logotyp

infobox1

SRW561

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

W ramach aktualizacji „covidowej” na dzień 30.08.2021r. informujemy, iż obowiązki testowe dla niezaszczepionych kierowców w transporcie międzynarodowym oraz dla osób podróżujących w tranzycie przy wjeździe na terytorium Słowenii na tą chwilę zostały przesunięte do 5 września 2021 roku włącznie.   

Źródło:

https://www.gov.pl/web/slowenia/wyjatek-dla-tranzytu-i-transportu-miedzynarodowego-przy-wjezdzie-do-republiki-slowenii-przedluzono-do-0509-wlacznie

Szanowni Państwo zachęcamy, aby wszyscy Państwa pracownicy podróżujący po Europie w transporcie towarów, a będący osobami zaszczepionymi na COVID-19 w pełni uzyskali w odpowiednich instytucjach poświadczenia powyższego faktu w języku angielskim. W związku ze zmianami, jakie już na tą chwilę zaczynają obowiązywać w różnych krajach docelowych w najbliższej przyszłości posiadanie wskazanego dokumentu może znacznie ułatwić wykonywanie usług transportu towarów. 

W związku z aktualizacją stawki godzinowej w Niderlandach, informujemy o podniesieniu tej kwoty od dnia 1 lipca 2021 roku z 9,72 Euro/h na 9,82 Euro/h.  

Posiadanie dobrej reputacji jest warunkiem uzyskania i utrzymania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. W ostatnim czasie uprawnione organy wszczynają sporo postępowań zmierzających do oceny transportowców względem wypełniania powyższego kryterium. Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w zakresie tego typu postępowań.

W nawiązaniu do dzisiejszej informacji aktualizujemy tematykę wnoszenia opłat drogowych na terenie Wielkiej Brytanii. Obowiązek ich opłacania został jednak ponownie zawieszony do dnia 31 lipca 2022r. Poniżej link z informacją źródłową.

https://www.gov.uk/government/collections/hgv-road-user-levy

Pozwalamy sobie przypomnieć, że od 1 sierpnia 2021r. z dużym prawdopodobieństwem wróci na terenie Wielkiej Brytanii obowiązek wnoszenia opłat drogowych. Został on zawieszony rok temu w związku z pandemią COVID 19. Obecnie nie ma żadnych informacji o dalszym zamrożeniu pobierania tych opłat - z czego należy wnosić, że konieczność ich opłacania zostanie przywrócona.

Ukazała się interpretacja Ministerstwa Infrastruktury, zgodnie z którą wymagane jest zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym kategorii II w sytuacji, w której dana jednostka transportowa ma parametry pozwalające na wykonanie przejazdu zarówno na podstawie tego właśnie dokumentu, jak i równocześnie zezwolenia kategorii IV z wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

W związku z aktualizacją minimalnej stawki godzinowej w Niemczech, informujemy o podniesieniu tej kwoty od dnia 1 lipca 2021 roku do wartości 9,60 Euro/h zarówno dla transportu ciężkiego jak i dla kierowców w transporcie do 3,5 tony.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi rozpoczął się proces zmiany sposobu wnoszenia opłaty drogowej. Dlatego też pozwalamy sobie przypomnieć Państwu o konieczności dostosowania do wymogów prawnych  w tym zakresie. Obecnie działają równolegle dwa systemy - przynajmniej w teorii.  Poprzedni (viatolll) zostanie jednak wygaszony z końcem września bieżącego roku. Dlatego też warto już dzisiaj podjąć działania zmierzające do przejścia na nowy sposób wnoszenia opłaty w ramach powstającego systemu etoll opartego na standardzie geolokalizacji i tzw. wirtualnych bramownicach.

Obowiązujące na terenie Niemiec zakazy ruchu pojazdów ciężkich zostały  w większości zawieszone do 30 czerwca 2021r. Takie rozwiązanie było skutkiem pandemii. W związku z normalizacją sytuacji pandemicznej spodziewać się należy powrotu zakazów przemieszczania się pojazdów ciężarowych od 1 lipca 2021r. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy planowaniu i wykonywaniu przewozów. W przypadku zmian w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Przygotowaliśmy dla Państwa kolejne podsumowanie aktualnej sytuacji dotyczącej COVID-19 z obostrzeniami dla kierowców w transporcie towarów na terenie tych krajów europejskich, które są najczęściej odwiedzane przez przewoźników. Informacje zostały zaktualizowane w dniu dzisiejszym według dostępnych na tą chwilę danych.

Przygotowaliśmy dla Państwa kolejne podsumowanie aktualnej sytuacji dotyczącej COVID-19 z obostrzeniami dla kierowców w transporcie towarów na terenie tych krajów europejskich, które są najczęściej odwiedzane przez przewoźników. Informacje zostały zaktualizowane w dniu dzisiejszym według dostępnych na tą chwilę danych.

rzetelna firma  fgz  medal gazele logo

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58
szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl