logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W dniu 13 marca 2021r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące przejazd pojazdami nienormatywnymi. Stworzą one inną, niekoniecznie dobrą sytuację dla przewoźników. Bardzo drastycznie wzrosną bowiem kary za przekroczenie nacisków osi – czyli taki stan, jaki przytrafia się często zwykłym przewoźnikom nie wykonującym przejazdów z ładunkami ponadnormatywnymi, których pojazdy zostały niewłaściwie załadowane.

 

Stwierdzenie przez organy przekroczenia nacisków osi skutkować będzie w nowym stanie prawnym wszczęciem postępowania w sprawie wykonywania przewozu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii V-ej (obecnie VII-ej). Analizując rzecz w pewnym uproszczeniu, przekroczenie nacisku którejkolwiek z osi, kiedy wartość tego przekroczenia jest niższa niż 10 %, skutkuje obecnie nałożeniem kary w wysokości 500 zł. Po 13 marca będzie to sankcja w wysokości 6 000 zł. Z kolei wymiar przekroczenia mieszczący się pomiędzy 10% a 20% powodował będzie nałożenie kary w wysokości 10 000 zł (obecnie 2 000 zł). Równoczesne przekroczenia innych parametrów tzn. wymiarów, czy też masy całkowitej, skutkować może tak jak i obecnie wszczęciem nawet kilku postępowań w sprawie nałożenia sankcji.

Przypomnieć warto w tym miejscu, że dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej na nawierzchnię dróg w Polsce wynosi 11,5 tony, jednak będzie można go lokalnie ograniczyć. Wchodzące w życie przepisy dają taką możliwość. Naciski osi wielokrotnych (grup osi – np. osie typowej naczepy) uzależnione są od ilości składowych jak i odległości pomiędzy nimi.

Kary spowodowane przekroczeniem nacisków osi nakładane są przez służby kontrolne w naszym kraju bardzo często. Dlatego też apelujemy do Państwa o zwrócenie uwagi załadowców, u których podejmujecie ładunki do przewozu na te właśnie nowe przepisy. Warto też przeszkolić kierowców, a przy ładunkach powtarzalnych sporządzić plany załadunkowe.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl