logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Informacje o wielkanocnych zakaz ruchu niektórych pojazdów

1. Polska:

- obowiązywanie godz. 18:00-22:00 – Wielka Sobota

- obowiązywanie godz. 08:00-22:00 – pierwszy dzień Wielkiej Nocy

- obowiązywanie godz. 08:00-22:00 – drugi dzień Wielkiej Nocy

 

Zakaz nie dotyczy między innymi powrotu kierowcy z zagranicy w celu zakończenia przewozu lub odbioru ładunku niektórych artykułów spożywczych czy przewozów ADR.

                Link do Rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001968/O/D20191968.pdf

2. Niemcy – zakazy ruchu zostały zniesione.

Źródło: str. 7-10

https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Chefredaktion/Uebersicht_Ausnahmeregelungen_Covid19.pdf?__blob=publicationFile

3. Francja:

- obowiązywanie godz. 22:00-24:00 – Wielka Sobota

- obowiązywanie godz. 00:00-24:00 – pierwszy dzień Wielkiej Nocy

- obowiązywanie godz. 00:00-22:00 – drugi dzień Wielkiej Nocy

4. Austria:

- obowiązywanie godz. 15:00-24:00 – Wielka Sobota

- obowiązywanie godz. 00:00-22:00 – pierwszy dzień Wielkiej Nocy

- obowiązywanie godz. 00:00-22:00 – drugi dzień Wielkiej Nocy

5. Czechy:

- obowiązywanie godz. 13:00-22:00 – pierwszy dzień Wielkiej Nocy

- obowiązywanie godz. 13:00-22:00 – drugi dzień Wielkiej Nocy

6. Hiszpania – zakazy ruchu zostały zniesione, za wyjątkiem niektórych dróg:

Źródło wraz z wykazem dróg: https://www.cetm.es/add/BancoDeDocumentos/noticias/restricciones_semana_santa.pdf

7. Włochy: - zakazy ruchu zostały zniesione

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl