logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

17 marca 2020r. Węgry wprowadziły ograniczenia przy przekraczaniu granicy. Przy przewozie towarów otwarte są tylko dwa przejścia graniczne:

  • Milhost – Tornyosnémeti
  • M15 Čuňovo-Rajka

GRANICE FRANCJI POZOSTAJĄ OTWARTE

Zamknięte mają natomiast zostać zewnętrzne granice UE i strefy Schengen, mocą wspólnej decyzji przedstawicieli państw członkowskich, która ma być przyjęta dzisiaj.

„KWARANTANNA DOMOWA”

Prezydent Francji E. Macron unikał tego słowa w swoim orędziu, wspominając jedynie o wprowadzeniu wyjątkowych ograniczeń w swobodzie ruchu. Zarzucił pośrednio przy okazji paryżanom nieodpowiedzialne zachowanie się w obecnej sytuacji epidemicznej (w weekend i wczoraj były odnotowane masowe skupiska ludzi na targach, w ratuszach w momencie ogłaszania wyników wyborów samorządowych, na wybrzeżach Sekwany).

  1. Komisja Europejska zapewniła, że przewóz rzeczy (transport) musi się odbywać cały czas i nie ma możliwości jego ograniczenia. Granice dla transportu muszą pozostać otwarte, a państwa Członkowskie powinny wyznaczyć „szybkie pasy ruchu” przy przewozie towarów.

Zawieszenie stosowania czasu pracy kierowców:

- Belgia – do godz. 23:59 dnia 18.03.2020r. (środa). Dotyczy transportu żywności i leków.

- Norwegia – zwolnienie obowiązuje od dnia 13.03.2020r. przez 30 dni. Dotyczy transportu żywności, paliwa, pasze, leki. Kierowcy mają obowiązek wykonywać prawidłowe przerwy.

- Hiszpania – zgodnie z rezolucją opublikowaną w El Boletín Oficial del Estado z 13 marca 2020 r., tymczasowo zwolniono kierowców z przestrzegania ustawowych okresów czasu pracy i odpoczynku. Wyłączenie dotyczy przewozów, które przebiegały przez obszary zwiększonego ryzyka. Należą do nich:

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Po osiągnięciu styczniowego porozumienia pomiędzy duńskim rządem a organizacjami pracodawców i pracowników, strona Duńska udostępniła kolejne informacje:

Wymóg wypłaty duńskiego wynagrodzenia będzie dotyczył kierowców wykonujących kabotaże oraz transport kombinowany.

Wysokość planowanego wynagrodzenia zostanie uzgodniona w dalszych konsultacjach w oparciu o obowiązujące układy zbiorowe.

Ponadto pojawi się obowiązek zgłaszania kierowców za pomocą specjalnego elektronicznego systemu.

Na początku tego roku duński rząd postanowił wprowadzić płacę minimalną dla kierowców delegowanych na terytorium tego kraju.

Od 1 marca 2020 roku wszyscy kierowcy realizujący pracę na terenie Niderlandów (do niedawna Holandii) będą podlegali zgłoszeniu w specjalnie powołanym do tego systemie. Z obowiązku zwolnieni będą tylko kierowcy przejeżdżający tranzytem.

Od 1 grudnia 2019r. w Czechach zacznie obowiązywać nowy system poboru opłat drogowych. Do tego dnia w samochodach trzeba zainstalować nowe urządzenia służące do naliczania czeskich opłat drogowych.

Nowe urządzenia należy założyć we wszystkich pojazdach o DMC powyżej 3,5 tony, używanych do transportu na terenie Czech.

W środę 16.10.2019 r. oficjalnie rozpoczął swoją działalność Europejski Urząd ds. Pracy. Do zadań nowej agencji należy m.in. egzekwowanie unijnych przepisów chroniących i regulujących mobilność pracowników. Chodzi m.in. o ułatwianie współpracy między państwami członkowskimi UE w zakresie egzekwowania prawa m.in. poprzez ułatwianie uzgodnionych i wspólnych inspekcji oraz rozwiązywanie problemu pracy nierejestrowanej.

W dniu 24 września 2019r. Europosłowie zasiadający w Komisji Transportu i Turystyki przegłosowali mandaty negocjacyjne dla trzech dokumentów wchodzących w skład Pakietu Mobilności.

Wynik głosowania oznacza przeniesienie ciężaru dalszych rozmów na forum tzw. Trilogów, czyli rozmów między Komisją Europejską, Europarlamentem a Radą UE.

Zatrudnienie kierowcy z kraju niebędącego członkiem UE wymaga uzyskania między innymi świadectwa kierowcy.

Kiedy wymagany jest ten dokument? Wykonywanie przewozów międzynarodowych wymaga posiadania licencji wspólnotowej oraz jeśli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, świadectwa kierowcy. Świadectwo należy do przewoźnika, który przekazuje je do dyspozycji kierowcy, podczas gdy ten prowadzi pojazd, korzystając z licencji wspólnotowej. Dokument okazuje kierowca na wniosek każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl