logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

1. W dniu 17.04.2020r. Minister Infrastruktury poinformował o przedłużeniu okresu obowiązywania odstępstw od norm czasu jazdy kierowców do 31.05.2020r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

 • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin
 • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin
 • czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin
 • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy, przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut
 • kierowca może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe.

W związku z zapytaniami dotyczącymi konieczności posiadania na granicach państw UE certyfikatu zawartego w załączniku nr 3 WE (dot. zielonych pasów) stworzonego przez Komisję Europejską, zalecamy niezwłoczne zaopatrzenie kierowców we wskazany formularz. Dokument w języku angielskim jest do pobrania tutaj. Jeśli kierowca jest w trasie, można przekazać formularz drogą elektroniczną, natomiast jeśli jest możliwość to prosimy dać pracownikowi wypełniony i podpisany druk w formie papierowej.

W nawiązaniu do poprzedniej aktualizacji z zagranicy dotyczącej COVID-19 przesyłamy kolejny druk potrzebny do przekroczenia granicy z Czechami. Formularz jest tłumaczeniem oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej na język naszych południowych sąsiadów.

W związku z dynamiczną sytuacją międzynarodową oraz zmianami w poszczególnych krajach dotyczącymi walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19, na bieżąco aktualizujemy dla Państwa informacje.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą i związaną z nią ograniczoną ilością zamówień i koniecznością przestoju części zakładu pracy na skutek sytuacji epidemicznej wywołanej koronawirusem COVID – 19, ustawodawca uchwalił ustawę z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. Poz. 568). Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy dopuszczalne jest m. in. (art. 15zf ust. 1 pkt 2):

W związku z dynamiczną sytuacją w krajach europejskich, która dotyczy walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19 przekazujemy Państwu na bieżąco informacje związane z niezbędną dokumentacją dla kierowców będących w podróży służbowej. W ślad za doniesieniami płynącymi z Francji przyszedł również czas na Portugalię. Według doniesień międzynarodowych organizacji transportu drogowego w okresie wielkanocnym kierowcy na terenie Portugalii muszą mieć podpisane przez swojego pracodawcę oświadczenie o wykonywanych przewozach. Deklaracja ma na celu wprowadzenie ograniczeń w przepływie osób w czasie Świąt.

W związku z nowymi wytycznymi służb francuskich dotyczącymi przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się COVID-19, informujemy o aktualizacji certyfikatów potrzebnych do wjazdu na terytorium Francji. Do tej pory na terenie tego kraju obowiązywały dwa certyfikaty dotyczące poruszania się – jeden dla osób będących w profesjonalnej podróży służbowej oraz drugi dla indywidualnych uczestników życia we Francji. Aktualizacja dotyczy przekraczania granicy francuskiej i wjazdu na kontynentalny obszar naszego zachodniego partnera.

 • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
 • pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
 • świadectwa kierowcy;
 • legitymacji instruktora nauki jazdy;
 • legitymacji egzaminatora;
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
 • uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

 1. Rumunia - kierowcy pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 2,4 tony, którzy przejeżdżają przez terytorium Rumunii, nie są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia epidemiologicznego po wjeździe do Rumunii, jeżeli spełniają następujące warunki minimalne:

Dnia 7.04.2020r. w Radzie Unii Europejskiej odbyło się pierwsze czytanie Pakietu Mobilności. Mimo ogólnoświatowej katastrofy związanej z pandemią koronawirusa, dokument został przyjęty. W dalszej kolejności dokument musi przegłosować Parlament Europejski, co prawdopodobnie stanie się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Następnie dokument będzie opublikowany i wejdzie w życie zgodnie z zapowiadanymi okresami przejściowymi (po 20 dniach przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, po 18 miesiącach dyrektywa o delegowaniu).

 1. Zasady odbierania kwarantanny – kto jest z niej zwolniony. Nowe wytyczne Ministerstwa Infrastruktury https://gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/artykul/news/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych0/

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl