logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W środę 16.10.2019 r. oficjalnie rozpoczął swoją działalność Europejski Urząd ds. Pracy. Do zadań nowej agencji należy m.in. egzekwowanie unijnych przepisów chroniących i regulujących mobilność pracowników. Chodzi m.in. o ułatwianie współpracy między państwami członkowskimi UE w zakresie egzekwowania prawa m.in. poprzez ułatwianie uzgodnionych i wspólnych inspekcji oraz rozwiązywanie problemu pracy nierejestrowanej.

 

Urząd startuje dwa lata po tym jak przewodniczący KE Jean-Claude Juncker, zapowiedział jego powstanie w przemówieniu do europosłów. Państwa UE zdecydowały, że siedziba urzędu znajdzie się w Bratysławie.

 

Dzień po ceremonii otwarcia po raz pierwszy zebrał się zarząd tej instytucji, który składa się z przedstawicieli państw członkowskich, KE, partnerów społecznych na szczeblu unijnym, Parlamentu Europejskiego, innych unijnych agencji działających w obszarze zatrudnienia i spraw społecznych oraz obserwatorów z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

 

Powołanie urzędu było odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na rynku pracy w UE. Z danych KE wynika, że obecnie w innym niż swoje państwie członkowskim mieszka lub pracuje około 17,5 mln obywateli europejskich. To dwa razy więcej niż 10 lat temu.

 

Do kompetencji agencji należy m.in. ułatwianie kooperacji między państwami UE w radzeniu sobie z pracą na czarno, oraz ułatwianie współpracy między unijnymi i krajowymi stronami w poszukiwaniu rozwiązań dotyczących ewentualnych zakłóceń na rynku pracy. Ma ona też mediować między organami państw członkowskich, by rozstrzygać spory transgraniczne.

 

Nowa instytucja ułatwia koordynację między krajami UE w transgranicznym egzekwowaniu przepisów unijnych. Ma też uprawnienia do przeprowadzania skoordynowanych i wspólnych kontroli, lecz nie z własnej inicjatywy. Urząd działa na rzecz sprawniejszej wymiany informacji, np. na temat praw i obowiązków transgranicznych pracowników.

 

KE podkreśliła, że państwa członkowskie mają nadal w pełni odpowiadać za egzekwowanie przepisów dotyczących pracy, czy ubezpieczeń społecznych, a na poziom UE nie trafią żądne nowe kompetencje.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl