logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Dlaczego tak uważam?... Najlepiej odpowiem na to pytanie przybliżając Wam naszą firmę, to jak działamy, jakie przyświecają nam cele i wartości oraz co spowodowało, że w ciągu kilku lat udało nam się zbudować jedną z największych firm rozliczających czas pracy kierowców w Polsce.

Uregulowania specustawy dotyczące obniżenia wynagrodzenia pracownika w wyniku wprowadzenia przestoju konomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

W nowelizacji ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568) (dalej: specustawa), która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020r., ustawodawca uregulował prawne możliwości dotyczące wprowadzenia tzw. przestoju ekonomicznego w przedsiębiorstwie oraz zastosowania obniżonego maksymalnie do 20% wymiaru czasu pracy (art. 15g ust. 6 i art. 15g ust. 8 specustawy). Wprowadzenie w przedsiębiorstwie tych rozwiązań, przy zastosowaniu odpowiednich, przewidzianych przepisami procedur, pozwala na złożenie wniosku o dofinansowanie części wynagrodzenia dla pracowników. W przypadku przestoju jest to kwota połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (1300,00 zł), natomiast w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy kwota nawet 40 % przeciętnego wynagrodzenia wg GUS (ok. 2400,00 zł).

Początek czerwca - kraje europejskie powoli odmrażają swoje gospodarki. Coraz częściej słyszymy o powrocie do „nowej normalności” na całym kontynencie europejskim. Świat wraca do życia gospodarczego i społecznego, mając nadzieję na niewielkie straty gospodarcze oraz szybką poprawę nastrojów społecznych. Co ten koniec Lockdownu oznacza dla branży transportowej? Czy heroiczna praca kierowców w czasie gdy większość ludzi przebywała na domowej kwarantannie zostanie jakoś dostrzeżona? Czy rozpoczęte wielkie projekty legistlacyjne jak np. Pakiet Mobilności będą kontynuowane?

Żaden z poprzednich kryzysów nie jest porównywalny z obecną sytuacją ekonomiczną. Przyglądając się ostatniemu gospodarczemu załamaniu z 2008r. oraz aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem, nie trudno zauważyć, że punktów stycznych praktycznie nie ma. Fabryki zwalniały pracowników i ograniczały produkcję z powodu zmniejszenia się popytu. Produkowano mniej, przewożono zatem mniej towarów. Ale co istotne – przedsiębiorstwa działały i wytwarzały dobra, chociaż w mniejszej ilości. Części samochodowe były produkowane, fabryki samochodów przyjmowały dostawy oraz wysyłały gotowe produkty. Niezbędne podzespoły, elementy cały czas musiały być dostarczane z fabryki do fabryki. Przewoźnicy zatem nadal byli integralną częścią tych procesów.

Składniki wynagrodzenia za prace w 2020r.

Rozpoczynając rozważania dotyczące składników wynagrodzenia jakie mogą być zaliczone
w skład minimalnego wynagrodzenia, należy zacząć od wyjaśnienia czym właściwie jest minimalne wynagrodzenie, czyli tzw. płaca minimalna. Jest to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną wykonywaną na podstawie stosunku pracy, który określony jest w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca). Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest odgórnie przez państwo, co oznacza, że nie ma możliwości wynagradzania pracownika zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu kwotą niższą niż to wynagrodzenie. Płaca minimalna pozostaje niezależnie od poziomu kompetencji pracownika. W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2177, z 2019r. poz. 1564). Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do 15 września każdego roku.

Wdrożenie pakietu oszczędnościowego w przedsiębiorstwie często wiąże się z przeorganizowaniem pracy, zadań poszczególnych pracowników czy nawet działów. Można przede wszystkim, co też się dzieje najczęściej, ograniczać wydatki i w ten sposób powiększać finanse naszej firmy. Zamiast jazdy autostradami, prowadzimy kierowców bocznymi drogami krajowymi, które nie są objęte opłatami. Możemy kupować tańsze zamienniki części czy też tańsze bieżnikowane opony. Inną metodą jest zorganizowanie transportów oraz pracy kierowców w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko kontroli i ograniczyć konsekwencje finansowe czyli kary. Jeżeli założymy, że za przewóz otrzymamy około 1500 euro, a w wyniku popełnionych naruszeń nakładany jest na nas mandat o wiele wyższy, to oczywistym staje się, iż prawidłowe czynności nadzorujące oraz planistyczne mają kluczowe znaczenie.

Wyjeżdżając na większość polskich dróg można od razu odpowiedzieć sobie na pytanie jaka branża króluje w naszym kraju. Trasy szybkiego ruchu pełne są dużych, kolorowych ciężarówek, w których kierowcy liczą kilometry do kolejnego zatłoczonego parkingu, a zegar nieubłaganie pokazuje, że do przepisowej pauzy pozostało jeszcze tylko kilka minut. Wizja kary za kolejne naruszenie zbliża się z każdym przejechanym kilometrem. Obok „tirów”, po tych samych drogach, mkną także mniejsze pojazdy, trochę schowane w cieniu wielkich naczep. W ostatnich kilku latach każdy przeciętny użytkownik dróg do królującej branży transportu ciężkiego doda nowe elementy – busy do 3,5 tony. Trochę niepozorne w swym tonażu, z roku na rok rosną w siłę. Jak grzyby po deszczu powstają firmy, w których młodzi przedsiębiorcy lokują finanse, inwestują często w dziesiątki pojazdów o niskiej ładowności, licząc na szybki zysk. W prosty sposób można założyć taki biznes. Wystarczy mieć dobry kapitał i sprawnego spedytora z portfelem klientów. Nie bez przyczyny transport busów stał się konkurencyjny na rynku usług transportowych krajowych oraz międzynarodowych.

Ewidencja czasu pracy kierowców, kadry i płace oraz księgowość w jednym miejscu.

W XXI wieku bardzo modna staje się konsolidacja produktów i usług, poczynając od kredytów, poprzez usługi cyfrowe dla gospodarstw domowych, aż po specjalistyczne usługi medyczne. Po co bowiem nawiązywać współpracę z wieloma kontrahentami świadczącymi pojedynczą usługę, skoro można nawiązać współpracę z jednym podmiotem mającym w swoim portfolio kompleksową gamę usług. Dlaczego w takim razie nie skorzystać z profesjonalnej konsolidacji usług skierowanych do konkretnych branż? W rzeczywistości, im bardziej skomplikowane otoczenie prawne wokół firmy, tym większe są możliwości eksportu przynajmniej części zadań administracyjnych na zewnątrz firmy.

Według najnowszych szacunków, wartość europejskiego rynku transportowego w 2020 roku wzrośnie o ponad 3 %. Prognozy mówią o podobnej skali wzrostu w następnych latach. Jak Europejski Rynek transportu kołowego poradzi sobie ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na przewozy towarowe, kiedy cała struktura rynku jest oparta o pracę przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej? Nowe prawo, które z założenia ma uzdrowić sektor usług w Europie Zachodniej i rozruszać jej skostniałą mało konkurencyjną gospodarkę przyniesie tylko wzrost cen nie tylko towarów i usług ale także artykułów podstawowych w tym np. żywności.

W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznego wzrostu na rynku usług rozliczania czasu pracy kierowców. Obok firm od lat funkcjonujących na rynku, pojawia się wiele nowych. Widoczne jest to w trakcie branżowych konferencji, gdzie często stanowią one nawet połowę wystawiających się firm. Nie ma tygodnia w którym przewoźnik nie odbierze telefonu z propozycją skorzystania z usługi. Powodów takiego stanu jest oczywiście wiele: trudność z rozliczeniem wynagrodzenia, ryczałty za nocleg, płaca minimalna wprowadzana przez kolejne państwa, a co za tym idzie zwiększone koszty zatrudnienia kierowców. Posiadane w firmie oprogramowanie oraz zatrudnienie pracownika, który odpowiada za jego obsługę, dawno przestały być wystarczające a co więcej opłacalne. Możemy oczywiście posiłkować się kolejnymi szkoleniami, ale ile razy byliście Państwo w sytuacji, że po jego ukończeniu nadal wiele pytań pozostało bez odpowiedzi, w dodatku pojawiło się wiele nowych? Dlatego coraz częściej zadajemy sobie pytanie nie o to czy skorzystać z tego typu usługi, ale jakiej firmie tę usługę zlecić?

Reguły wykonywania przewozów kabotażowych co do zasady są znane przewoźnikom drogowym, zarządzającym transportem oraz kierowcom. Nie jest żadną tajemnicą, że za naruszenia przepisów kabotażowych są największe kary. Zdarza się jednak, że nie wszyscy odpowiednio realizują takie przewozy będąc w błędnym przekonaniu o ich prawidłowości. Podstawowym dokumentem określającym zasady realizowania wewnętrznego transportu jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r., które dotyczący wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Kabotaż oznacza krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim. A zatem polski przedsiębiorca podejmujący ładunek w Berlinie z miejscem rozładunku w Dreźnie, realizuje niemiecki krajowy transport czyli kabotaż. Każdy krajowy przewóz drogowy w państwie innym niż siedziba prowadzonej działalności jest taką operacją.

Ukazuje się wiele artykułów na temat Pakietu Mobilności. Wiele słów zostało powiedzianych, opinii wygłoszonych. Wszyscy już mamy zakodowane, że ograniczony a właściwie utrudniony zostanie przewóz kabotażowy, a pojazd będzie musiał wracać najpóźniej co cztery tygodnie do kraju siedziby i tam dokonać załadunku lub rozładunku. Można odnieść wrażenie, że jesteśmy tym straszeni, a nie są to najważniejsze ustalenia zawarte w Pakiecie, których powinniśmy się obawiać. Gdyby tylko takie rozwiązania forsowały kraje Europy Zachodniej, najzwyczajniej w świecie moglibyśmy zagłosować, ogłosić sukces i otworzyć szampana. Być może brak aktywności firm transportowych wymierzonych w Pakiet Mobilności wynika z faktu, że jesteśmy karmieni fałszywymi obrazami. A może jest to taktyka samej Komisji Europejskiej, która celowo narzuca tematy ograniczeń kabotażu, aby uniknąć dyskusji na temat ważniejszych ustaleń maksymalnie utrudniających transport polskim przewoźnikom.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl