logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Zgodnie z poprawką 353 w brzmieniu „by zapewnić równe warunki prowadzenia działalności w sektorze transportu drogowego w całej Europie, niniejsze rozporządzenie 561 powinno mieć zastosowanie do wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,4 tony wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym”.

Te rewolucyjne zapisy przeszły w ostatnim czasie prawie niezauważone wraz z bardzo głośną przepychanką dotyczącą Pakietu Mobilności gdzie cała uwaga skupiła się na delegowaniu, kabotażu i czasie pracy kierowców zawodowych.

Zgodnie z przegłosowaną poprawką nr 373 Rozporządzenie 561/2006 ma mieć zastosowanie:

(Art. 2 ust. 1 lit aa) do przewozu rzeczy w transporcie międzynarodowym, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 2,4 tony.

W związku z takimi zapisami Rozporządzenia 561/2006 oraz 165/2014 w busach będzie trzeba stosować wszystkie zasady dotyczące czasu jazdy, przerw i odpoczynków, które wcześniej obowiązywały w transporcie o DMC pow. 3,5 t. Aby sprawować dokładną kontrolę pojazdy będą musiały zostać wyposażone w tachografy, natomiast kierowcy będą musieli sobie wyrobić imienną kartę kierowcy. Na chwilę obecną są to plany, ale jak pokazują ostatnie wydarzenia zmiany dotyczące międzynarodowych przewozów towarowych są coraz bardziej realne. Jest to kolejny krok ku ujednoliceniu zasad panujących na międzynarodowym rynku przewozów towarowych. Należy nadmienić, że pewne rozwiązania dotyczące rejestracji czasów jazdy i odpoczynków zostały już wprowadzone w Niemczech i Francji – które to najbardziej naciskają na potrzebę większej kontroli „lekkiego” transportu powołując się na kwestie bezpieczeństwa na drodze. Być może w Berlinie i Paryżu uznano, że trzeba podjąć dalsze kroki. Na chwilę obecną ciężko wyrokować kiedy ewentualne zmiany wejdą w życie.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl