logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Francuskie służby kontrolne będą sprawdzały czas pracy kierowców pojazdów o dmc do 3,5t. W tym celu wszyscy muszą być zaopatrzeni w Indywidualną Książkę Kontroli.

Zgodnie z francuskim prawem, jeżeli kierowca prowadzi pojazd nieobjęty wymogiem posiadania tachografu to musi swój czas pracy rejestrować w specjalnie do tego przeznaczonej książce kontroli. W odróżnieniu od niemieckich wymogów, obowiązek dotyczy wszystkich uczestników przewozu towarów, a zatem nie ma tutaj minimalnego progu 2,8t dmc.

Książka kontrolna

Indywidualna Książka Kontroli (LIC - livret individuel de contrôle) musi znajdować się w pojeździe i być udostępniana na żądanie kontrolującego funkcjonariusza. Kierowca obowiązany jest nią prowadzić i uzupełniać od momentu wjazdu na terytorium Francji do czasu opuszczenia tego kraju. Brak takiej książki może skutkować nałożeniem kary do 750euro.

Pamiętać należy, aby książka była zgodna z rozporządzeniem z dnia 20 lipca 1998r. czyli musi posiadać następujące elementy:

  • Okładkę
  • Ponumerowane dzienne arkusze
  • Instrukcję użytkowania oraz wypełniony przykład

Istotne jest zatem, aby nabyć odpowiednią książkę oraz wypełniać strony po kolei, bez pozostawiania pustych kartek.

rzetelna firma  fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl