logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie Austrii obowiązują następujące stawki wynagrodzeń:

- Kierowcy do 3,5 tony (Grupa 1):  10,29 Euro/h

- Kierowcy pow. 3,5 tony (Grupa 6.3) : 11,33 Euro/h

W związku ze zmianami stawek nie ma konieczności aktualizacji wykonanych w 2021 roku zgłoszeń na platformie ZKO. Źródłem zmian są aktualizowane często z opóźnieniem układy zbiorowe pracy, do których linki dołączamy poniżej:

NIEMCY – Kierowcy zawodowi są zwolnieni z dodatkowych wymogów wynikających z pandemii Covid-19 na terenie Niemiec (kwarantanna, testy oraz zgłoszenie wjazdu). Wjeżdżając na teren Niemiec trzeba mieć jednak na uwadze konieczność udowodnienia, że jest się kierowcą w transporcie. Sugerujemy posiadanie druku UE (w wersji angielskojęzycznej lub niemieckojęzycznej). Niemcy jako kraj związkowy mają różnorodne przepisy w zależności od landu o czym pamiętajmy planując trasę kierowcy w transporcie.

Władze węgierskie znowelizowały przepisy regulujące zgłaszanie pojazdów do systemu BIREG. Obecnie zgłoszeniu podlegają przewozy kabotażowe wykonywane na terenie Węgier jak i wszelkie przewozy do/z tego kraju z miejscem rozładunku/załadunku w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

W ramach kolejnej aktualizacji dotyczącej obostrzeń „covidowych” dla transportu towarów, przesyłamy formularz wymagany przez belgijskie służby odpowiedzialne za kontrole wjazdów na terytorium tego kraju. Od dnia 27 stycznia 2021r. do 1 marca 2021r. Belgowie będą wymagać papierowego poświadczenia faktu, że kierowca przebywa w Belgii zawodowo. Druk jest tzw. „oświadczeniem honorowym” i jest przeznaczony dla pracownika. Kierowca powinien go wypełnić, posiadać przy sobie i okazać w razie kontroli. Dla kierowców będących w trasie proponujemy przygotować wersję gotową i wysłać skanem.

Od 1 lutego 2021r. każdy przewoźnik wjeżdżający na teren Węgier musi być zarejestrowany w nowym systemie BIREG.  Jak podaje tamtejsze Ministerstwo Innowacji i Rozwoju na stronie www.mkfe.hu,  obowiązek ten dotyczy wszystkich przewoźników działających na podstawie licencji wspólnotowej. Na tą chwilę zgłoszenia obejmują również tranzyt. Nie dotyczą natomiast pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które obecnie jeszcze nie są objęte licencjami wspólnotowymi. System ma śledzić wszystkie operacje transportowe wykonywane na terytorium Węgier.  

W związku z bieżącym monitoringiem listy obszarów ryzyka, którą tworzy niemiecki Instytut Roberta Kocha na terenie Niemiec, przesyłamy Państwu link z obecnym stanem rzeczy.  

Wskazane zmiany obowiązują od dnia 27 stycznia 2021 roku.

W ślad za aktualizacją wysłaną w dniu 22.01.2021r. dotyczącą godziny policyjnej na terytorium Niderlandów, wysyłamy Państwu pomocniczo formularze PDF pobrane ze strony: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok  jako uzupełnienie informacji.  Wypełnione druki są wymagane w czasie od godz. 21:00 do godz. 04:30 na terenie tego kraju jako potwierdzenie wykonywania obowiązków służbowych. Formularze kierowca musi mieć przy sobie.

W ramach aktualizacji przesyłamy informacje o kolejnych krajach, które wprowadziły obostrzenia dla kierowców w transporcie towarów: 

Poniżej przedstawiamy Państwu podsumowanie aktualnej sytuacji dotyczącej COVID-19 z obostrzeniami dla kierowców w transporcie towarów na terenie tych krajów europejskich, które są najczęściej odwiedzane przez przewoźników. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zaktualizowanymi w dniu dzisiejszym.

Podkreślamy, że ze względu na dużą dynamikę zmian należy na bieżąco monitorować sytuację dotyczącą obostrzeń „covidowych” na portalu rządowym gov.pl dla poszczególnych krajów.

W niniejszej korespondencji mailowej aktualizujemy sytuację związaną z obostrzeniami „covidowymi”, które dotykają kierowców w transporcie towarów. Główne zmiany, które obecnie mają miejsce dotyczą przede wszystkim Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej i osób podróżujących z terytoriów tych krajów do państw Unii Europejskiej. Ze względu na dużą ilość informacji przesyłamy te najnowsze w telegraficznym skrócie. Prosimy, aby zawsze zapoznawać się również z informacjami źródłowymi w podanych linkach.

Jak informuje portal gov.pl kierowcy w transporcie towarów podróżujący z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą ilością zakażeń koronawirusem oraz z obszarów z mutacjami wirusa COVID-19, zostają objęci obowiązkiem zgłoszenia wjazdu na terytorium Niemiec. Obowiązek dotyczy zarówno wykonywanych operacji transportowych jak i tranzytu przez Niemcy. 

Poniżej przedstawiamy wykaz dni świątecznych opublikowanych na stronie BAG, podczas których będą obowiązywały w 2021r. zakazy ruchu pojazdów o dmc pow. 7,5 tony oraz zespołów pojazdów z przyczepą niezależnie od ich dopuszczalnej masy.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl