Rozliczenie czasu pracy kierowcy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rozliczanie podróży służbowych

Rozliczanie czasu pracy kierowcy w podróży służbowej kieruje się swoimi zasadami. Wynika to głównie z charakteru wykonywanej pracy. Niewypłacanie kierowcom wszystkich przysługujących składników wynagrodzenia, ryczałtów czy diet, doprowadziło do upadku niejedną firmę w naszym kraju. Z kolei zawyżenie wysokości diet, bądź ryczałtów może narazić przewoźnika na przykre konsekwencje ze strony administracji skarbowej czy ZUS. Uznają one bowiem nadpłaconą kwotę za dodatkowe wynagrodzenie, od którego nie odprowadzono składek i podatków.

Dokładne rozliczenie czasu pracy kierowców jest warunkiem koniecznym do zabezpieczenia firmy wykonującej przewozy przed przykrymi następstwami. Niepozostawiające wątpliwości określenie wysokości przysługujących diet i innych należności jest jednym z istotnych elementów dających naszym Klientom bezpieczeństwo finansowe i prawne. W ramach tej usługi wykonujemy:

  • wprowadzanie danych na podstawie przekroczeń granic z raportów GPS
  • wprowadzanie danych na podstawie kart czasu pracy kierowców
  • analizę wysokości stawek diet i ryczałtów noclegowych

Skontaktuj się z nami