logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W związku z informacjami płynącymi z zagranicy o problemach z dostarczaniem maili do instytucji odpowiedzialnych za kontrolę zdrowia we Włoszech, przesyłamy link z aktualną listą jednostek przyporządkowanych do konkretnych granic na terenie tego kraju (tutaj możemy wrzucić link albo zaznaczamy słowo link). W dniu 23.04.2020r. (Daria sprawdź czy faktycznie w aktualnościach tego dnia zostało to udostępnione) udostępniliśmy Państwu osobny wykaz adresów mailowych do korespondencji związanej z deklaracjami COVID-19, który był zawarty w Dekrecie Prezydenta Włoch nr 145. Wskazane wtedy adresy były przyporządkowane do regionów we Włoszech, nie do bezpośrednich Departamentów Zdrowia. W aktualnościach z tamtego dnia, zamieściliśmy również listę punktów kontaktowych we Włoszech, która na dzień dzisiejszy została rozszerzona o kolejne pozycje.

Przedstawiamy aktualną listę maili, na które trzeba wysyłać certyfikaty włoskie w zależności od regionu przekraczania granicy.

Od dnia 22.04.2020 kierowca będący w podróży służbowej musi zgłosić swój wyjazd do Włoch drogą elektroniczną wysyłając maila ze zgłoszeniem na adres jednostki ASL/USSL. Adres mailowy będzie musiał być odpowiedni dla miejsca przekraczania granicy. Formularz musi być wypełniony po włosku.

1. W dniu 17.04.2020r. Minister Infrastruktury poinformował o przedłużeniu okresu obowiązywania odstępstw od norm czasu jazdy kierowców do 31.05.2020r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

 • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin
 • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin
 • czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin
 • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy, przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut
 • kierowca może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe.

W związku z zapytaniami dotyczącymi konieczności posiadania na granicach państw UE certyfikatu zawartego w załączniku nr 3 WE (dot. zielonych pasów) stworzonego przez Komisję Europejską, zalecamy niezwłoczne zaopatrzenie kierowców we wskazany formularz. Dokument w języku angielskim jest do pobrania tutaj. Jeśli kierowca jest w trasie, można przekazać formularz drogą elektroniczną, natomiast jeśli jest możliwość to prosimy dać pracownikowi wypełniony i podpisany druk w formie papierowej.

W nawiązaniu do poprzedniej aktualizacji z zagranicy dotyczącej COVID-19 przesyłamy kolejny druk potrzebny do przekroczenia granicy z Czechami. Formularz jest tłumaczeniem oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej na język naszych południowych sąsiadów.

W związku z dynamiczną sytuacją międzynarodową oraz zmianami w poszczególnych krajach dotyczącymi walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19, na bieżąco aktualizujemy dla Państwa informacje.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą i związaną z nią ograniczoną ilością zamówień i koniecznością przestoju części zakładu pracy na skutek sytuacji epidemicznej wywołanej koronawirusem COVID – 19, ustawodawca uchwalił ustawę z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. Poz. 568). Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy dopuszczalne jest m. in. (art. 15zf ust. 1 pkt 2):

W związku z dynamiczną sytuacją w krajach europejskich, która dotyczy walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19 przekazujemy Państwu na bieżąco informacje związane z niezbędną dokumentacją dla kierowców będących w podróży służbowej. W ślad za doniesieniami płynącymi z Francji przyszedł również czas na Portugalię. Według doniesień międzynarodowych organizacji transportu drogowego w okresie wielkanocnym kierowcy na terenie Portugalii muszą mieć podpisane przez swojego pracodawcę oświadczenie o wykonywanych przewozach. Deklaracja ma na celu wprowadzenie ograniczeń w przepływie osób w czasie Świąt.

W związku z nowymi wytycznymi służb francuskich dotyczącymi przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się COVID-19, informujemy o aktualizacji certyfikatów potrzebnych do wjazdu na terytorium Francji. Do tej pory na terenie tego kraju obowiązywały dwa certyfikaty dotyczące poruszania się – jeden dla osób będących w profesjonalnej podróży służbowej oraz drugi dla indywidualnych uczestników życia we Francji. Aktualizacja dotyczy przekraczania granicy francuskiej i wjazdu na kontynentalny obszar naszego zachodniego partnera.

 • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
 • pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
 • świadectwa kierowcy;
 • legitymacji instruktora nauki jazdy;
 • legitymacji egzaminatora;
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
 • uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

 1. Rumunia - kierowcy pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 2,4 tony, którzy przejeżdżają przez terytorium Rumunii, nie są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia epidemiologicznego po wjeździe do Rumunii, jeżeli spełniają następujące warunki minimalne:

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl