logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID -19 wszystkie osoby przekraczające granice Łotwy (również w tranzycie) są zobowiązane do wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem: https://www.covidpass.lv/

Po wypełnieniu danych na wskazany w formularzu numer kontaktowy osoba otrzymuje kod QR, który należy okazać na prośbę straży granicznej na Łotwie. Wypełnienie kwestionariusza jest obowiązkowe również dla osób świadczących usługi transportowe i należy to zrobić nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy łotewskiej. W ankiecie należy wskazać m.in. imię, nazwisko, osobisty kod identyfikacyjny (np. PESEL), numer telefonu kontaktowego i adres miejsca pobytu, pod którym dana osoba będzie przebywała (ewentualne miejsce załadunku/rozładunku), a także kraje (i daty wyjazdu), w których osoba była w ciągu ostatnich 14 dni przed przybyciem na terytorium Łotwy.

Jak wynika z informacji łotewskich dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni w celu wykorzystania otrzymanych informacji do ochrony epidemiologicznej i identyfikowania osób kontaktowych. Po upływie 30 dni dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

Informujemy, iż w związku z kolejną falą pandemii koronawirusa, dnia 19 października 2020 roku w Belgii również została wprowadzona godzina policyjna. Będzie ona obejmowała czas od 00:00 do 05:00. Kierowcy wykonujący transport towarów muszą być zaopatrzeni w dokument poświadczający fakt wypełniania swoich obowiązków służbowych. Belgowie uznają na tą chwilę przekazywany już Państwu druk „z flagą unijną”. Zalecamy, aby kierowcy mieli go zawsze przy sobie. Sytuacja w Europie i obostrzenia dotyczące COVID-19 zmieniają się w sposób bardzo dynamiczny.

Od 17 października 2020 roku na terenie Francji obowiązują nowe ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Przez co najmniej 4 tygodnie zostaje wprowadzona godzina policyjna (od 21:00 do 06:00) w regionie Ile-de-France (Paryż i okalające departamenty) i ośmiu innych metropoliach we Francji (Lille, Lyon, Aix-Marseille, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne et Rouen). Zakaz opuszczania miejsca zamieszkania nie dotyczy osób wykonujących w tym czasie obowiązki zawodowe. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające konieczność podroży po godzinie 21 (Le justificatif de déplacement professionnel), jak również zaświadczenie dla osób, które przebywają poza domem z innych uzasadnionych przyczyn (L'attestation de déplacement dérogatoire) dostępne są na stronie: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager.

We wtorek 15.09.2020r. rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Od 1 stycznia 2021r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2800,00 zł, a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł.

Jednocześnie przypominamy, że obecnie płaca minimalna wynosi 2600,00 zł, a stawka godzinowa to 17,00 zł.

W związku z opublikowanym Dekretem nr 2020-1104 z dnia 31.08.2020r. informujemy, iż od 03.09.2020r. rząd francuski wprowadził zakaz odbierania odpoczynków dziennych (min. 11 godzin) i tygodniowych w pojazdach do 3,5 tony. Przepisy dotyczą także konieczności udokumentowania wymaganej pauzy we Francji poza pojazdem, nie tylko w trakcie trwania kontroli, ale także wstecz. Rząd francuski argumentuje wprowadzenie zakazu troską o higieniczne warunki odpoczynku w poszanowaniu zdrowia pracownika. Za złamanie zakazu może grozić kara nawet 1500 Euro. Przypomnijmy, iż do tej pory we Francji zakaz dotyczył odbierania w pojeździe do 3,5 tony odpoczynków tygodniowych. Nowe przepisy rozszerzają zasady istniejące od 2014 roku.

Od 20 sierpnia 2020r. będą obowiązywały nowe przepisy związane z czasem pracy kierowcy. Tachografy nie są przystosowane do tych zmian, a zatem korzystanie z nowych rozwiązań może wprowadzać w błąd kierowcę, który będzie musiał zapisywać odręcznie swoje aktywności w celu ich poprawnego stosowania. Niemniej jednak nadal możemy wykonywać przewozy w dotychczasowy sposób w oparciu o stare normy czasu pracy. W takim przypadku jedynym nowym obowiązkiem będzie zapewnienie kierowcy powrotu do domu co cztery tygodnie na odpoczynek minimum 45-godzinny.

W dniu 31 lipca 2020 r. w dzienniku urzędowym UE opublikowano akty legislacyjne wchodzące w skład Pakietu Mobilności.

W związku z powyższym od tego dnia należy liczyć okres, po którym nowe przepisy zaczną obowiązywać:

W związku z aktualizacją informacji dotyczących COVID-19 podanych na portalu www.gov.pl informujemy, iż od 01 sierpnia 2020 roku Belgia wprowadza formularz zgłoszeniowy dla osób wjeżdżających na teren tego kraju. Formularz ma funkcjonować na podobnych zasadach jak ten w Wielkiej Brytanii i jak donoszą międzynarodowe organizacje związane z transportem dotyczy również kierowców.

W związku z przegłosowaniem w dniu 08.07.2020r. Pakietu Mobilności, zapraszamy do zapoznania się ze sporządzonym przez nas informatorem.

Informator obejmuje tylko zmiany w czasie pracy kierowców, które wejdą w życie we wrześniu 2020r. Kolejne zmiany, np. dotyczące kabotażu lub delegowania, będą obowiązywały dopiero za 18 miesięcy.

W dniu 08.07.2020 roku odbyły się ostatnie głosowania nad nowym dokumentem określającym zasady pracy i wynagradzania dla branży transportowej. Dzisiaj zostały ogłoszone ostateczne wyniki głosowania. Niestety żadna ze zgłoszonych przez Polskich Europosłów poprawek nie została przyjęta. Oznacza to, że nowe przepisy zostały ostatecznie zatwierdzone w dotychczas proponowanej formie. Nowe prawo zostanie opublikowane w dzienniku urzędowym UE w sierpniu. Poszczególne zmiany wejdą w życie zgodnie z okresami przejściowymi ujętymi dla poszczególnych części pakietu.

W związku ze wzmożonymi kontrolami we Francji oraz w innych krajach UE, prosimy o dostosowanie się do stałych wytycznych związanych z dokumentami, które kierowca musi mieć przy sobie w pojeździe. Przypominamy, iż na terenie Francji oraz Niemiec kierowcy do 3,5 tony bezwzględnie są zobowiązani do codziennego wypełniania druków z indywidualnej książki kontroli (tachobuchy, livrety), które podlegają weryfikacji na drodze i są sprawdzane pod kątem poprawności czasu pracy i odbieranych odpoczynków.

W związku z doniesieniami o stopniowym znoszeniu ograniczeń dotyczących COVID-19 informujemy, że przy wjeździe na teren Francji nie są już wymagane dodatkowe dokumenty poświadczające odbywanie podróży służbowej w transporcie towarów. Szczegółowe informacje na temat podróżowania na terytorium tego kraju są dostępne pod wskazanym poniżej linkiem: https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus---informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje

 

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl