logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznego wzrostu na rynku usług rozliczania czasu pracy kierowców. Obok firm od lat funkcjonujących na rynku, pojawia się wiele nowych. Widoczne jest to w trakcie branżowych konferencji, gdzie często stanowią one nawet połowę wystawiających się firm. Nie ma tygodnia w którym przewoźnik nie odbierze telefonu z propozycją skorzystania z usługi. Powodów takiego stanu jest oczywiście wiele: trudność z rozliczeniem wynagrodzenia, ryczałty za nocleg, płaca minimalna wprowadzana przez kolejne państwa, a co za tym idzie zwiększone koszty zatrudnienia kierowców. Posiadane w firmie oprogramowanie oraz zatrudnienie pracownika, który odpowiada za jego obsługę, dawno przestały być wystarczające a co więcej opłacalne. Możemy oczywiście posiłkować się kolejnymi szkoleniami, ale ile razy byliście Państwo w sytuacji, że po jego ukończeniu nadal wiele pytań pozostało bez odpowiedzi, w dodatku pojawiło się wiele nowych? Dlatego coraz częściej zadajemy sobie pytanie nie o to czy skorzystać z tego typu usługi, ale jakiej firmie tę usługę zlecić?

Reguły wykonywania przewozów kabotażowych co do zasady są znane przewoźnikom drogowym, zarządzającym transportem oraz kierowcom. Nie jest żadną tajemnicą, że za naruszenia przepisów kabotażowych są największe kary. Zdarza się jednak, że nie wszyscy odpowiednio realizują takie przewozy będąc w błędnym przekonaniu o ich prawidłowości. Podstawowym dokumentem określającym zasady realizowania wewnętrznego transportu jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r., które dotyczący wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Kabotaż oznacza krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim. A zatem polski przedsiębiorca podejmujący ładunek w Berlinie z miejscem rozładunku w Dreźnie, realizuje niemiecki krajowy transport czyli kabotaż. Każdy krajowy przewóz drogowy w państwie innym niż siedziba prowadzonej działalności jest taką operacją.

Ukazuje się wiele artykułów na temat Pakietu Mobilności. Wiele słów zostało powiedzianych, opinii wygłoszonych. Wszyscy już mamy zakodowane, że ograniczony a właściwie utrudniony zostanie przewóz kabotażowy, a pojazd będzie musiał wracać najpóźniej co cztery tygodnie do kraju siedziby i tam dokonać załadunku lub rozładunku. Można odnieść wrażenie, że jesteśmy tym straszeni, a nie są to najważniejsze ustalenia zawarte w Pakiecie, których powinniśmy się obawiać. Gdyby tylko takie rozwiązania forsowały kraje Europy Zachodniej, najzwyczajniej w świecie moglibyśmy zagłosować, ogłosić sukces i otworzyć szampana. Być może brak aktywności firm transportowych wymierzonych w Pakiet Mobilności wynika z faktu, że jesteśmy karmieni fałszywymi obrazami. A może jest to taktyka samej Komisji Europejskiej, która celowo narzuca tematy ograniczeń kabotażu, aby uniknąć dyskusji na temat ważniejszych ustaleń maksymalnie utrudniających transport polskim przewoźnikom.

Francuska ofensywa przeciwko polskim firmom transportowym nabiera coraz większego rozpędu. Tamtejsze Ministerstwo Pracy ogłosiło nowy Narodowy Program Zwalczania Pracy Nielegalnej 2019 - 2021. Plan akcentuje znaczące zaostrzenie działań oraz sankcji związanych z szeroko rozumianą pracą nielegalną, w tym naruszeniami w sferze delegowania pracowników i ubezpieczeń społecznych.

W myśl obowiązujących przepisów, powinnością każdego pracodawcy jest prowadzenie rzetelnej ewidencji czasu pracy swoich pracowników. Obowiązek ten wynika zarówno z Kodeksu Pracy jak i Ustawy o Czasie Pracy Kierowców. Ewidencja ta jest niezbędna w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych należności związanych z wykonaną pracą.

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 4 kwietnia 2019r. Parlament Europejski przegłosował trzy akty prawne składające się na tzw. Pakiet Mobilności. Co prawda pozostały jeszcze negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją, ale biorąc pod uwagę stanowiska poszczególnych krajów i przeprowadzone już głosowania szansa na zmianę zapisów jest bardzo niewielka. Dzisiaj przyjrzymy się tylko kilku zmianom, które zostały zawarte w Pakiecie.

Aby móc świadczyć usługi przewozu drogowego, zarówno krajowego oraz miedzynardowego, niezbędne jest nie tylko prowadzenie działalności gospodarczej (zarejestrowanie jej), ale także uzyskanie niezbędnych uprawnień. Do takich właśnie zaliczamy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową. A warunki jakie trzeba spełnić są tematem niniejszego opracowania.

Przewóz towarów niebezpiecznych związany jest ze spełnieniem bardzo wielu wymogów. W największym skrócie kierowca musi posiadać odpowiednie przeszkolenie zakończone egzaminem, pojazd określone wyposażenie oraz budowę, a dokumenty towarzyszące transportowi odpowiedni wzór. Ale musimy pamiętać, że nie każdy przejazd z materiałami niebezpiecznymi podlega ścisłym rygorom. Dzisiaj przyjrzymy się właśnie takim wyjątkom wynikających z charakteru operacji.

Znajomość prawa czasu pracy przez kierowców i przedsiębiorców należy oceniać coraz wyżej. Przepisy unijne w zakresie odpoczynków kierowców są jednolite dla wszystkich krajów członkowskich, a uczestnicy przewozu posiadają co do zasady niezbędną wiedzę w tym zakresie. Niemniej w przestrzeni transportowej istnieją zagadnienia tak enigmatycznie sformułowane, że prowadzą często do nieprawidłowej interpretacji. Do takich należy zaliczyć przeprawę promową/kolejową i związane z nią odpoczynki kierowcy. Jeżeli wykonujemy przewozy do Norwegii, Szwecji lub Wielkiej Brytanii, korzystamy z możliwości podróży statkiem. Na takich samych zasadach będziemy realizować odpoczynek drogą kolejową przez Alpy.

Praca kierowcy jest specyficzna pod wieloma względami. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że kabina ciężarówki jest dla nich drugim domem. Kierowca międzynarodowy więcej spędza czasu w pojeździe. To w nim odpoczywa, przygotowuje jedzenie, śpi. A zatem wyposażenie powinno zapewniać pełen komfort. Producenci widząc problemy z tym związane, prześcigają się w tworzeniu ciężarówek już nie tylko jak najbardziej oszczędnych, ale także umożliwiających rzeczywisty odpoczynek dla kierowcy.

31 maja 2017r. Komisja Europejska ogłosiła pakiet inicjatyw legislacyjnych dotyczących transportu drogowego. Pakiet mobilności to bez wątpienia w ostatnim czasie jedno z ważniejszych zagadnień w obszarze transportu, a jego negatywne oddziaływanie na polską branżę zostało poruszane już wielokrotnie. W tym samym okresie polski ustawodawca przygotował zmiany w szeroko pojętym prawie transporotowym obejmującym między innymi prawo o ruchu drogowym, ustawę o transporcie drogowym i o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wśród gąszczu przepisów dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków należy wskazać także te, które uprawniają nas do legalnego przewozu bez ich stosowania. Takich wyjątków wbrew pozorom jest aż kilkadziesiąt. Są one jednakże na tyle specyficzne i specjalne, że w tradycyjnym modelu przewozu towarów często ich zastosowanie nie jest możliwe. Niemniej zdarza się, iż musimy dokonać przejazdu prywatnego, celem naprawy, a może świadczymy usługę pomocy drogowej. Wszystkie przypadki wyłączające stosowanie tachografów zostaną wskazane i opisane poniżej.

rzetelna firma  fgz  medal

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl