimy kierowców bocznymi drogami krajowymi, które nie są objęte opłatami. Możemy kupować tańsze zamienniki części czy też tańsze bieżnikowane opony. Inną metodą jest zorganizowanie transportów oraz pracy kierowców w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko kontroli i ograniczyć konsekwencje finansowe czyli kary. Jeżeli założymy, że za przewóz otrzymamy około 1500 euro, a w wyniku popełnionych naruszeń nakładany jest na nas mandat o wiele wyższy, to oczywistym staje się, iż prawidłowe czynności nadzorujące oraz planistyczne mają kluczowe znaczenie.

Wyjeżdżając na większość polskich dróg można od razu odpowiedzieć sobie na pytanie jaka branża króluje w naszym kraju. Trasy szybkiego ruchu pełne są dużych, kolorowych ciężarówek, w których kierowcy liczą kilometry do kolejnego zatłoczonego parkingu, a zegar nieubłaganie pokazuje, że do przepisowej pauzy pozostało jeszcze tylko kilka minut. Wizja kary za kolejne naruszenie zbliża się z każdym przejechanym kilometrem. Obok „tirów”, po tych samych drogach, mkną także mniejsze pojazdy, trochę schowane w cieniu wielkich naczep. W ostatnich kilku latach każdy przeciętny użytkownik dróg do królującej branży transportu ciężkiego doda nowe elementy – busy do 3,5 tony. Trochę niepozorne w swym tonażu, z roku na rok rosną w siłę. Jak grzyby po deszczu powstają firmy, w których młodzi przedsiębiorcy lokują finanse, inwestują często w dziesiątki pojazdów o niskiej ładowności, licząc na szybki zysk. W prosty sposób można założyć taki biznes. Wystarczy mieć dobry kapitał i sprawnego spedytora z portfelem klientów. Nie bez przyczyny transport busów stał się konkurencyjny na rynku usług transportowych krajowych oraz międzynarodowych.

Ewidencja czasu pracy kierowców, kadry i płace oraz księgowość w jednym miejscu.

W XXI wieku bardzo modna staje się konsolidacja produktów i usług, poczynając od kredytów, poprzez usługi cyfrowe dla gospodarstw domowych, aż po specjalistyczne usługi medyczne. Po co bowiem nawiązywać współpracę z wieloma kontrahentami świadczącymi pojedynczą usługę, skoro można nawiązać współpracę z jednym podmiotem mającym w swoim portfolio kompleksową gamę usług. Dlaczego w takim razie nie skorzystać z profesjonalnej konsolidacji usług skierowanych do konkretnych branż? W rzeczywistości, im bardziej skomplikowane otoczenie prawne wokół firmy, tym większe są możliwości eksportu przynajmniej części zadań administracyjnych na zewnątrz firmy.

Według najnowszych szacunków, wartość europejskiego rynku transportowego w 2020 roku wzrośnie o ponad 3 %. Prognozy mówią o podobnej skali wzrostu w następnych latach. Jak Europejski Rynek transportu kołowego poradzi sobie ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na przewozy towarowe, kiedy cała struktura rynku jest oparta o pracę przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej? Nowe prawo, które z założenia ma uzdrowić sektor usług w Europie Zachodniej i rozruszać jej skostniałą mało konkurencyjną gospodarkę przyniesie tylko wzrost cen nie tylko towarów i usług ale także artykułów podstawowych w tym np. żywności.

W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznego wzrostu na rynku usług rozliczania czasu pracy kierowców. Obok firm od lat funkcjonujących na rynku, pojawia się wiele nowych. Widoczne jest to w trakcie branżowych konferencji, gdzie często stanowią one nawet połowę wystawiających się firm. Nie ma tygodnia w którym przewoźnik nie odbierze telefonu z propozycją skorzystania z usługi. Powodów takiego stanu jest oczywiście wiele: trudność z rozliczeniem wynagrodzenia, ryczałty za nocleg, płaca minimalna wprowadzana przez kolejne państwa, a co za tym idzie zwiększone koszty zatrudnienia kierowców. Posiadane w firmie oprogramowanie oraz zatrudnienie pracownika, który odpowiada za jego obsługę, dawno przestały być wystarczające a co więcej opłacalne. Możemy oczywiście posiłkować się kolejnymi szkoleniami, ale ile razy byliście Państwo w sytuacji, że po jego ukończeniu nadal wiele pytań pozostało bez odpowiedzi, w dodatku pojawiło się wiele nowych? Dlatego coraz częściej zadajemy sobie pytanie nie o to czy skorzystać z tego typu usługi, ale jakiej firmie tę usługę zlecić?

Reguły wykonywania przewozów kabotażowych co do zasady są znane przewoźnikom drogowym, zarządzającym transportem oraz kierowcom. Nie jest żadną tajemnicą, że za naruszenia przepisów kabotażowych są największe kary. Zdarza się jednak, że nie wszyscy odpowiednio realizują takie przewozy będąc w błędnym przekonaniu o ich prawidłowości. Podstawowym dokumentem określającym zasady realizowania wewnętrznego transportu jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r., które dotyczący wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Kabotaż oznacza krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim. A zatem polski przedsiębiorca podejmujący ładunek w Berlinie z miejscem rozładunku w Dreźnie, realizuje niemiecki krajowy transport czyli kabotaż. Każdy krajowy przewóz drogowy w państwie innym niż siedziba prowadzonej działalności jest taką operacją.

Ukazuje się wiele artykułów na temat Pakietu Mobilności. Wiele słów zostało powiedzianych, opinii wygłoszonych. Wszyscy już mamy zakodowane, że ograniczony a właściwie utrudniony zostanie przewóz kabotażowy, a pojazd będzie musiał wracać najpóźniej co cztery tygodnie do kraju siedziby i tam dokonać załadunku lub rozładunku. Można odnieść wrażenie, że jesteśmy tym straszeni, a nie są to najważniejsze ustalenia zawarte w Pakiecie, których powinniśmy się obawiać. Gdyby tylko takie rozwiązania forsowały kraje Europy Zachodniej, najzwyczajniej w świecie moglibyśmy zagłosować, ogłosić sukces i otworzyć szampana. Być może brak aktywności firm transportowych wymierzonych w Pakiet Mobilności wynika z faktu, że jesteśmy karmieni fałszywymi obrazami. A może jest to taktyka samej Komisji Europejskiej, która celowo narzuca tematy ograniczeń kabotażu, aby uniknąć dyskusji na temat ważniejszych ustaleń maksymalnie utrudniających transport polskim przewoźnikom.

Francuska ofensywa przeciwko polskim firmom transportowym nabiera coraz większego rozpędu. Tamtejsze Ministerstwo Pracy ogłosiło nowy Narodowy Program Zwalczania Pracy Nielegalnej 2019 - 2021. Plan akcentuje znaczące zaostrzenie działań oraz sankcji związanych z szeroko rozumianą pracą nielegalną, w tym naruszeniami w sferze delegowania pracowników i ubezpieczeń społecznych.

W myśl obowiązujących przepisów, powinnością każdego pracodawcy jest prowadzenie rzetelnej ewidencji czasu pracy swoich pracowników. Obowiązek ten wynika zarówno z Kodeksu Pracy jak i Ustawy o Czasie Pracy Kierowców. Ewidencja ta jest niezbędna w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych należności związanych z wykonaną pracą.

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 4 kwietnia 2019r. Parlament Europejski przegłosował trzy akty prawne składające się na tzw. Pakiet Mobilności. Co prawda pozostały jeszcze negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją, ale biorąc pod uwagę stanowiska poszczególnych krajów i przeprowadzone już głosowania szansa na zmianę zapisów jest bardzo niewielka. Dzisiaj przyjrzymy się tylko kilku zmianom, które zostały zawarte w Pakiecie.

Aby móc świadczyć usługi przewozu drogowego, zarówno krajowego oraz miedzynardowego, niezbędne jest nie tylko prowadzenie działalności gospodarczej (zarejestrowanie jej), ale także uzyskanie niezbędnych uprawnień. Do takich właśnie zaliczamy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową. A warunki jakie trzeba spełnić są tematem niniejszego opracowania.

Przewóz towarów niebezpiecznych związany jest ze spełnieniem bardzo wielu wymogów. W największym skrócie kierowca musi posiadać odpowiednie przeszkolenie zakończone egzaminem, pojazd określone wyposażenie oraz budowę, a dokumenty towarzyszące transportowi odpowiedni wzór. Ale musimy pamiętać, że nie każdy przejazd z materiałami niebezpiecznymi podlega ścisłym rygorom. Dzisiaj przyjrzymy się właśnie takim wyjątkom wynikających z charakteru operacji.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl