logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Przygotowaliśmy dla Państwa kolejne podsumowanie aktualnej sytuacji dotyczącej COVID-19 z obostrzeniami dla kierowców w transporcie towarów na terenie tych krajów europejskich, które są najczęściej odwiedzane przez przewoźników. Informacje zostały zaktualizowane na dzień 02.04.2021r. Podkreślamy, że ze względu na dużą dynamikę zmian należy na bieżąco monitorować. 

 

AUSTRIA – transport towarów na terytorium tego kraju jest wyłączony z obostrzeń zgłoszeń, testów na COVID-19 oraz kwarantanny. Wystarczy wyposażyć kierowcę w druk z flagą UE w języku niemieckim/angielskim.

Uwaga! Od 28 marca 2021r. austriacki Tyrol został zdjęty z listy nr 1 Instytutu Roberta Kocha (mutacje wirusa), a cała Austria znajduje się na liście nr 3 wspomnianego instytutu, zatem wjazd do Niemiec z terytorium tego kraju nie jest już objęty dotychczasowymi obostrzeniami rejestracji oraz testów.

 

BELGIA – Według ustaleń z belgijskimi służbami odpowiedzialnymi za sytuację „covidową” informujemy, że kierowcy w transporcie towarów są na tą chwilę wyłączeni z ogólnych obostrzeń związanych z pandemią. Nie dotyczą ich zgłoszenia on-line (formularz lokalizacyjny), testy oraz kwarantanna.

Źródło:

https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#006

Od dnia 27 stycznia 2021r. Belgowie wymagają jednak papierowego poświadczenia faktu, że kierowca przebywa w Belgii zawodowo. Druk jest tzw. „oświadczeniem honorowym” i jest przeznaczony dla pracownika. Kierowca powinien go wypełnić, posiadać przy sobie i okazać w razie kontroli. Dla kierowców będących w trasie proponujemy przygotować wersję gotową i wysłać skanem.

Druk belgijski znajduje się pod wskazanym linkiem, można go wypełnić  w wersji on-line:  https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel


CZECHY -
Kierowcy poruszający się po terytorium Republiki Czeskiej, powinni mieć przy sobie wypełnione oświadczenie w języku czeskim, wyjaśniające powód ich pobytu.

Link do oświadczenia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Oswiadczenie_Czechy.docx

Link do objaśnienia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_Czechy_-_obja%C5%9Bnienie.docx

Uwaga! Czechy są uznawane przez władze niemieckie za obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń. Na niemieckiej granicy z Czechami prowadzone są tymczasowe kontrole graniczne. Zasady wjazdu z Czech do Niemiec są takie same jak z Polski do Niemiec (Lista nr 2 IRK) – obowiązek zgłoszenia on-line oraz testy na COVID-19 pow. 72 h z wyjątkiem landów – Meklemburgia Pomorze Przednie i Bawaria.


FRANCJA –
Kierowcy w transporcie towarów są wyłączeni z obowiązków posiadania testu na obecność COVID-19  przy wjeździe do Francji z krajów UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kierowcy nie są również objęci przepisami o kwarantannie.

Uwaga! Obowiązek wykonania testu został zdjęty z kierowców, którzy przebywali w Wielkiej Brytanii niezależnie od długości pobytu.

Uwaga! Od dnia 02.03.2021r. od godz. 00:00 kolejnym regionem dodanym do listy nr 1 niemieckiego Instytutu Roberta Kocha (obszary z mutacjami wirusa) jest obszar Departamentu Moselle we Francji. Oznacza to konieczność przesyłania zgłoszeń on-line oraz obowiązek posiadania testu na COVID-19 przy wjeździe z tego obszaru Francji do Niemiec. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 h przed wjazdem.

Natomiast na terenie Francji kontynentalnej, dla zabezpieczenia interesów przewoźników, zalecamy wyposażenie wszystkich kierowców w zaświadczenia o realizacji obowiązków zawodowych na terenie tego kraju. 

Link dostępny pod linkiem:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux

Uwaga! Ze względu na wprowadzoną godzinę policyjną (19:00 – 06:00) na terytorium Francji zalecamy także, aby kierowcy pozostawali w pobliżu pojazdu oraz miejsca załadunku/rozładunku. Nieuzasadnione przemieszczanie się po terenie tego kraju może zostać ukarane mandatem rzędu kilkuset euro.

Potrzebne zaświadczenia dotyczące przemieszczania się po terytorium Francji w celach między innymi zawodowych dostępne są pod linkiem:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

Aktualna strona francuska dla transportu:  https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux


GRECJA –
Dla bezpieczeństwa zalecamy, aby kierowcy dokonali zgłoszenia na stronie: https://travel.gov.gr/#/


HISZPANIA –
Zalecamy, aby pracodawca wyposażył swoich kierowców poruszających się po trzech prowincjach hiszpańskich – Rioja, Aragonia, Nawarra – w poniższe oświadczenie. Co ważne, w zależności od regionu do którego udaje się kierowca, należy dobrać odpowiedni druk.

Link do oświadczenia – Aragonia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Aragonia_Hiszpania_COVID19.docx

Link do objaśnienia – Aragonia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Aragonia_Hiszpania_COVID19_-_obja%C5%9Bnienie.docx

Link do oświadczenia – Nawarra: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Nawarra_Hiszpania_COVID19.doc

Link do objaśnienia – Nawarra: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Nawarra_Hiszpania_COVID19_-_obja%C5%9Bnienie.doc

Link do oświadczenia – Rioja: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Rioja_Hiszpania_COVID19.doc

Link do objaśnienia – Rioja: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Rioja_Hiszpania_COVID19_-_obja%C5%9Bnienie.doc


LITWA –
Każda osoba przybywająca na Litwę powinna przed wjazdem zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim:

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Od 29 marca 2021r. kierowcy wjeżdżający na Litwę i przebywający na jej terytorium dłużej niż 72 h, muszą posiadać przy sobie negatywny wynik testu na COVID-19, wykonany nie dłużej niż 72 h przed wjazdem. Jeśli kierowca planuje pobyt do 72 h, jednak z różnych przyczyn ulegnie on przedłużeniu, wówczas musi wykonać test na Litwie w ciągu 24 h, kontaktując się z tamtejszą placówką zdrowia.


ŁOTWA –  
W dniu 19.02.2021r. Łotwa sprecyzowała obostrzenia dla transportu towarów,  wskazując dwa warunki dotyczące konieczności wykonania testów na COVID-19.

Test nie jest wymagany, jeśli spełniony jest jeden z dwóch warunków.

  1. Jeśli kierowca zawodowy przebywa na Łotwie do 72 godzin podczas wykonywania obowiązków służbowych. W przypadku przekroczenia 72-godzinnego limitu czasu kierowca musi zrobić test, będąc już na Łotwie.
  2. Test nie musi być przeprowadzany przed wjazdem na Łotwę, jeżeli czas pobytu kierowcy w jednym z państw stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego nie przekroczył 72 godzin w ciągu ostatnich 14 dni.

 

Lista aktualizowana w piątek znajduje się pod linkiem:

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0 

Ponadto zawsze przed wjazdem na Łotwę należy wypełnić on-line poniższy formularz (wszystkie rodzaje transportu). Po jego wysłaniu kierowca otrzyma kod QR, który należy okazać na granicy. Kierowca powinien być zgłoszony nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem na Łotwę.

https://www.covidpass.lv/

Dodatkowo Łotwa rozszerzyła swoje obostrzenia o konieczność posiadania w pojeździe druku „UE” w wersji łotewskiej.


NIDERLANDY - 
Od soboty 23 stycznia 2021r. do 20 kwietnia 2021r. na terytorium Niderlandów obowiązuje godzina policyjna od 21:00 do 4:30. W tym czasie wprowadzono zakaz przemieszczania się, jednak kierowcy w transporcie towarów wzorem innych krajów są wyłączeni z tych obostrzeń, ponieważ wykonują swoje obowiązki zawodowe. Warunkiem jest jednak wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok

Formularz można wypełnić w formie elektronicznej.


NIEMCY

UWAGA! Poniżej przedstawiamy aktualne zasady dotyczące wjazdu na terytorium Niemiec na dzień 02.04.2021r.

Link do Instytutu Roberta Kocha:   https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

Analizie podlega okres 10 dni wstecz!

1.Testy

  • Lista nr 1 Instytutu Roberta Kocha - obowiązkom testowym podlegają kierowcy wjeżdżający na teren Niemiec z obszarów z mutacjami wirusa COVID-19. Obszary te są umieszczone na liście nr 1 , aktualizowanego zazwyczaj raz w tygodniu zestawienia sporządzanego przez niemiecki Instytut Roberta Kocha.
  • Lista nr 2 Instytutu Roberta Kocha – według ogólnych zasad obowiązkom testowym nie podlegają kierowcy wjeżdżający na teren Niemiec z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą ilością zachorowań  (w tym z POLSKI) jeśli nie zamierzają przebywać w Niemczech dłużej niż 72 godziny

UWAGA! O OBOWIĄZKACH TESTOWYCH DLA KIEROWCÓW DECYDUJE PRAWO W DANYM LANDZIE NIEMIECKIM. SYTUACJA ZWIĄZANA ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ W POLSCE JEST DYNAMICZNA I NIEMCY BĘDĄ ZAOSTRZAĆ PRZEPISY! PRZYKŁADEM LANDÓW, KTÓRE WPROWADZIŁY TESTY DLA KIEROWCÓW PRZY WJEŹDZIE DO NIEMIEC SĄ MEKLEMBURGIA – POMORZE PRZEDNIE, BAWARIA (W CZĘŚCI MIAST).  PROSIMY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNE OBOWIĄZKI TESTOWE W PLANOWANIU WYJAZDÓW.

Osoby wjeżdżające z wymienionych powyżej regionów, które nie spełniły warunków do wyłączeń, muszą posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 48h już przed wjazdem do Niemiec. Test może zostać sprawdzony na granicy kraju jak również w trakcie pobytu na jego terytorium o czym informują służby niemieckie. Wynik testu należy mieć przy sobie przez okres 14 dni.

2.Kwarantanna

Jeśli kierowca nie ma symptomów zachorowania na COVID-19, nie podlega kwarantannie w przypadku pobytu w Niemczech do 72 godzin. Dodatkowym warunkiem jest zachowanie odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (np. maseczki z filtrem FFP2 lub KN95).

3. Zgłoszenie na portalu dla osób wjeżdżających do Niemiec:  www.einreiseanmeldung.de

Obowiązek zgłoszeniowy dotyczy kierowców w transporcie towarów (busy + transport ciężki) wjeżdżających na terytorium Niemiec z krajów znajdujących się na liście nr 1 i na liście nr 2 Instytutu Roberta Kocha.

UWAGA! Na tą chwilę zgłoszenie wymaga wprowadzenia faktycznych danych związanych z pobytem na terytorium Niemiec.  

  • TRANZYT Z POSTOJAMI I POBYT DO 72 GODZIN
    Władze niemieckie znacznie zwiększyły monitoring wszystkich osób wjeżdżających na ich terytorium i w związku z tym prosimy, aby w przypadku rejestracji wjazdu (tranzyt z postojami lub pobyt do 72 godzin w Niemczech) w miejscu danych na formularzu dotyczących kwarantanny wpisywać faktyczne dane lokalizacyjne miejscowości i kodu pocztowego dla miejsca przekraczania granicy – w przypadku tranzytu oraz faktycznych danych miejsca załadunku i rozładunku – dla operacji transportowych.
  • POBYT W NIEMCZECH POW. 72 GODZIN - W związku ze zmianami w dozwolonym pobycie na terenie Niemiec do 72 h, w trakcie którego kierowca według ogólnych zasad jest wyłączony z kwarantanny musimy pamiętać, że po przekroczeniu tego czasu kwarantanna zaczyna obowiązywać. Przy takim założeniu oraz pobycie powyżej 72 h w Niemczech, należy już w zgłoszeniu wskazać konkretny adres, w którym kierowca będzie odbywał wymaganą niemieckim prawem kwarantannę.

W związku z aktualizacją informacji prosimy o SZCZEGÓŁOWE zapoznawanie się z przepisami regionalnymi w poszczególnych landach, gdyż procedury TESTÓW oraz długość KWARANTANNY mogą się różnić w zależności od miejsca docelowego jej odbycia.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

Źródło:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende-englisch.html#c20266

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

4. Jeżeli kierowcy w ciągu ostatnich 10 dni nie przebywali w krajach zapisanych w punktach nr 1 i 2 listy Instytutu Roberta Kocha, to są zwolnieni z dodatkowych wymogów wynikających z pandemii Covid-19 na terenie Niemiec (testy oraz zgłoszenie wjazdu). Kwarantanna obowiązuje po przekroczeniu 72 godzin pobytu. W takim przypadku wjeżdżając na teren Niemiec, trzeba mieć  na uwadze konieczność udowodnienia, że jest się kierowcą w transporcie. Sugerujemy posiadanie druku UE (w wersji angielskojęzycznej lub niemieckojęzycznej). Niemcy jako kraj związkowy mają różnorodne przepisy w zależności od landu o czym pamiętajmy planując trasę kierowcy w transporcie.

Link do oświadczenia w języku niemieckim:  https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_Niemcy_-_DE.docx

Link do oświadczenia w języku angielskim:  https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_Niemcy_-_EN.docx

Link do objaśnienia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_Niemcy_-_obja%C5%9Bnienie.docx


NORWEGIA
- Według informacji dostępnych na portalu gov.pl osoby, które wykonują w Norwegii odpłatnie transport towarów i osób, przed wjazdem na terytorium tego kraju podlegają obowiązkowi wypełnienia formularza rejestracyjnego związanego z COVID-19. Rejestracji można dokonać internetowo - korzystając z linka: https://reg.entrynorway.no/

Rejestrację można przeprowadzić w języku polskim pod numerem telefonu :  + 47 33 41 28 70

Więcej informacji znajduje się na stronie:  https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/polish

Informujemy również, że kierowcy w transporcie towarów są zwolnieni z konieczności okazania testu na COVID-19 przed wjazdem do Norwegii jak również podlegają zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny.


PORTUGALIA  - 
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami w Portugalii kierowcy w transporcie towarów powinni posiadać przy sobie dokument w języku portugalskim, który wskazuje powód ich obecności na terenie tego kraju.

Link do oświadczenia - Portugalia:

https://www.srw.com.pl/do-pobrania - na dole strony


SŁOWACJA -
kwarantanna i test nie obowiązuje pracowników firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów.

Każdy kierowca powinien posiadać przy sobie druk „covidowy” w języku słowackim.


SZWAJCARIA -  UWAGA!
Na tą chwilę kierowcy w transporcie towarów są zwolnieni z obowiązków wypełniania formularzy lokalizacyjnych, przedstawiania negatywnych wyników testów na COVID-19 oraz przepisów dotyczących kwarantanny.


WŁOCHY –
obostrzenia we Włoszech zostały przedłużone do 6 kwietnia 2021r.

Według aktualnych danych, kierowcy w transporcie towarów, którzy będą wjeżdżać do Włoch, są zobowiązani do posiadania na terenie całego kraju samodeklaracji wyjaśniającej powód ich pobytu. Nadal konieczne jest również zgłaszanie wjazdów na terytorium Włoch do regionalnych punktów ASL w zależności od miejsca przekraczania granicy za pośrednictwem poczty elektronicznej na specjalnym druku.

Link do oświadczenia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_W%C5%82ochy.pdf

Link do objaśnienia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_W%C5%82ochy_-_obja%C5%9Bnienie.pdf

Uwaga! Na granicy włosko-austriackiej nadal mogą pojawiać się trudności z wjazdem do/z Austrii. Natomiast austriacki Tyrol został zdjęty z listy nr 1 Instytutu Roberta Kocha, zatem wyjazd do Niemiec z Austrii nie jest objęty już dodatkowymi obostrzeniami co ma również wpływ na swobodny wyjazd z Włoch.

W terminie od 14 lutego do 6 kwietnia 2021r. władze włoskie wprowadziły dla kierowców obowiązek posiadania testów „covidowych” przy wjeździe z Austrii do Włoch. Test może być wykonany w ciągu poprzednich 7 dni.

Źródło:  https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19

Jak informuje włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej na swojej stronie internetowej do 6 kwietnia 2021r., personel zajmujący się między innymi przewozem towarów z terenu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, nie podlega co prawda kwarantannie na terytorium Włoch, ale jest zobowiązany do wykonania testu wymazowego molekularnego lub antygenowego po przybyciu na przejście graniczne, w miarę możliwości, lub w ciągu 48 godzin od wjazdu do kraju w ich lokalnym organie zdrowia.

Źródło: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6

Ponadto pozostałe wytyczne (druki w samochodzie i zgłoszenia do ASL) pozostają bez zmian.

 

WIELKA BRYTANIA – Dla kierowców wjeżdżających do kraju konieczne jest wypełnienie Formularza Lokacyjnego, tzw. Public Health Passenger Locator Form. Formularz należy wypełnić na stronie rządowej najwcześniej na 48 godzin przed przybyciem do kraju - https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk. Ta grupa zawodowa na dzień dzisiejszy jest zwolniona z testów na obecność COVID-19 oraz nie podlega kwarantannie po wjeździe do Wielkiej Brytanii.

UWAGA!  Od 6 kwietnia 2021r. dla kierowców pozostających na terenie Wielkiej Brytanii dłużej niż 48 h, zostanie wprowadzony obowiązek wykonania testów na COVID-19. Według wytycznych brytyjskich do pierwszego testu należy przystąpić do dwóch dni po przybyciu na terytorium Wielkiej Brytanii, kolejny test należy wykonać po 3 dniach.

Kara za brak testu może wynieść do 2000 funtów.

Mapa testów dostępna jest pod linkiem:

https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl