logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Główny Inspektor Pracy mając na uwadze ogłoszenie na obszarze RP stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w ww. stanowisku proponuje:

  • zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego, przy jednoczesnym obowiązku wystawienia skierowań na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających w orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników,
  • utrzymanie obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich,
  • dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (czas trwania co najmniej 3 godziny lekcyjne), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Pracownicy powinni otrzymać za pośrednictwem tych środków elektronicznych niezbędne materiały umożliwiające zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bhp,
  • utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym,
  • dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (czas trwania co najmniej 8 godzin lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Pracownicy powinni otrzymać za pośrednictwem tych środków elektronicznych niezbędne materiały umożliwiające zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bhp,
  • przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia okresowego.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl