logotyp

infobox1    SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W dniu 27.10.2016 r. włoski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej opublikował przepisy wykonawcze do dekretu ustawodawczego nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r., który dotyczy płacy minimalnej.

Zagraniczny podmiot świadczący usługi w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem okresu oddelegowania, musi wysłać odpowiednie zgłoszenie. Może je anulować w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego okresu oddelegowania. Wszystkie późniejsze zmiany są również możliwe, muszą być jednak zgłoszone w ciągu 5 dni od zaistniałego zdarzenia (zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do dekretu).

Zgłoszenie oddelegowania odbywa się za pomocą formularza UNI_Distacco_UE, który jest dostępny TUTAJ. Zawiera on dane dotyczące zagranicznego przedsiębiorstwa, dane przedstawiciela we Włoszech, dane przedstawiciela podmiotu upoważnionego do kontaktów z zainteresowanymi partnerami społecznymi oraz do prowadzenia rokowań zbiorowych drugiego poziomu (osoba taka musi być do dyspozycji w razie uzasadnionego wniosku partnerów społecznych), dane odbioru usług, a także okres oddelegowania.

Każdy pracodawca zostanie zobligowany do utworzenia na stronie włoskiego Ministerstwa Pracy indywidualnego konta, gdzie będzie wysyłał zgłoszenia, po uprzedniej rejestracji podmiotu zagranicznego.

Dane zawarte w formularzu oddelegowania będą udostępniane włoskiej Państwowej Inspekcji Pracy, Narodowemu Instytutowi Zabezpieczenia Społecznego oraz Narodowemu Instytutowi ds. ubezpieczenia oraz wypadków przy pracy.

Ani Straż Gminna w Nowym Mieście ani też Sąd Rejonowy w Koninie z niewiadomych przyczyn nie wierzą, że w polskich firmach zatrudnieni są kierowcy z Ukrainy.

W dniu 5 sierpnia 2015r. urządzenie rejestrujące będące w posiadaniu Straży Gminnej w Nowym Mieście, zarejestrowało przekroczenie prędkości przez kierowcę prowadzącego pojazd ciężarowy należący do naszego Klienta. Właściciela wezwano do wskazania nazwiska i danych kierującego. W odpowiedzi, zgodnie z prawdą wskazane zostały dane kierowcy ukraińskiego, który prowadził pojazd w momencie pomiaru. Z absolutnie nieznanych przyczyn formacja prowadząca postępowanie skierowała przeciw właścicielowi firmy wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koninie, który wydał kuriozalny wręcz wyrok, uznając właściciela firmy winnym niewskazania kierującego na wezwanie upoważnionego organu. Na mocy wydanego w trybie nakazowym orzeczenia nasz Klient został skazany na karę grzywny w wysokości 500 zł a także konieczność pokrycia kosztów postępowania. Sąd uzasadnił, iż w jego ocenie właściciel firmy podał straży gminnej fałszywe dane kierującego i zrównał tą sytuację z niewskazaniem nazwiska i danych sprawcy wykroczenia.

Specjalista do spraw prawnych z firmy SRW sporządził sprzeciw od wydanego wyroku, wnosząc o rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych i dołączając liczne dowody potwierdzające, że pojazd, którym popełniono wykroczenie polegające na przekroczeniu prędkości, rzeczywiście prowadził kierowca z Ukrainy. W dniu 8 marca 2016r. przed Sądem Rejonowym w Koninie odbyła się rozprawa, w wyniku której nasz Klient został oczyszczony ze stawianych zarzutów. Zatem ze Strażą Gminną też wygrywamy.

Brytyjska straż graniczna umorzyła postępowanie w sprawie pierwotnie nałożonej kary w wysokości 3000 £ wobec Klienta naszej firmy. Jest to wynik podjętych przez firmę SRW działań odwoławczych.

W marcu 2015r. na pokładzie pojazdu należącego do Klienta firmy SRW z województwa Podlaskiego, znaleziono sześciu nielegalnych emigrantów. Na przewoźnika nałożona została kara w wysokości 3000 £. Zgodnie z obowiązującym prawem angielskim, zredagowana została i przesłana do „Border Force” apelacja, poparta licznymi dowodami. Po jej rozpatrzeniu, pierwotnie nałożona kara została uchylona a postępowanie w sprawie umorzono. (CECPT 18419: CAL/CP 12159).

rzetelna firma   fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl


Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies