logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W myśl obowiązujących przepisów, powinnością każdego pracodawcy jest prowadzenie rzetelnej ewidencji czasu pracy swoich pracowników. Obowiązek ten wynika zarówno z Kodeksu Pracy jak i Ustawy o Czasie Pracy Kierowców. Ewidencja ta jest niezbędna w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych należności związanych z wykonaną pracą.

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 4 kwietnia 2019r. Parlament Europejski przegłosował trzy akty prawne składające się na tzw. Pakiet Mobilności. Co prawda pozostały jeszcze negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją, ale biorąc pod uwagę stanowiska poszczególnych krajów i przeprowadzone już głosowania szansa na zmianę zapisów jest bardzo niewielka. Dzisiaj przyjrzymy się tylko kilku zmianom, które zostały zawarte w Pakiecie.

Aby móc świadczyć usługi przewozu drogowego, zarówno krajowego oraz miedzynardowego, niezbędne jest nie tylko prowadzenie działalności gospodarczej (zarejestrowanie jej), ale także uzyskanie niezbędnych uprawnień. Do takich właśnie zaliczamy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową. A warunki jakie trzeba spełnić są tematem niniejszego opracowania.

Przewóz towarów niebezpiecznych związany jest ze spełnieniem bardzo wielu wymogów. W największym skrócie kierowca musi posiadać odpowiednie przeszkolenie zakończone egzaminem, pojazd określone wyposażenie oraz budowę, a dokumenty towarzyszące transportowi odpowiedni wzór. Ale musimy pamiętać, że nie każdy przejazd z materiałami niebezpiecznymi podlega ścisłym rygorom. Dzisiaj przyjrzymy się właśnie takim wyjątkom wynikających z charakteru operacji.

Znajomość prawa czasu pracy przez kierowców i przedsiębiorców należy oceniać coraz wyżej. Przepisy unijne w zakresie odpoczynków kierowców są jednolite dla wszystkich krajów członkowskich, a uczestnicy przewozu posiadają co do zasady niezbędną wiedzę w tym zakresie. Niemniej w przestrzeni transportowej istnieją zagadnienia tak enigmatycznie sformułowane, że prowadzą często do nieprawidłowej interpretacji. Do takich należy zaliczyć przeprawę promową/kolejową i związane z nią odpoczynki kierowcy. Jeżeli wykonujemy przewozy do Norwegii, Szwecji lub Wielkiej Brytanii, korzystamy z możliwości podróży statkiem. Na takich samych zasadach będziemy realizować odpoczynek drogą kolejową przez Alpy.

Praca kierowcy jest specyficzna pod wieloma względami. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że kabina ciężarówki jest dla nich drugim domem. Kierowca międzynarodowy więcej spędza czasu w pojeździe. To w nim odpoczywa, przygotowuje jedzenie, śpi. A zatem wyposażenie powinno zapewniać pełen komfort. Producenci widząc problemy z tym związane, prześcigają się w tworzeniu ciężarówek już nie tylko jak najbardziej oszczędnych, ale także umożliwiających rzeczywisty odpoczynek dla kierowcy.

31 maja 2017r. Komisja Europejska ogłosiła pakiet inicjatyw legislacyjnych dotyczących transportu drogowego. Pakiet mobilności to bez wątpienia w ostatnim czasie jedno z ważniejszych zagadnień w obszarze transportu, a jego negatywne oddziaływanie na polską branżę zostało poruszane już wielokrotnie. W tym samym okresie polski ustawodawca przygotował zmiany w szeroko pojętym prawie transporotowym obejmującym między innymi prawo o ruchu drogowym, ustawę o transporcie drogowym i o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wśród gąszczu przepisów dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków należy wskazać także te, które uprawniają nas do legalnego przewozu bez ich stosowania. Takich wyjątków wbrew pozorom jest aż kilkadziesiąt. Są one jednakże na tyle specyficzne i specjalne, że w tradycyjnym modelu przewozu towarów często ich zastosowanie nie jest możliwe. Niemniej zdarza się, iż musimy dokonać przejazdu prywatnego, celem naprawy, a może świadczymy usługę pomocy drogowej. Wszystkie przypadki wyłączające stosowanie tachografów zostaną wskazane i opisane poniżej.

W dniu 3 września 2018r. weszły w życie znowelizowane przepisy nie tylko ustawy o transporcie, ale także prawa o ruchu drogowym. Do istotnych zmian miała także należeć kwestia odpowiedzialności załadowcy za przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej masy, nacisku osi lub wymiarów zewnętrznych. Zapisy ustawy wskazują jednakże, że nic w tej kwestii się nie zmieni.

Rozwiązanie problemu pożarów nagromadzonych odpadów, porzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub w miejscach gdzie taką działalność już zakończono, jest kwestią która w ostatnim czasie coraz częściej gościła w codziennych przekazach mediów. Zwłaszcza seria pożarów kolejnych składowisk wzbudziła zainteresowanie opinii publicznej. Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z zorganizowanymi grupami śmieciowymi działającymi w sposób przemyślany.

31 maja 2017r. Komisja Europejska ogłosiła pakiet inicjatyw legislacyjnych dotyczących transportu drogowego. Pakiet mobilności to bez wątpienia w ostatnim czasie jedno z ważniejszych zagadnień w obszarze transportu, a jego negatywne oddziaływanie na polską branżę zostało poruszane już wielokrotnie. W tym samym okresie polski ustawodawca przygotował zmiany w szeroko pojętym prawie transporotowym obejmującym między innymi prawo o ruchu drogowym, ustawę o transporcie drogowym i o przewozie towarów niebezpiecznych.

W prawidłowej organizacji przewozu towarów niebezpiecznych potrzebne jest zaangażowanie kilku podmiotów, a każdy z nich podlega innym rygorom prawnym. Coraz częściej w miejscach załadunku czy rozładunku dochodzi do kontroli przewozu przez wyznaczonych pracowników firmy. To co było znane z działalności niemieckich załadowców czy nadawców, zostało już po części przeniesione na grunt polskiej ogólnie pojętej gospodarki transportowej i logistycznej. Z czego wynika tak wnikliwe podejście i zaangażowanie poszczególnych uczestników przewozu, jakie obowiązki muszą oni wypełnić oraz co może grozić za ich niedochowanie? W niniejszym artykule odpowiemy na powyższe pytania.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl