logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację oraz chęć zapewnienia Państwu dostępu do najbardziej aktualnych informacji, od dnia dzisiejszego nasza strona na FB będzie głównym miejscem umieszczania wszystkich newsów. Zapraszamy zatem do śledzenia naszego profilu na FB.

 

Główny Inspektor Pracy mając na uwadze ogłoszenie na obszarze RP stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w ww. stanowisku proponuje:

17 marca 2020r. Węgry wprowadziły ograniczenia przy przekraczaniu granicy. Przy przewozie towarów otwarte są tylko dwa przejścia graniczne:

  • Milhost – Tornyosnémeti
  • M15 Čuňovo-Rajka

GRANICE FRANCJI POZOSTAJĄ OTWARTE

Zamknięte mają natomiast zostać zewnętrzne granice UE i strefy Schengen, mocą wspólnej decyzji przedstawicieli państw członkowskich, która ma być przyjęta dzisiaj.

„KWARANTANNA DOMOWA”

Prezydent Francji E. Macron unikał tego słowa w swoim orędziu, wspominając jedynie o wprowadzeniu wyjątkowych ograniczeń w swobodzie ruchu. Zarzucił pośrednio przy okazji paryżanom nieodpowiedzialne zachowanie się w obecnej sytuacji epidemicznej (w weekend i wczoraj były odnotowane masowe skupiska ludzi na targach, w ratuszach w momencie ogłaszania wyników wyborów samorządowych, na wybrzeżach Sekwany).

  1. Komisja Europejska zapewniła, że przewóz rzeczy (transport) musi się odbywać cały czas i nie ma możliwości jego ograniczenia. Granice dla transportu muszą pozostać otwarte, a państwa Członkowskie powinny wyznaczyć „szybkie pasy ruchu” przy przewozie towarów.

Zawieszenie stosowania czasu pracy kierowców:

- Belgia – do godz. 23:59 dnia 18.03.2020r. (środa). Dotyczy transportu żywności i leków.

- Norwegia – zwolnienie obowiązuje od dnia 13.03.2020r. przez 30 dni. Dotyczy transportu żywności, paliwa, pasze, leki. Kierowcy mają obowiązek wykonywać prawidłowe przerwy.

- Hiszpania – zgodnie z rezolucją opublikowaną w El Boletín Oficial del Estado z 13 marca 2020 r., tymczasowo zwolniono kierowców z przestrzegania ustawowych okresów czasu pracy i odpoczynku. Wyłączenie dotyczy przewozów, które przebiegały przez obszary zwiększonego ryzyka. Należą do nich:

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Po osiągnięciu styczniowego porozumienia pomiędzy duńskim rządem a organizacjami pracodawców i pracowników, strona Duńska udostępniła kolejne informacje:

Wymóg wypłaty duńskiego wynagrodzenia będzie dotyczył kierowców wykonujących kabotaże oraz transport kombinowany.

Wysokość planowanego wynagrodzenia zostanie uzgodniona w dalszych konsultacjach w oparciu o obowiązujące układy zbiorowe.

Ponadto pojawi się obowiązek zgłaszania kierowców za pomocą specjalnego elektronicznego systemu.

Na początku tego roku duński rząd postanowił wprowadzić płacę minimalną dla kierowców delegowanych na terytorium tego kraju.

Od 1 marca 2020 roku wszyscy kierowcy realizujący pracę na terenie Niderlandów (do niedawna Holandii) będą podlegali zgłoszeniu w specjalnie powołanym do tego systemie. Z obowiązku zwolnieni będą tylko kierowcy przejeżdżający tranzytem.

Od 1 grudnia 2019r. w Czechach zacznie obowiązywać nowy system poboru opłat drogowych. Do tego dnia w samochodach trzeba zainstalować nowe urządzenia służące do naliczania czeskich opłat drogowych.

Nowe urządzenia należy założyć we wszystkich pojazdach o DMC powyżej 3,5 tony, używanych do transportu na terenie Czech.

W środę 16.10.2019 r. oficjalnie rozpoczął swoją działalność Europejski Urząd ds. Pracy. Do zadań nowej agencji należy m.in. egzekwowanie unijnych przepisów chroniących i regulujących mobilność pracowników. Chodzi m.in. o ułatwianie współpracy między państwami członkowskimi UE w zakresie egzekwowania prawa m.in. poprzez ułatwianie uzgodnionych i wspólnych inspekcji oraz rozwiązywanie problemu pracy nierejestrowanej.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl