logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Czyżby światełko w tunelu dla przedsiębiorców transportowych ? Wiele wskazuje, że kierowcy ciężarówek nie będą objęci przepisami o delegowaniu pracowników.

W poniedziałek 4 czerwca podczas głosowania nad pakietem mobilności w Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, deputowani negatywnie ocenili i odrzucili propozycję zrównania wynagrodzenia kierowców ciężarówek w danym kraju UE z wynagrodzeniem kierowców spoza tego kraju.

Wszystko wskazuje na to, że przewoźnicy drogowi w transporcie międzynarodowym nie będą objęci dyrektywą o pracownikach delegowanych. Projekt, który został odrzucony przez deputowanych PE przewidywał, że w sytuacji kiedy kierowca spędzi w danym kraju powyżej trzech dni w miesiącu, to automatycznie zostanie objęty tamtejszymi zasadami wynagradzania.

Słusznie wskazano, że specyfiką pracy kierowcy jest nieustanne przemieszanie się, a wprowadzenie proponowanych zmian spowoduje zwiększenie biurokracji oraz duże problemy przy naliczeniu wynagrodzeń kierowców.

Odrzucony projekt popierany jest przez rządy Francji, Niemiec, Holandii, Belgii oraz Luksemburga, które w zrównaniu cen usług widziały sposób na wypchnięcie polskich firm ze swoich rynków. W opozycji do stanowiska ww. krajów stoją rządy Polski, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii oraz Bułgarii, których kierowcy wykonują zadania transportowe na długich trasach.

Natomiast zgodnie z oczekiwaniami kabotaż, czyli świadczenie usług transportowych przez firmę na terenie danego kraju, w którym nie ma swojej siedziby, został objęty dyrektywą o delegowaniu. Wydłużony został jednak czas wykonywania operacji kabotażowych do 7 dni (z proponowanych przez Komisję Europejską 5 dni).

Podkreślenia wymaga, że głosowanie w Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego nie jest ostateczną decyzją – sprawa zostanie teraz przekazana do Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

rzetelna firma  fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl