logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W dniu 3 sierpnia 2018r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw zmiana ustawy o transporcie drogowym i tachografach cyfrowych, która wejdzie w życie 3 września 2018r.

Zgodne z zapisami ustawy, zwiększono wymiar maksymalnej kary podczas kontroli drogowej wobec przewoźnika z obecnych 10.000 zł do 12.000 zł. Dodatkowo osoba zarządzająca transportem nie będzie już odpowiadała w trybie wykroczeniowym (mandatowym), a administracyjnym. Wymiar kary zwiększył się ponadto z 2.000 zł do 3.000 zł.

Kierowca

W przypadku kierowcy doszło nowe naruszenie polegające na okazaniu karty kierowcy, na której nie ma wymaganego wpisu kraju rozpoczęcia lub zakończenia. Za każdy brakujący dzień bez tych informacji zostanie nałożony mandat w wysokości 100 zł.

Zarządzający transportem

Przykładowe naruszenia:

Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, który:

 • nie uzyskał kwalifikacji wstępnej lub nie ukończył szkolenia okresowego - 1500 zł
 • nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - 1000 zł
 • nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - 1000 zł
 • nie posiada ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii wymaganego dla danego rodzaju pojazdu lub zespołu pojazdów - 500 zł
 • przekroczenie przez kierowcę dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o co najmniej 14 godzin - 1000 zł
 • przekroczenie przez kierowcę dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o co najmniej 23 godziny -1500 zł
 • skrócenie przez kierowcę odpoczynku dobowego o czas równy lub większy niż 4 godziny i 30 minut - 500 zł
 • przekroczenie przez kierowcę dozwolonego maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 6 godzin i 45 minut – 500 zł

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem:

 • nieposiadającym ważnego aktualnego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego - 200 zł
 • posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne – 500 zł
 • korzystanie przez kierowcę z niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf – 2000 zł
 • wykonywanie przewozu drogowego w czasie obowiązywania ograniczeń oraz zakazów ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (zakazy letnie, święta) - 1000 zł
 • brak organizacji pracy kierowcy lub nieprawidłowa organizacja, brak poleceń lub niewłaściwe polecenia dla kierowcy – w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia 561/2006 – 1500 zł

 /Ostatnie naruszenie można przypisać zarządzającemu nawet przy najmniejszym naruszeniu przepisów przez kierowcę/

Przewoźnik

Przykładowe naruszenia:

 • przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin w sytuacji, gdy kierowca dwukrotnie w danym tygodniu wydłużył jazdę dzienną do 10 godzin:

1) o czas powyżej 15 minut do mniej niż 1 godziny 50 zł

2) o czas od 1 godziny do mniej niż 2 godzin 150 zł

3) za każdą rozpoczętą godzinę od 2 godzin 200

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 13 godzin i 30 minut, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4 godziny i 30 minut – 550 zł

 • fałszowanie ewidencji czasu pracy lub odmowa udostępnienia jej kontrolerom – 8000 zł
 • podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub przedmiotu (np. magnes) – 10.000 zł
 • niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych na wykresówkę lub kartę kierowcy (wpis manualny) – za każdy wpis 50 zł
 • przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 20% (np. ponad 48t) – 10.000 zł. Dodatkowo zostanie nałożona kara z ustawy prawo o ruchu drogowym, a zatem maksymalna kara może wynieść w sumie nawet 25.000 zł,
 • brak przeglądu technicznego – 2000 zł za każdy pojazd,
 • usterka pojazdu, np. opony, układu hamulcowego, zawieszenia, które skutkuje zakazem dalszej jazdy (np. łysa opona) – 2000 zł

Zwracamy także uwagę, iż ustawodawca przewidział karę za pracę w godzinach nocnych.

Przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca jest wykonywana w porze nocnej:

1) o czas od 1 godziny do mniej niż 3 godzin - 50 zł

2) za każdą rozpoczętą godzinę od 3 godzin – 100 zł

Na chwilę obecną ITD nie nabyło uprawnień do kontroli godzin nocnych osób zatrudnionych. Kary będą nakładane tylko wobec kierowców niezatrudnionych prowadzących działalność, którzy osobiście wykonują przewóz oraz wobec osób na umowę zlecenie/dzieło. Ze względu na lukę prawną w ustawie o transporcie drogowym, kontrolować i karać mogą próbować funkcjonariusze Służby Celnej.

Za granicą nie powinno to być weryfikowano, ponieważ godziny nocne są elementem prawa krajowego wprowadzonego na podstawie dyrektywy, która nie ma mocy Rozporządzenia powszechnie obowiązującego.

Dobra reputacja

Przypominamy, że za część naruszeń automatycznie będzie wszczynane postępowanie w sprawie sprawdzenia dobrej reputacji przewoźnika.

Do takich najpoważniejszych naruszeń zaliczamy miedzy innymi (przykłady):

 • brak przeglądu
 • poważna usterka pojazdu
 • waga pojazdy powyżej 20% dmc
 • nierejestrowanie danych na tachografie
 • przekroczenie czasu jazdy o 4,5h (13 godzin i 30 minut)

Dodatkowo częste popełnianie naruszeń mniejszej wagi także może skutkować wszczęciem takiej procedury.

Wyłączniki tachografów

Z obecnych maksymalnie 6.000 zł za używanie „wyłącznika” tachografu, kara wzrośnie do 10.000 zł oraz zostanie wszczęta procedura utraty dobrej reputacji. Dodatkowo wszystkimi czynnościami związanymi z odinstalowaniem takiego urządzenia będzie zajmował się wyznaczony przez ITD serwis tachografów, a kosztami do 15.000 zł zostanie obciążony przewoźnik. Suma kary może zatem wynieść realnie do 25.000 zł.

Jeżeli takie urządzenie nie zostanie ujawnione, wszystkie koszty serwisowe pokryje Skarb Państwa.

rzetelna firma   fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies