logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W ostatni weekend marca zawsze następuje zmiana czasu z zimowego na letni. W tym roku wypada z soboty 27 marca na niedzielę 28 marca. Zegarki przesuwamy o jedną godzinę „do przodu”  z godziny drugiej w nocy na trzecią. Taki obowiązek dotyczy także tachografów zainstalowanych w pojeździe.

 

Tachografy analogowe: aktualizacja czasu spowoduje powstanie luki w zapisie wykresówki. W takim wypadku należy na odwrocie nanieść adnotację o „zmianie czasu z zimowego na letni”.

Tachografy cyfrowe: aktualizacji podlega tylko czas lokalny. Po wejściu w menu tachografu wybieramy sekcję „wpisz” –„pojazd” – „czas lokalny”. Po dokonanej zmianie zatwierdzamy przyciskiem OK.

Instrukcja wykonania zmiany czasu na tachografie https://www.youtube.com/watch?v=1uD5CK6MUtI

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl