logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

1) Odstępstwa od Rozporządzenia 561/2006

Minister Infrastruktury ogłosił czasowe odstępstwa od stosowania norm czasu pracy kierowców w transporcie międzynarodowym (Rozporządzenie 561/2006) w okresie od 18 marca 2020r. do 16 kwietnia 2020r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny, kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin, nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Przypominamy, że każdorazowo wykonujemy wydruk na powyższą okoliczność. Prosimy o rozważne stosowanie tego odstępstwa i zalecamy, aby to był przewóz międzynarodowy z przekroczeniem granicy Polski. Nie ma żadnej pewności, że pozostałe służby kontrolne w innych krajach będą respektowały takie przekroczenia.

2) Kolejki na granicach – obowiązkowe opisywanie wydruków za skrócenie odpoczynku (przekroczenie czasu pracy). Patrz instrukcja obsługi:

3) Certyfikat we Francji 

Przy wjeździe do Francji kierowcy mogą być proszeni o pokazanie certyfikatu związanego z COVID-19 Attestation de déplacement dérogatoire d'un personnel dans une entreprise de transport routier ou de logistique.

Certyfikat do pobrania znajduje się pod adresem:

https://www.fntr.fr/espace-presse/actualites-agenda/coronavirus-attestation-de-circulation?fbclid=IwAR0d6tLBkmZkMzYq-MOUDCFXI1Dw9sTy8i4WUiW-7eUeyaxKW0RNRPBOOww

Kierowcy powinni mieć przy sobie wersję francuską, wydrukowaną.

4) Przekroczenie granicy - dojazd kierowcy samochodem osobowym, busem do ciężarówki lub powrót do domu - w pierwotnej wersji Rozporządzenia każdorazowo taki kierowca musiał przechodzić obowiązkową kwarantannę. Zgodnie z opublikowaną zmianą, kwarantanna w takiej sytuacji nie jest już obowiązkowa.

W praktyce Straż Graniczna nie zawsze uwzględnia ustne wyjaśnienia i nadal kieruje kierowców na kwarantannę.

Zalecenie: Sporządzenie oświadczenia pracodawcy dla kierowcy oraz dołączenie kopii umowy o pracę oraz licencji.

5) Karty lokalizacyjne dla kierowców - zniesiono obowiązek wypełnienia kart dla kierowców podczas przekraczania granicy. Więcej informacji na stronie https://gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/artykul/news/informacja-dotyczaca-wypelniania-kart-lokalizacyjnych-na-granicy/

6) Kierowcy busów są zwolnieni z odbywania kwarantanny.

Oświadczenie o zwolnieniu z kwarantanny dla kierowcy zawodowego - pdfpobierz338.92 KB

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl