logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Poniżej przesyłamy kolejne podsumowanie aktualnej sytuacji dotyczącej COVID-19 z obostrzeniami dla kierowców w transporcie towarów na terenie tych krajów europejskich, które są najczęściej odwiedzane przez przewoźników. Zestawienie zawiera zaktualizowane informacje w dniu dzisiejszym według dostępnych na tą chwilę informacji

Podkreślamy, że ze względu na dużą dynamikę zmian, należy na bieżąco monitorować sytuację dotyczącą obostrzeń „covidowych” na portalu rządowym gov.pl dla poszczególnych krajów. 

 

BELGIA – Według ustaleń z belgijskimi służbami odpowiedzialnymi za sytuację „covidową” informujemy, że kierowcy w transporcie towarów są wyłączeni z ogólnych obostrzeń związanych
z pandemią pod warunkiem, że przebywają na terenie Belgii mniej niż 48 godzin.

Od dnia 27 stycznia 2021r. Belgowie wymagają papierowego poświadczenia faktu, że kierowca przebywa w Belgii zawodowo. Druk jest tzw. „oświadczeniem honorowym” i jest przeznaczony dla pracownika.  Kierowca powinien go wypełnić, posiadać przy sobie i okazać w razie kontroli. Dla kierowców będących w trasie proponujemy przygotować wersję gotową i wysłać skanem.

Druk belgijski znajduje się pod wskazanym linkiem, można go wypełnić  w wersji on-line:  https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel

Źródło informacji:  https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/

https://www.info-coronavirus.be/fr/news/occ-2602/

Uwaga! Od dnia 08 marca 2021r. Belgia wycofała obowiązek wypełniania formularza lokalizacyjnego PLF dla kierowców w transporcie towarów, którzy pozostają na terenie tego kraju nie dłużej niż 48 godzin.  Zwolnienie dotyczy zarówno załadunków/rozładunków oraz tranzytu przez terytorium Belgii. W innym przypadku formularz lokalizacyjny nadal obowiązuje i można go wypełnić pod linkiem: https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form

Kierowcy w transporcie towarów są wyłączeni z obowiązku testów na COVID-19 oraz kwarantanny, jednak po przekroczeniu 48 godzin, pracodawcy powinni upewnić się, że w przypadku wystąpienia objawów COVID-19, testy na obecność koronawirusa są przeprowadzone w odpowiednim czasie,
a dana osoba musi zostać odizolowana do czasu uzyskania wyniku. To już nakłada obowiązki wprowadzenia procedur związanych z pełnymi obostrzeniami na terenie Belgii.

CZECHY - Kierowcy poruszający się po terytorium Republiki Czeskiej, powinni mieć przy sobie wypełnione oświadczenie w języku czeskim, wyjaśniające powód ich pobytu.

Link do oświadczenia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Oswiadczenie_Czechy.docx

Link do objaśnienia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_Czechy_-_obja%C5%9Bnienie.docx

Uwaga! Od 14 lutego 2021r. na granicy czesko-niemieckiej i niemiecko-czeskiej pojawiają się utrudnienia w związku z obowiązkami posiadania negatywnych testów na COVID-19, którymi zostali objęci kierowcy w transporcie podróżujący w obu kierunkach. Czesi zostali wciągnięci na niemiecką listę krajów, w których wykryto niebezpieczne mutacje wirusa, dlatego kierowcy zanim wjadą do Niemiec, muszą wykonać test i dokonać zgłoszenia on-line. W przeciwnym kierunku kierowcy zostali objęci obowiązkiem testowym (max 36 h).

FRANCJA – Kierowcy w transporcie towarów są wyłączeni z obowiązku posiadania testu na obecność COVID-19  przy wjeździe do Francji z krajów UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nadal  jednak w trakcie powrotu z terytorium Wielkiej Brytanii przez Francję, warunkiem przekroczenia granicy jest przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa.

Uwaga! Obowiązek wykonania testu został zdjęty z kierowców, którzy przebywali w Wielkiej Brytanii poniżej 48 godzin. Fakt tak krótkiego pobytu należy udowodnić.

W przypadku konieczności wykonania testu musi on być wykonany nie dalej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy. W przypadku braku testu PCR, będą akceptowane testy genetyczne wrażliwe na wariant VUI-2020-12-01. Na tą chwilę w pobliżu przejść kierowcy są nadal poddawani testom na obecność koronawirusa. 

Dodatkowo kierowca musi okazać deklarację wjazdu dostępną na stronie: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

Uwaga! Od dnia 02.03.2021r. od godz. 00:00 kolejnym regionem dodanym do listy nr 1 niemieckiego Instytutu Roberta Kocha (obszary z mutacjami wirusa) jest obszar Departamentu Moselle we Francji. Oznacza to konieczność przesyłania zgłoszeń on-line oraz obowiązek posiadania testu na COVID-19 przy wjeździe z tego obszaru Francji do Niemiec.  Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 h przed wjazdem.

Natomiast na terenie Francji kontynentalnej, dla zabezpieczenia interesów przewoźników, zalecamy wyposażenie wszystkich kierowców w zaświadczenia o realizacji obowiązków zawodowych na terenie tego kraju.  Aktualny druk poświadczający ten fakt to wersja francuskojęzyczna druku UE.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux

Link do oświadczenia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_Francja.docx

Link do objaśnienia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_Francja-obja%C5%9Bnienie.docx

Na terytorium Francji zalecamy także, aby kierowcy pozostawali w pobliżu pojazdu oraz miejsca załadunku/rozładunku. Nieuzasadnione przemieszczanie się po terenie tego kraju może zostać ukarane mandatem rzędu kilkuset euro.

Aktualna strona francuska dla transportu:  https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux

GRECJA – Dla bezpieczeństwa zalecamy, aby kierowcy dokonali zgłoszenia na stronie: https://travel.gov.gr/#/

HISZPANIA – Zalecamy, aby pracodawca wyposażył swoich kierowców poruszających się po trzech prowincjach hiszpańskich – Rioja, Aragonia, Nawarra – w poniższe oświadczenie. Co ważne,
w zależności od regionu do którego udaje się kierowca, należy dobrać odpowiedni druk.

Link do oświadczenia – Aragonia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Aragonia_Hiszpania_COVID19.docx

Link do objaśnienia – Aragonia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Aragonia_Hiszpania_COVID19_-_obja%C5%9Bnienie.docx

Link do oświadczenia – Nawarra: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Nawarra_Hiszpania_COVID19.doc

Link do objaśnienia – Nawarra: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Nawarra_Hiszpania_COVID19_-_obja%C5%9Bnienie.doc

Link do oświadczenia – Rioja: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Rioja_Hiszpania_COVID19.doc

Link do objaśnienia – Rioja: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/Rioja_Hiszpania_COVID19_-_obja%C5%9Bnienie.doc

LITWA – Każda osoba przybywająca na Litwę powinna przed wjazdem zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego wypełniając ankietę dostępną
w języku angielskim:

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Kwarantanna i test nie obowiązuje pracowników firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów. Maksymalny okres czasu przebywania na Litwie to 10 dni.

ŁOTWA –   W dniu 19.02.2021r. Łotwa sprecyzowała obostrzenia dla transportu towarów, wskazując dwa warunki dotyczące konieczności wykonania testów na COVID-19.

Test nie jest wymagany, jeśli spełniony jest jeden z dwóch warunków.

  1. Jeśli kierowca zawodowy przebywa na Łotwie do 72 godzin podczas wykonywania obowiązków służbowych. W przypadku przekroczenia 72-godzinnego limitu czasu kierowca musi zrobić test, będąc już na Łotwie.
  2. Test nie musi być przeprowadzany przed wjazdem na Łotwę, jeżeli czas pobytu kierowcy
    w jednym z państw stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego nie przekroczył 72 godzin w ciągu ostatnich 14 dni.

 

Lista aktualizowana w piątek znajduje się pod linkiem:

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0 

 

Ponadto zawsze przed wjazdem na Łotwę należy wypełnić on-line poniższy formularz (wszystkie rodzaje transportu). Po jego wysłaniu kierowca otrzyma kod QR, który należy okazać na granicy. Kierowca powinien być zgłoszony nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem na Łotwę.

https://www.covidpass.lv/

Dodatkowo Łotwa rozszerzyła swoje obostrzenia o konieczność posiadania w pojeździe druku „UE”
w wersji łotewskiej.

NIDERLANDY -  Od soboty 23 stycznia 2021r. na terytorium Niderlandów obowiązuje godzina policyjna od 21:00 do 4:30. W tym czasie wprowadzono zakaz przemieszczania się, jednak kierowcy
w transporcie towarów, wzorem innych krajów, są wyłączeni z tych obostrzeń, ponieważ wykonują swoje obowiązki zawodowe. Warunkiem jest jednak wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok

Formularz można wypełnić w formie elektronicznej.

NIEMCY –  Uwaga! Kierowcy w transporcie towarów podróżujący z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą ilością zakażeń oraz z obszarów z mutacjami wirusa COVID-19, zostają na tą chwilę objęci obowiązkiem zgłoszenia wjazdu na terytorium Niemiec.

Dodatkowo kierowcy podróżujący z obszarów z mutacjami wirusa COVID-19 zostają objęci obowiązkiem wykonania testu na COVID-19 najwcześniej na 48 h przed wjazdem do Niemiec. 

Klasyfikacja obszarów ryzyka znajduje się na stronie internetowej niemieckiego Instytutu Roberta Kocha pod linkiem: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

Obowiązki dotyczą zarówno wykonywanych operacji transportowych jak i tranzytu przez Niemcy, jeśli na terenie kraju objętego restrykcjami nastąpiło zatrzymanie i dodatkowe czynności związane np.
z tankowaniem, poruszaniem się po parkingach, sklepach.

Rejestracji wjazdu należy dokonać na portalu:  www.einreiseanmeldung.de

Uwaga! Od dnia 02.03.2021r. od godz. 00:00 kolejnym regionem dodanym do listy nr 1 niemieckiego Instytutu Roberta Kocha (obszary z mutacjami wirusa) jest obszar Departamentu Moselle we Francji. Oznacza to konieczność przesyłania zgłoszeń on-line oraz obowiązek posiadania testu na COVID-19 przy wjeździe z tego obszaru Francji do Niemiec.  Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 h przed wjazdem.

Uwaga! Od dnia 05.03.2021r. na liście nr 2 pojawiły się Szwecja oraz Węgry, a to oznacza, że jeśli kierowca przebywał na terytoriach tych krajów w przeciągu ostatnich 10 dni, wykonując tam obowiązki służbowe, to obowiązuje go rejestracja na covidowym portalu zgłoszeniowym www.einreiseanmeldung.de .

W miejscu odbycia kwarantanny, która kierowców nie obejmuje, proponujemy wpisać wyrażenia: „nie dotyczy” lub „transport towarów”. Jeśli są problemy z rejestracją on-line, należy dać kierowcy wersję papierową dokumentu, którą uzupełnia pracownik przed wjazdem wskazując faktyczne dane, które go dotyczą. Jeśli kierowcy są objęci obowiązkiem testów należy na zgłoszeniu potwierdzić ten fakt.

Jeżeli kierowcy w ciągu ostatnich 10 dni nie przebywali w krajach zapisanych w punktach nr 1 i 2 listy Instytutu Roberta Kocha, to są zwolnieni z dodatkowych wymogów wynikających z pandemii Covid-19 na terenie Niemiec (kwarantanna, testy oraz zgłoszenie wjazdu). W takim przypadku wjeżdżając na teren Niemiec, trzeba mieć  na uwadze konieczność udowodnienia, że jest się kierowcą w transporcie. Sugerujemy posiadanie druku UE (w wersji angielskojęzycznej lub niemieckojęzycznej). Niemcy jako kraj związkowy mają różnorodne przepisy w zależności od landu o czym pamiętajmy planując trasę kierowcy w transporcie.

Link do oświadczenia w języku niemieckim:  https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_Niemcy_-_DE.docx

Link do oświadczenia w języku angielskim:  https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_Niemcy_-_EN.docx

Link do objaśnienia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_Niemcy_-_obja%C5%9Bnienie.docx

NORWEGIA - Według informacji dostępnych na portalu gov.pl osoby, które wykonują w Norwegii odpłatnie transport towarów i osób, przed wjazdem na terytorium tego kraju podlegają obowiązkowi wypełnienia formularza rejestracyjnego związanego z COVID-19. Rejestracji można dokonać internetowo, korzystając z linka: https://reg.entrynorway.no/

Rejestrację można przeprowadzić w języku polskim pod numerem telefonu :  + 47 33 41 28 70

Więcej informacji znajduje się na stronie:  https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/polish

Informujemy również, że kierowcy w transporcie towarów są zwolnieni z konieczności okazania testu na COVID-19 przed wjazdem do Norwegii jak również podlegają zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny.

PORTUGALIA  -  W związku z wprowadzonymi obostrzeniami w Portugalii, kierowcy w transporcie towarów powinni posiadać przy sobie dokument w języku portugalskim, który wskazuje powód ich obecności na terenie tego kraju.

Link do oświadczenia - Portugalia:

https://www.srw.com.pl/do-pobrania - na dole strony

SŁOWACJA - kwarantanna i test nie obowiązuje pracowników firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów.

Każdy kierowca powinien posiadać przy sobie druk „covidowy” w języku słowackim.

SZWAJCARIA -  od dnia 8 lutego 2021r. na terenie tego kraju wprowadzone zostały nowe obowiązki, które w pewnym zakresie dotyczą również transportu towarów.

Formularz lokalizacyjny - w przypadku transportu towarów obowiązek rejestracji za pomocą formularza lokalizacyjnego zachodzi tylko wtedy, gdy kierowca przyjeżdża do Szwajcarii z miejsc, które zostały wpisane na szwajcarską listę OBSZARÓW O WYSOKIM RYZYKU INFEKCJI oraz zamierza przebywać na terenie tego kraju powyżej 24 godzin.  W innym przypadku transport towarów jest wyłączony z konieczności rejestracji. Nie trzeba również wypełniać zgłoszenia „covidowego”
w przypadku tranzytu przez Szwajcarię.

Formularz lokalizacyjny dostępny jest pod linkiem:  https://swissplf.admin.ch/home  (prosimy
o otwierania linka w przeglądarce CHROME z możliwością tłumaczenia na język polski).

Obszary o wysokim ryzyku infekcji znajdują się pod linkiem:  https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#-1701760666

Uwaga! Od dnia 22 marca 2021r. Polska będzie objęta obowiązkami zgłoszeniowymi w Szwajcarii
w związku z pojawieniem się naszego kraju na aktualnej liście obszarów ryzyka.

Jeśli zachodzi taka konieczność formularz lokalizacyjny można wypełnić przed wjazdem do Szwajcarii w formie elektronicznej lub w formie papierowej oraz w trakcie podróży jeśli np. kierowca planował pobyt w Szwajcarii do 24 godzin i z przyczyn od niego niezależnych wizyta się przedłuży.

Kwarantanna oraz testy – kierowca w transporcie towarów jest wyłączony z obowiązków odbycia kwarantanny oraz testów.

WŁOCHY – obostrzenia we Włoszech zostały przedłużone do 6 kwietnia 2021r.

Według aktualnych danych, kierowcy w transporcie towarów, którzy będą wjeżdżać do Włoch, są zobowiązani do posiadania na terenie całego kraju samodeklaracji wyjaśniającej powód ich pobytu. Nadal konieczne jest również zgłaszanie wjazdów na terytorium Włoch do regionalnych punktów ASL w zależności od miejsca przekraczania granicy za pośrednictwem poczty elektronicznej na specjalnym druku.

Link do oświadczenia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_W%C5%82ochy.pdf

Link do objaśnienia: https://www.srw.com.pl/images/pdf/covid_19-jesien/O%C5%9Bwiadczenie_W%C5%82ochy_-_obja%C5%9Bnienie.pdf

Uwaga! Na granicy włosko-austriackiej pojawiają się trudności z wjazdem do Austrii ze względu na fakt wprowadzenia dodatkowych obowiązków posiadania negatywnych testów „covidowych” na granicy austriacko-niemieckiej od strony Tyrolu. Kierowcy w transporcie podróżujący z Włoch przez Austrię, mogą wjechać na terytorium tego kraju tylko pod warunkiem spełnienia wymogów umożliwiających wyjazd z Austrii do kolejnego państwa.

W terminie od 14 lutego do 6 kwietnia 2021r. również władze włoskie wprowadziły dla kierowców obowiązek posiadania testów „covidowych” przy wjeździe z Austrii do Włoch. Test może być wykonany w ciągu poprzednich 7 dni.

Źródło:  https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19

Jak informuje włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej na swojej stronie internetowej, personel zajmujący się między innymi przewozem towarów z terenu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, nie podlega co prawda kwarantannie na terytorium Włoch, ale jest zobowiązany do wykonania testu wymazowego molekularnego lub antygenowego po przybyciu na przejście graniczne, w miarę możliwości, lub w ciągu 48 godzin od wjazdu do kraju w ich lokalnym organie zdrowia.

Źródło: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6

Ponadto pozostałe wytyczne (druki w samochodzie i zgłoszenia do ASL) pozostają bez zmian.

WIELKA BRYTANIA – Dla kierowców wjeżdżających do kraju konieczne jest wypełnienie Formularza Lokacyjnego, tzw. Public Health Passenger Locator Form. Formularz należy wypełnić na stronie rządowej najwcześniej na 48 godzin przed przybyciem do kraju - https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk. Ta grupa zawodowa jest zwolniona z testów na obecność COVID-19 oraz nie podlega kwarantannie po wjeździe do Wielkiej Brytanii.

W trakcie powrotu z terytorium Wielkiej Brytanii przez Francję, warunkiem przekroczenia granicy jest przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa. Musi on być wykonany nie dalej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy. W przypadku braku testu PCR będą akceptowane testy genetyczne wrażliwe na wariant VUI-2020-12-01. W pobliżu przejść kierowcy są nadal poddawani testom na obecność koronawirusa.

Uwaga! Obowiązek wykonania testu został zdjęty z kierowców, którzy przebywali w Wielkiej Brytanii poniżej 48 godzin. Fakt tak krótkiego pobytu należy udowodnić.

Dodatkowo kierowca musi okazać deklarację wjazdu dostępną na stronie:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl