logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W środę 16.10.2019 r. oficjalnie rozpoczął swoją działalność Europejski Urząd ds. Pracy. Do zadań nowej agencji należy m.in. egzekwowanie unijnych przepisów chroniących i regulujących mobilność pracowników. Chodzi m.in. o ułatwianie współpracy między państwami członkowskimi UE w zakresie egzekwowania prawa m.in. poprzez ułatwianie uzgodnionych i wspólnych inspekcji oraz rozwiązywanie problemu pracy nierejestrowanej.

W dniu 24 września 2019r. Europosłowie zasiadający w Komisji Transportu i Turystyki przegłosowali mandaty negocjacyjne dla trzech dokumentów wchodzących w skład Pakietu Mobilności.

Wynik głosowania oznacza przeniesienie ciężaru dalszych rozmów na forum tzw. Trilogów, czyli rozmów między Komisją Europejską, Europarlamentem a Radą UE.

Zatrudnienie kierowcy z kraju niebędącego członkiem UE wymaga uzyskania między innymi świadectwa kierowcy.

Kiedy wymagany jest ten dokument? Wykonywanie przewozów międzynarodowych wymaga posiadania licencji wspólnotowej oraz jeśli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, świadectwa kierowcy. Świadectwo należy do przewoźnika, który przekazuje je do dyspozycji kierowcy, podczas gdy ten prowadzi pojazd, korzystając z licencji wspólnotowej. Dokument okazuje kierowca na wniosek każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.

Od dnia 15.06.2019r. w każdym po raz pierwszy zarejestrowanym pojeździe obowiązkowo montowane są tachografy czwartej generacji czyli tzw. tachografy inteligentne. Nowe tachografy zostały wyposażone w systemy GNSS i DSRC. Pierwszy z nich jest odpowiedzialny za zapisywanie współrzędnych GPS przy rozpoczęciu pracy, zakończeniu pracy i co trzy godziny skumulowanego czasu jazdy. Od tego dnia wydawane są również karty kierowcy drugiej generacji, które posiadają w oznaczeniu w lewym dolnym rogu G2.

Drodzy Klienci.

Informujemy, że działanie aktualnej wersji systemu zgłoszeniowego SIPSI zostanie przerwane w piątek 12.07.2019r. o godzinie 12:00, a nowa wersja zostanie udostępniona we wtorek tj. 16.07.2019r. o godzinie 10:00 pod tym samym adresem: www.sipsi.travail.gouv.fr 

Wszystkie pojazdy po raz pierwszy zarejestrowane po dniu 15.06.2019r. muszą zostać wyposażone w inteligentne tachografy.

Nowe tachografy zostaną wyposażone w systemy GNSS i DSRC.

Jak informuje francuski związek transportowy OTRE, poseł Damien Pichereau z partii Republika Naprzód zaproponował poprawkę do ustawy o mobilności (loi d’orientation des mobilités, w skrócie LOM).

Kontrole drogowe lub w przedsiębiorstwie należą do sytuacji przede wszystkim stresogennych. Nikt z nas przecież nie lubi być sprawdzanym. Nawet w przypadkach, kiedy nie musimy się niczego obawiać, a nasze przewozy wykonujemy z należytą starannością, kontrole wprowadzają pewien niepokój. Jak zminimalizować ryzyko niepotrzebnego stresu? Przede wszystkim musimy mieć świadomość jakie dokumenty są konieczne podczas kontroli, a co najważniejsze musimy mieć je przygotowane.

Z dniem 12 maja 2019 w Hiszpanii weszły w życie nowe przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy kierowców. Na ich mocy pracodawca zobowiązany jest ewidencjonować czas pracy pracowników i przechowywać go przez 4 lata.

Zgodnie z poprawką 353 w brzmieniu „by zapewnić równe warunki prowadzenia działalności w sektorze transportu drogowego w całej Europie, niniejsze rozporządzenie 561 powinno mieć zastosowanie do wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,4 tony wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym”.

W dniu 04.04.2019r. Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie delegowania kierowców. Jest ono bardzo zbliżone do wcześniejszego stanowiska Rady UE – m.in. wyłączenie tylko operacji bilateralnych i 2 operacji cross-trade (w ramach operacji bilateralnej) spod zasad delegowania. Dzisiejsza decyzja Parlamentu nie oznacza końca prac. Teraz wspólne stanowisko muszą wypracować europosłowie, Rada UE oraz Komisja Europejska.

Informujemy, że zaplanowane głosowanie nad przyjęciem Pakietu Mobilności w Parlamencie Europejskim w dniu dzisiejszym tj. 27.03.2019 zostało przełożone.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl