Do pobrania

Dyrektywy UE - zmiany przepisów prawa pracy

Rozporządzenie (WE) NR 561 z 2006r.

Rozporządzenie (UE) nr 165 z 2014r.

Rozporządzenie (WE) nr 3821 z 1985r.

Umowa AETR z 2014

Ustawa o czasie pracy kierowców

Zaświadczenie o dniach wolnych

Opinia dotycząca uchwały SN z dnia 12.06.2014 dotyczącej ryczałtów za noclegi

Opinia dotycząca uchwały SN z dnia 12.06.2014_ryczałty za nocleg

Brak zaświadczeń od 02.03.2015

REGULAMIN SRW AKTA OS okres rozliczeniowy po 31.05.2019

REGULAMIN SRW AKTA OS okres rozliczeniowy przed 31.05.2019

Kodeks pracy

Rozporządzenie dotyczące podróży służbowych

Skontaktuj się z nami