logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W dniu 31 lipca 2020 r. w dzienniku urzędowym UE opublikowano akty legislacyjne wchodzące w skład Pakietu Mobilności.

W związku z powyższym od tego dnia należy liczyć okres, po którym nowe przepisy zaczną obowiązywać:

W związku z aktualizacją informacji dotyczących COVID-19 podanych na portalu www.gov.pl informujemy, iż od 01 sierpnia 2020 roku Belgia wprowadza formularz zgłoszeniowy dla osób wjeżdżających na teren tego kraju. Formularz ma funkcjonować na podobnych zasadach jak ten w Wielkiej Brytanii i jak donoszą międzynarodowe organizacje związane z transportem dotyczy również kierowców.

W związku z przegłosowaniem w dniu 08.07.2020r. Pakietu Mobilności, zapraszamy do zapoznania się ze sporządzonym przez nas informatorem.

Informator obejmuje tylko zmiany w czasie pracy kierowców, które wejdą w życie we wrześniu 2020r. Kolejne zmiany, np. dotyczące kabotażu lub delegowania, będą obowiązywały dopiero za 18 miesięcy.

W dniu 08.07.2020 roku odbyły się ostatnie głosowania nad nowym dokumentem określającym zasady pracy i wynagradzania dla branży transportowej. Dzisiaj zostały ogłoszone ostateczne wyniki głosowania. Niestety żadna ze zgłoszonych przez Polskich Europosłów poprawek nie została przyjęta. Oznacza to, że nowe przepisy zostały ostatecznie zatwierdzone w dotychczas proponowanej formie. Nowe prawo zostanie opublikowane w dzienniku urzędowym UE w sierpniu. Poszczególne zmiany wejdą w życie zgodnie z okresami przejściowymi ujętymi dla poszczególnych części pakietu.

W związku ze wzmożonymi kontrolami we Francji oraz w innych krajach UE, prosimy o dostosowanie się do stałych wytycznych związanych z dokumentami, które kierowca musi mieć przy sobie w pojeździe. Przypominamy, iż na terenie Francji oraz Niemiec kierowcy do 3,5 tony bezwzględnie są zobowiązani do codziennego wypełniania druków z indywidualnej książki kontroli (tachobuchy, livrety), które podlegają weryfikacji na drodze i są sprawdzane pod kątem poprawności czasu pracy i odbieranych odpoczynków.

W związku z doniesieniami o stopniowym znoszeniu ograniczeń dotyczących COVID-19 informujemy, że przy wjeździe na teren Francji nie są już wymagane dodatkowe dokumenty poświadczające odbywanie podróży służbowej w transporcie towarów. Szczegółowe informacje na temat podróżowania na terytorium tego kraju są dostępne pod wskazanym poniżej linkiem: https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus---informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje

 

W dniu 8 czerwca 2020r. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego przyjęła pakiet mobilności, który to zakłada zmianę zasad delegowania kierowców, czasu ich odpoczynku i wykonywania przepisów kabotażowych.

Przeciwko tym rozwiązaniom protestowali w marcu 2020r. ministrowie transportu Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Malty i Cypru. Sprzeciwiali się m.in. zapisom dot. powrotu ciężarówek do kraju siedziby firmy, ograniczeniom w kabotażu i ilości rozładunków i załadunków.

W związku z aktualizacją informacji dotyczących COVID-19 informujemy, iż od dnia 08 czerwca 2020r. Wielka Brytania wprowadziła nowe zasady wjazdu na teren Królestwa dla kierowców w transporcie międzynarodowym.

Każdy kierowca musi posiadać przy sobie dokument poświadczający wykonywanie obowiązków służbowych (np. druk Certyfikatu UE z flagą „unijną”).

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2020/698 w sposób automatyczny zostają przedłużone następujące dokumenty w związku z utrudnieniami spowodowanymi przez COVID-19:

Odstępstwa od czasu pracy – od dnia 01.06.2020r. ponownie stosować będziemy podstawowe normy czasu pracy wynikające z Rozporządzenia 561/2006. Niemożliwe będzie zatem między innymi: przedłużanie dziennego czasu jazdy do 11 godzin czy czasu jazdy bez przerwy do 5 godzin 30 minut. Nie ma na ten moment informacji, aby jakikolwiek kraj wystąpił o dalsze odstąpienia, a zatem od początku czerwca jeździmy „na starych zasadach”.

Przedstawiamy Państwu dekret zawierający wyłączenia z obowiązków wypełniania deklaracji oraz zgłaszania pracowników do lokalnych departamentów zdrowia we Włoszech. Wskazane wyłączenia dotyczą transportu drogowego międzynarodowego. Zatem od dnia 18.05.2020 deklaracje wypełniane przez kierowców nie muszą już być wysyłane do lokalnych sanepidów i nie trzeba już informować o wjeździe do Włoch. Natomiast zalecamy, aby kierowca posiadał przy sobie druki deklaracji, które mogą zostać zweryfikowane w trakcie przemieszczania się pomiędzy regionami tego kraju.

  1. Austria - od dnia 18 maja 2020r. ponownie obowiązuje zakaz jazdy w weekendy i święta dla ciężarówek powyżej 7,5 tony i ciężarówek z przyczepami.
  2. Niemcy - niemiecki minister spraw wewnętrznych wdrożył nowe środki na przejściach granicznych:
  • Wszystkie przejścia na granicach z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią zaczęły obowiązywać ponownie.
  • Kontrole na granicach z Austrią, Szwajcarią, Francją i Danią zostały ograniczone do kontroli wyrywkowych.
  • Kontrole na granicy z Luksemburgiem zostały całkowicie zaniechane.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl