logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W ślad za nowymi informacjami, które umieszczono na rządowym portalu gov.pl przekazujemy Państwu kolejny formularz „covidowy”, który został przeznaczony dla osób wjeżdżających z Wielkiej Brytanii do Francji. Podróżni, w tym między innymi kierowcy w transporcie towarów, będą proszeni o przedstawienie wypełnionej deklaracji dotyczącej braku symptomów COVID-19 lub kontaktu z osobami zarażonymi oraz oświadczenie uzasadniające podróż.

Druki należy przekazać kierowcom w formie papierowej z wytycznymi jak mają je wypełnić. Druk jest deklaracją indywidualną, wypełniają ją sami kierowcy.

Według informacji dostępnych na portalu gov.pl osoby, które wykonują w Norwegii odpłatnie transport towarów i osób przed wjazdem na terytorium tego kraju podlegają obowiązkowi wypełnienia formularza rejestracyjnego związanego z COVID-19. Rejestracji można dokonać internetowo - korzystając z linka: https://reg.entrynorway.no/ 

Rejestrację można przeprowadzić w języku polskim pod numerem telefonu :  + 47 33 41 28 70 

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące obowiązujących stawek godzinowych w Austrii na rok 2021 dla kierowców w transporcie towarów informujmy, że na tą chwilę pozostają one bez zmian w porównaniu do roku 2020. Austria jest krajem, w którym podstawowym źródłem prawa pracy są powszechnie obowiązujące układy zbiorowe dla danej branży. Takie układy zbiorowe dotyczą również przewozów pojazdami do 3,5 tony oraz transportu ciężkiego.

W związku z ciągłymi zmianami dotyczącymi oświadczeń i wymogów dla kierowców w poszczególnych krajach Europy, przygotowaliśmy dla Państwa wykaz aktualnych informacji i druków związanych z COVID-19.  W razie pozostajemy do dyspozycji.

docxSytuacja w Europie SRW - COVID-1920.02 KB

Od 01 stycznia 2021 roku stawki wynagrodzenia minimalnego dla kierowców w poszczególnych krajach Europy kształtują się następująco:

Z dniem 1 stycznia 2021 roku w Danii zostanie wprowadzony obowiązek zgłaszania kierowców oraz naliczania dla nich duńskiej płacy minimalnej. Obowiązkiem tym zostaną objęte operacje kabotażowe oraz transport kombinowany na terenie Danii dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony. Zgłoszenia kierowcy należy dokonać przed rozpoczęciem operacji transportowej objętej obowiązkiem zgłoszeniowym. Zgłoszenia należy dokonać na stronach duńskiego urzędu Biznesu Register for Foreign Transport Driving (bezpośredni link poniżej):

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_foreign_operations_in_Denmark

Po zawarciu umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią dostęp dla przewoźników do terytorium Zjednoczonego Królestwa pozostaje na niezmienionych zasadach. Podstawowym dokumentem, na podstawie którego pojazd przeznaczony do przewozu rzeczy będzie mógł wjechać na wyspy, pozostaje licencja wspólnotowa. Do dnia 20 lutego 2022r. zwolnione z posiadania takiej licencji są firmy wykonujące przejazdy pojazdami o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Od tej daty jednak każdy „bus” wjeżdżający na terytorium Wielkiej Brytanii będzie musiał być wyposażony w wypis z licencji wspólnotowej.

W ramach podsumowania aktualnej sytuacji związanej z COVID-19, dotyczącej kierowców wjeżdżających na teren Wielkiej Brytanii oraz opuszczających terytorium tego kraju przez granice z Francją, przedstawiamy w poniższych punktach kilka przydatnych informacji. Podkreślamy, iż mają one związek tylko i wyłącznie z wytycznymi dotyczącymi pandemii COVID-19. Wszelkie zmiany dotyczące Brexitu i transportu towarów po 01 stycznia 2021 roku prześlemy Państwu po uzyskaniu konkretnych, potwierdzonych informacji.

Poniżej zamieszczamy informator stworzony przez Ambasadę Wielkiej Brytanii w Warszawie. Prezentacja, zawiera zestawienie nowych zasad, jakie będą obowiązywać po 1 stycznia 2021 w przewozach na kierunku brytyjskim.

pdfRoad transport824.81 KB

Rekomendujemy naszym Klientom prowadzącym przewozy do Wielkiej Brytanii uzyskanie zielonych kart potwierdzających ubezpieczenie pojazdu w ruchu międzynarodowym. Mogą one znaleźć zastosowanie po dniu 1 stycznia 2021r. w przypadku prowadzenia przewozów na wyspy brytyjskie. Z praktyki wiemy, że ich uzyskanie nie jest ani szczególnie kłopotliwe, ani też specjalnie drogie. Planując wykonywanie przewozów po brexicie warto więc posiadać te dokumenty dla pojazdów, które wjeżdżać będą na teren Zjednoczonego Królestwa. Choć i w tym przypadku wiele zależeć będzie od negocjowanych obecnie postanowień umowy handlowej pomiędzy wspólnotą i Wielką Brytanią. Może się więc okazać, że dokumenty te będą nieprzydatne po zawarciu porozumienia handlowego.

Stworzona została bardzo przydatna w praktyce możliwość sprawdzenia uprawnień kierowcy. Ma ona pierwszorzędne znaczenie dla przedsiębiorców transportu drogowego. Nasi eksperci towarzysząc firmom podczas kontroli ITD, czy też PIP, wielokrotnie spotykali się z sytuacjami, w których kierowcy wykonywali przewozy na rzecz firmy mimo braku uprawnień. Dochodziło bowiem do ich zatrzymania jako wyniku przekroczenia dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym, limitu punktów karnych czy też prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. Firmy były bezsilne, bowiem nie były w stanie w istocie potwierdzić, czy kierowca posiada ważne uprawnienia, czy też zostały one odebrane. Służby kontrolne takich informacji  pracodawcom nie udzielały.

W związku z obowiązkami zgłoszeniowymi do regionalnych ASL (odpowiednik naszego sanepidu) na terenie Włoch dotyczącymi COVID-19 przekazujemy:

Formularz zgłoszeniowy do ASL (wersja polska, wersja włoska), aby ułatwić Państwu procedurę wypełniania i zgłaszania. Ta wersja jest nowsza, akceptowana we Włoszech, poprzedni formularz również jest poprawny.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl