logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 4 kwietnia 2019r. Parlament Europejski przegłosował trzy akty prawne składające się na tzw. Pakiet Mobilności. Co prawda pozostały jeszcze negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją, ale biorąc pod uwagę stanowiska poszczególnych krajów i przeprowadzone już głosowania szansa na zmianę zapisów jest bardzo niewielka. Dzisiaj przyjrzymy się tylko kilku zmianom, które zostały zawarte w Pakiecie.

 

W preambule Rozporządzenia 561/2006 dotyczącego czasu jazdy, przerw i odpoczynków wskazuje się, że dobre warunki pracy kierowców i uczciwe warunki prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw transportu drogowego mają podstawowe znaczenie dla utworzenia bezpiecznego, efektywnego, społecznie odpowiedzialnego i niedyskryminującego sektora transportu drogowego, który jest w stanie przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników. W celu ułatwienia tego procesu konieczne jest, aby unijne przepisy socjalne w transporcie drogowym były jasne, proporcjonalne, adekwatne do zakładanych celów, łatwe do zastosowania i egzekwowania oraz wprowadzane w życie w skuteczny i konsekwentny sposób w całej Unii. Tym samym unijny prawodawca forsując zmiany zaznacza, że ich celem jest przede wszystkim odpowiedź na brak kierowców. Z jednej strony chodzi o stworzenie dobrych warunków pracy, a z drugiej zapewnienie uczciwych warunków działalności firm transportowych. Jasne, odpowiednie i jednakowo egzekwowane przepisy mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów polityki w zakresie poprawy warunków pracy kierowców, a w szczególności zapewnienia niezakłóconej i uczciwej konkurencji między przewoźnikami oraz przyczynienia się do bezpieczeństwa drogowego wszystkich użytkowników dróg. Dalej czytamy, że aby zapewnić równe warunki prowadzenia działalności w sektorze transportu drogowego w całej Europie, rozporządzenie 561/2006 powinno mieć zastosowanie do wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,4 tony wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym. Zaproponowano zatem nowe brzmienie art. 2 ust. 1 wskazanego Rozporządzenia:

„Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu drogowego:

  1. rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony; lub
  1. aa) rzeczy w transporcie międzynarodowym, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 2,4 tony lub
  1. osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą”.

Busy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,4t zostały formalnie, prawnie i oficjalnie objęte stosowaniem przepisów odnośnie czasu jazdy, przerw i odpoczynków. Na marginesie, tachografy są instalowane i użytkowane w pojazdach zarejestrowanych w państwie członkowskim używanych do przewozu drogowego osób lub rzeczy oraz do których zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 561/2006. Oznacza to, że kierowcy busów swój czas pracy będą musieli rejestrować na tachografach.

Kolejnym zagadnieniem jest kwestia miejsc parkingowych. Istnieją różnice między państwami członkowskimi w kwestii interpretacji i wdrażania wymogów w zakresie tygodniowego odpoczynku w odniesieniu do miejsca, w którym ten odpoczynek ma się odbywać. Aby zapewnić dobre warunki pracy i bezpieczeństwo kierowców, należało zatem doprecyzować wymóg zagwarantowania. Kierowcy będą mieli zapewnione wysokiej jakości i dostosowane do obu płci zakwaterowanie lub inne miejsce wybrane przez kierowcę i opłacone przez pracodawcę do odbywania regularnego tygodniowego odpoczynku, jeżeli ma on miejsce z dala od domu. Państwa członkowskie powinny zapewnić dostępność wystarczającej liczby bezpiecznych parkingów dostosowanych do potrzeb kierowców. Specjalne miejsca parkingowe powinny dysponować pełną infrastrukturą niezbędną dla dobrych warunków odpoczynku, tj. urządzeniami sanitarnymi i zapewniającymi bezpieczeństwo, infrastrukturą kuchenną itp. Odpowiednie miejsca odpoczynku mają kluczowe znaczenie dla poprawy warunków pracy kierowców w sektorze i utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponieważ odpoczynek w kabinie kierowcy jest charakterystycznym elementem sektora transportu i w niektórych przypadkach jest pożądany z punktu widzenia wygody i stosowności, kierowcy powinni mieć możliwość odpoczynku w pojeździe, jeżeli jest on wyposażony w odpowiednie miejsce do spania. Dlatego też państwa członkowskie nie powinny nadmiernie utrudniać lub uniemożliwiać tworzenia specjalnych parkingów. Minimalne wymogi dotyczące takich miejsc natomiast wyglądają następująco:

Część A: Infrastruktura usługowa

1) Toalety oraz krany z wodą, czyste i funkcjonujące oraz regularnie sprawdzane:

– na maksymalnie 10 miejsc parkingowych przynajmniej jedno pomieszczenie sanitarne z czterema toaletami;

– na 10–25 miejsc parkingowych przynajmniej jedno pomieszczenie sanitarne z ośmioma toaletami;

– na 25–50 miejsc parkingowych przynajmniej dwa pomieszczenia sanitarne, każde z 10 toaletami;

– na 50–75 miejsc parkingowych przynajmniej dwa pomieszczenia sanitarne, każde z 15 toaletami;

– na 75–125 miejsc parkingowych przynajmniej cztery pomieszczenia sanitarne, każde z 15 toaletami;

– na ponad 125 miejsc parkingowych przynajmniej sześć pomieszczeń sanitarnych, każde z 15 toaletami.

2) Prysznice czyste i funkcjonujące oraz regularnie sprawdzane:

– na maksymalnie 10 miejsc parkingowych przynajmniej jedno pomieszczenie sanitarne z dwoma prysznicami;

– na 25–50 miejsc parkingowych przynajmniej dwa pomieszczenia sanitarne, każde z pięcioma prysznicami;

– na 50–75 miejsc parkingowych przynajmniej dwa pomieszczenia sanitarne, każde z 10 prysznicami;

– na 75–125 miejsc parkingowych przynajmniej cztery pomieszczenia sanitarne, każde z 12 prysznicami;

– na ponad 125 miejsc parkingowych przynajmniej sześć pomieszczeń sanitarnych, każde z 15 prysznicami.

3) Odpowiedni dostęp do wody pitnej.

4) Odpowiednie urządzenia kuchenne, snack-bar lub restauracja.

5) Sklep oferujący różnorodne produkty spożywcze, napoje itp. na miejscu lub w pobliżu.

6) Pojemniki na odpady w dostatecznej ilości i o wystarczającej pojemności.

7) Schronienie przed deszczem lub słońcem w pobliżu parkingu.

8) Dostępny plan awaryjny / plan zarządzania / kontakty w nagłych wypadkach znane pracownikom.

9) Stoły piknikowe z ławkami lub rozwiązania alternatywne dostępne w odpowiedniej liczbie.

10) Specjalne sieci Wi-Fi.

11) Bezgotówkowy system rezerwacji, płatności i fakturowania.

12) System wskazywania wolnych miejsc na parkingu, zarówno na miejscu, jak i w internecie.

13) Infrastruktura dostosowana do obu płci.

Część B: Infrastruktura bezpieczeństwa

1) Teren parkingu jest odgrodzony od otoczenia, np. za pomocą ciągłego ogrodzenia lub innej bariery, co uniemożliwia lub utrudnia przypadkowy wjazd i zamierzony bezprawny wjazd na teren parkingu.

2) Wstęp na parking mogą mieć jedynie użytkownicy parkingu dla samochodów ciężarowych oraz pracownicy tego parkingu.

3) Istnieje system zapisu cyfrowego (przynajmniej 25 klatek na sekundę). System zapisuje w sposób ciągły lub w trybie reagowania na ruch.

4) Zainstalowany jest system telewizji przemysłowej, który jest w stanie objąć całe ogrodzenie i zapewnia wyraźne rejestrowanie wszystkich zdarzeń w pobliżu ogrodzenia lub przy samym ogrodzeniu (rejestrowanie za pomocą systemu telewizji przemysłowej).

5) Teren jest nadzorowany przez patrole lub w inny sposób.

6) Wszelkie zdarzenia o charakterze przestępczym są zgłaszane pracownikom parkingu dla samochodów ciężarowych oraz policji. Jeżeli to możliwe, pojazd musi pozostać na parkingu w oczekiwaniu na instrukcje policji.

7) Pasy ruchu samochodów i ścieżki dla pieszych są stale oświetlone.

8) Zapewnione jest bezpieczeństwo pieszych w wyznaczonych częściach parkingów.

9) Parkingi są nadzorowane za pomocą odpowiednich i proporcjonalnych kontroli bezpieczeństwa.

10) Wyraźnie widoczne są numery telefonu służb ratowniczych.

Państwa członkowskie zapewniają przeprowadzanie regularnych kontroli losowych, aby weryfikować spełnianie przez parkingi kryteriów parkingu specjalnego.

Ostatnim elementem dzisiaj omawianych zmian jest zezwolenie na wydłużenie dziennego lub tygodniowego czasu jazdy kierowcy. O ile nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu, kierowca może wyjątkowo odstąpić od przepisów po odbyciu odpoczynku trwającego 30 minut, aby być w stanie dojechać w ciągu dwóch godzin do bazy pracodawcy, w której kierowca zwykle pracuje i gdzie rozpoczyna się tygodniowy okres odpoczynku kierowcy. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wydruku z urządzenia rejestrującego. Czas do dwóch godzin podlega rekompensacie równoważnym okresem odpoczynku do wykorzystania łącznie z którymkolwiek okresem odpoczynku przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu. A zatem, w przypadku powrotu do bazy firmy, kierowca będzie mógł wydłużyć czas jazdy do dwóch godzin. Niewątpliwie taką zmianę należy przyjąć pozytywnie.

 

Kacper Gołubowski Ekspert SRW

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl